Produkty

Spotrebné úvery


BankaTatra banka, a.s.
Názov produktuBezúčelový úverTB Classic
Druh úverubezúčelový spotrebný úver
Minimálna výška úveru500 €
Maximálna výška úveru25000 €
Minimálna doba splácania12 m.
Maximálna doba splácania84 m.
Úroková sadzba p.a.od 5,90 %
Poplatok za poskytnutie úveru 2% z poskytnutého úveru, max. 300 €
Poplatok za vedenie úverového účtu (mesačne) bezplatne
Podmienky pre získanie úveru Klienti i neklienti Banky vo veku od 18 do 65 rokov (v čase podania žiadosti), s trvalým pobytom na území SR a pravidelným príjmom zo zamestnania v trvalom pracovnom pomere, zo samostatne zárobkovej činnosti alebo dôchodku poukazovaného na území SR.
Doklady potrebné k vybaveniu úveru Banka požaduje potvrdenie o príjme, ak účastník úverového vzťahu nemá pravidelne bezhotovostne poukazovaný príjem na bežný účet v Tatra banke minimálne 6 mesiacov, resp. nespĺňa iné, bankou stanovené podmienky pre možnosť žiadať o úver bez potvrdenia o príjme.
Poznámka Výsledok schvaľovania úveru už do 24 hod. od podania žiadosti, úver bez dokladovania účelu použita a bez dokladovania príjmu (príjem poukazovaný na účet v Banke min. 6 mesiacov); možnosť zvoliť si deň splátky, získať úver bez spoludlžnika/ručiteľa, rovnaká výška splátky a úrok. sadzby počas celej doby splácania úveru; možnosť poistenia pre prípad neočakávaných životných situácii.
Pozrite si, či na tento produkt banka aktuálne poskytuje zľavu.
Zabezpečenie / Ručenie Možno získať aj bez ručiteľa a to v závislosti od výsledku hodnotiaceho modelu. Iná forma zabezpečenia pri tomto type úveru nie je možn
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 40,00 €
Predčasné splatenie 4 % z predčasne splácanej istiny (pre zmluvy uzatvorené od 30.4.2010 je výška poplatku 1 %, najviac však v zákonom stanovenej výške).
Sankčná úroková sadzba p.a. štandardný úrok + 5,05%
Upomienka / Výzva skutočné náklady na vymáhanie pohľadávky
Sadzobník platný od30.6.2016
Úrokové sadzby platné od24.10.2016