Produkty

Spotrebné úvery


BankaSBERBANK Slovensko, a.s.
Názov produktumojaPÔŽIČKA
Druh úverubezúčelový spotrebný úver
Minimálna výška úveru1000 €
Maximálna výška úveru20000 €
Minimálna doba splácania12 m.
Maximálna doba splácania96 m.
Úroková sadzba p.a.od 7,49 %
Poplatok za poskytnutie úveru 2% z výšky úveru, min. 40,00 €
Podmienky pre získanie úveru Vek ku dňu podpísania zmluvy minimálne 18 rokov a ku dňu splatnosti úveru maximálne 65 rokov; zdokladovanie dostatočného príjmu; trvalý alebo prechodný pobyt v SR; aj bez ručiteľa
Doklady potrebné k vybaveniu úveru - stačí vám jeden doklad totožnosti
- v prípade, ak máte príjem zo závislej činnosti, poskytnutie úveru je možné aj bez predloženia dokladov o príjme
Poznámka - schválenie úveru už aj na počkanie
- poskytnutie úveru bez ručiteľa

Akciové ponuky bánk na spotrebné úvery
Zabezpečenie / Ručenie Ručenie fyzickou osobou (podľa výšky požadovaného úveru a posúdenia bonity žiadateľa); alebo zabezpečenie vkladovými produktmi banky vo vlastníctve klienta alebo tretej osoby (vklad na vkladovom účte, vklad na vkladnej knižke); alebo poistné produkty ERGO, a. s.: životné poistenie alebo poistenie zostatku úveru.
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 45 €
Predčasné splatenie 1 % z predčasne splatenej sumy úveru, ak zostatková splatnosť úveru viac ako1 rok; 
0,50 % z predčasne splatenej sumy úveru, ak zostatková splatnosť úveru je 1 rok a menej
Sankčná úroková sadzba p.a. - 5,00% platí pre zmluvy uzatvorené po 8.5.2013
- pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok vo výške 8,00% p.a.
Upomienka / Výzva 20,00 €
Sadzobník platný od1.6.2017
Úrokové sadzby platné od1.4.2017