Produkty

Spotrebné úvery


BankaPrima banka Slovensko, a.s.
Názov produktuPôžička
Druh úverubezúčelový spotrebný úver
Minimálna výška úveru1000 €
Maximálna výška úveru15000 €
Minimálna doba splácania24 m.
Maximálna doba splácania90 m.
Úroková sadzba p.a.od 5,90 %
Poplatok za poskytnutie úveru 5% z objemu úveru
Poplatok vám bude vrátený po 18 mesiacoch ak splníte tieto podmienky:
- úver budete naďalej splácať z Osobného účtu
- nikdy ste neboli v omeškaní viac ako 5 dní so splátkou alebo poplatkom
- nerealizovali ste predčasné splatenie časti úveru
Poplatok za vedenie úverového účtu (mesačne) 0,00 €
Podmienky pre získanie úveru Trvalý pobyt v SR, vek od 18 rokov a:
- ste zamestnaný, alebo živnostník a podnikáte minimálne 12 mesiacov alebo ste starobným alebo výsluhovým dôchodcom
Doklady potrebné k vybaveniu úveru občiansky preukaz
Poznámka Úver môžete použiť aj na splatenie starých dlhov z iných bánk, či nebankových spoločností. Možnosť poistiť si úver.
Pozrite si, či na tento produkt banka aktuálne poskytuje zľavu.
Zabezpečenie / Ručenie bez zabezpečenia, bez ručiteľa
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 40,00 €
Predčasné splatenie 0,5% z predčasne splatenej čiastky úveru (ak je zostatková splatnosť úveru 1 rok a menej)
1,00% z predčasne splatenej čiastky úveru (ak je zostatková splatnosť úveru viac ako 1 rok)
Bez poplatku, ak suma uskutočnených predčasných splátok úveru vrátane aktuálne vykonávanej predčasnej splátky nepresiahne za predchádzajúcich 12 mesiacov sumu 10.000 EUR.
Sankčná úroková sadzba p.a. 5%
Upomienka / Výzva 15,00 € / 30,00 €
Sadzobník platný od1.1.2017
Úrokové sadzby platné od18.2.2017