Produkty

Hypotekárne úvery


BankaOTP Banka Slovensko, a.s.
Názov produktuotp AMERICKÁ hypotéka
Druh produktubezúčelový úver
Minimálna výška úveru700 €
Minimálna doba splácania1 r.
Maximálna doba splácania20 r.
Podmienky pre získania úveruObčan vo veku od 18 do 65 rokov s trvalým bydliskom na území SR; Úver je možné čerpať už po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností.
Doklady potrebné k vybaveniu1. Dva doklady totožnosti
2. Príjem:
- zo závislej činnosti: potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti a výpisy z bežného účtu za posledných 6 ukončených kalendárnych mesiacov;
- z podnikania, prenájmu alebo kapitálového majetku: daňové priznanie za posledné dve ukončené zdaňovacie obdobia a Potvrdenie o výške daňovej povinnosti;
- zo sociálnych dávok dlhodobého charakteru - platné doklady, preukazujúce priznanie a charakter sociálnej dávky;
3. Predmet zabezpečenia: znalecký posudok, list vlastníctva, aktuálna kópia z katastrálnej mapy (ak už nie je súčasťou znaleckého posudku).
Zabezpečenie úveruZáložným právom na tuzemskú nehnuteľnosť.
Poznámka- uvedené úrokové sadzby zohľadňujú uplatnenie týchto zliav z úrokovej sadzby: zľava za Aktívne využívanie účtu, zľava za Výhodný účet a zľava za poistenie schopnosti splácať úver
- spracovanie úveru už do 48 hodín a bez príplatku;
- bez dokladovania účelu (bez bločkov a faktúr);
- možnosť čerpať úver už po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností;
- úver je možné využiť aj na výhodné splatenie úverov v iných bankách;
- možnosť realizovať mimoriadnu splátku až do výšky 20% z úveru bez poplatku pri výročí podpisu zmluvy;
- zníženie úrokovej sadzby v prípade aktívneho využívania bežného účtu;
Fixácia 1 rok2.5 %
Fixácia 3 roky1.7 %
Fixácia 5 rokov1,90 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov 2,70 %
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 1% z objemu úveru, min. 200 €.
Zľava Pozrite si, či na tento produkt banka aktuálne poskytuje zľavu.
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 65,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 149,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok 20%
Upomienka / Výzva skutočné náklady
Sankčná úroková sadzba v % p.a. -
Sadzobník platný od1.1.2017
Úrokové sadzby platné od20.12.2016