Produkty

Hypotekárne úvery


BankaČSOB, a.s.
Názov produktuÚčelová hypotéka
Druh produktuúčelový úver
Minimálna výška úveru4500 €
Minimálna doba splácania3 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveruobčania a podnikatelia (fyzické osoby) od 18 rokov
Doklady potrebné k vybaveniuDva doklady totožnosti; Ak ste zamestnanec - potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia) a posledný výpis z účtu, - ak máte min 3 mes. poukazovaný príjem na účet v ČSOB, nepotrebujete žiadne potvrdenia o príjme a výpisy z účtu; Ak poberáte príjem v hotovosti - potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia); Ak ste FO - podnikateľ: - kópia daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné daňové obdobie, - potvrdenie o bezdĺžnosti voči daňovému úradu; Ak ste sa rozhodli svoj príjem nedokladovať: čestné vyhlásenie o príjme a potvrdenie o bezdĺžnosti voči daňovému úradu (ak máte živnostenské oprávnenie); Ak máte záujem o kúpu nehnuteľnosti: list vlastníctva kupovanej nehnuteľnosti; Ak chcete stavať alebo rekonštruovať: - stavebné povolenie s doložkou právoplatnosti (ak je pre rekonštrukciu potrebné), - list vlastníctva k pozemku určenému na stavbu, - kópia z katastrálnej mapy alebo geometrický plán, ak stavba nie je zapísaná do katastra nehnuteľností.; Doklady k nehnuteľnosti, ktorá bude zabezpečením úveru: - list vlastníctva, - kópia z katastrálnej mapy alebo geometrický plán, ak stavba nebola zapísaná do katastra nehnuteľností, - kópia zmluvy, na základe ktorej bola na list vlastníctva zapísaná ťarcha alebo vecné bremeno, - znalecký posudok
Zabezpečenie úveruKupovanou nehnuteľnosťou, ale aj inou nehnuteľnosťou v osobnom vlastníctve či vo vlastníctve inej osoby
Poznámka- úver na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti, alebo na splatenie iných úverov
- financovanie do 100% hodnoty nehnuteľnosti
- možnosť výberu nehnuteľnosti do 6 mesiacov po schválení úveru
- schválenie úveru aj v priebehu dňa
- zníženie úrokovej sadzby využívaním produktov ČSOB-
- kataster vybaví banka
- poistenie bývania (budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu)
- poistenie úveru v prípade nečakaných životných situácií
- mimoriadna splátka raz mesačne a ročne bez poplatku
Fixácia 1 rok0 %
Fixácia 3 roky1.4 %
Fixácia 5 rokovod 1,40 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov od 2,50%
Fixácia 15 rokov od 4,35%
Fixácia 20 rokov od 4,45%
Poplatok za poskytnutie úveru 0,80% (min. 250 €, max. 1000 €) zo sumy úveru
Zľava AKCIA: 
Ak si klient k hypotéke v rámci kampane "Hypotéka od ČSOB ma podrží" uzatvorí v ČSOB Poisťovni Úrazové poistenie vodiča, získa odmenu vo výške prvého ročného poistného 60,50 €.
- podmienky akcie:
  *zmluva o hypotéke v ČSOB do 30.6.2017
  *zaplatené Úrazové poistenie vodiča do 30.6.2017
  *účet ČSOB Pohoda alebo ČSOB Extra Pohoda

- 100% zľava z poplatku 

Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 150,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 150,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z objemu mimoriadnej splátky
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z objemu mimoriadnej splátky
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok do výšky 20% zo zostatku istiny
Upomienka / Výzva 20 € / 40 €
Sankčná úroková sadzba v % p.a. 8,00% + základná úroková sadzba ECB

(5,00% p.a. + základná úroková sadzba ECB pre úvery poskytnuté od 1.2.2013)

Sadzobník platný od1.2.2017
Úrokové sadzby platné od1.5.2017