2. dôchodkový pilier

euroDruhý dôchodkový pilier tvorí spoločne s prvým pilierom základ dôchodkového systému na Slovensku. Ich úlohou je zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe.

Peniaze spravované v 2. pilieri sú – na rozdiel od tých, ktoré sporiteľ odvádza do Sociálnej poisťovne v rámci 1.piliera – majetkom sporiteľa.

To znamená, že sa môžu dediť, investovať a zhodnocovať a sporiteľ si tiež môže vybrať spôsob ich čerpania. Pri dlhodobom sporení a investovaní je vysoký predpoklad, že dôchodok z 1. a 2. piliera bude vyšší, ako dôchodok výlučne z 1. piliera.

Kto môže vstúpiť do 2. piliera?

Aktuálne do 2. piliera môže vstúpiť každý za podmienky, že ešte nedovŕšil 35 rokov a už platí (alebo v minulosti platil) odvody do Sociálnej poisťovne. Pre starších ľudí aktuálne nie je možný vstup do 2. piliera. 

 
box1 box2 box3 box4

Prečítajte si všetko o 2. dôchodkovom pilieri: