Produkty

Spotrebné úvery


BankaČSOB, a.s.
Názov produktuČSOB Spotrebiteľský úver
Druh úverubezúčelový spotrebný úver
Minimálna výška úveru600 €
Maximálna výška úveru25000 €
Minimálna doba splácania12 m.
Maximálna doba splácania96 m.
Úroková sadzba p.a.od 5,50 %
Poplatok za schválenie úveru 2,00% (min. 35 €) zo sumy úveru
Poplatok za vedenie úverového účtu (mesačne) 0 €
Podmienky pre získanie úveru Občania a podnikatelia (fyzické osoby) od 18 rokov
Doklady potrebné k vybaveniu úveru Dva doklady totožnosti. Ak ste zamestnanec: v prípade, že máte príjem poukazovaný minimálne 3 mesiace na účet v ČSOB, nepotrebujete žiadne potvrdenia o príjme ani výpisy z účtu;  zamestnávateľom potvrdené Potvrdenie o výške príjmu v slovenskom jazyku (len v prípade, že váš príjem nie je poukazovaný na účet do ČSOB počas posledných 3 mesiacov);
posledný výpis z účtu s prevedenou mzdou v prípade, ak je váš príjem poukazovaný na účet do inej banky. Ak ste fyzická osoba-podnikateľ: kópia daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie; originál Potvrdenia o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch.
Poznámka Peniaze možno použiť na čokoľvek, bez zabezpečenia od 600 € až do 25 000 €, voliteľná splatnosť od 1 do 8 rokov, peniaze už do 24 hodín, deň splátky si určujete sami, výhodná možnosť odkladu prvých 3 splátok, výhodné poistenie úveru pre prípad nepredvídateľných udalostí. Za aktívne využívanie účtu Pohoda alebo Extra Pohoda získate nižšiu úrokovú sadzbu.
Úver možno použiť i na vyplatenie iných úverov (refinancovanie).

Pozrite si, či na tento produkt banka aktuálne poskytuje zľavu.
Zabezpečenie / Ručenie -
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 40,00 €
Predčasné splatenie
  • 1% z objemu mimoriadnej splátky, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje 1 rok
  • 0,5 % z objemu mimoriadnej splátky, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere nepresahuje 1 rok
Sankčná úroková sadzba p.a. 8,00% p.a. + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky

(5,00% p.a. + základná úroková sadzba ECB pre úvery poskytnuté od 1.2.2013)

Upomienka / Výzva 0 € / skutočné náklady banky
Sadzobník platný od1.2.2017
Úrokové sadzby platné od1.2.2017