Produkty

Hypotekárne úvery


BankaTatra banka, a.s.
Názov produktuAmerická hypotékaTB
Druh produktubezúčelový úver
Minimálna výška úveru10000 €
Minimálna doba splácania1 r.
Maximálna doba splácania20 r.
Podmienky pre získania úveruKlienti vo veku min. 18 rokov s pravidelným prímom a trvalým pobytom na území SR alebo občan EÚ s príjmom od firmy sídliacej na území SR;
Doklady potrebné k vybaveniuDoklady na identifikáciu; Preukázanie výšky príjmu, ktorý je po zohľadnení predpokladaných mesačných výdavkov ako aj ostatných záväzkov žiadateľa (pravidelné dlhodobé výdavky, napr. splátky iných úverov, leasingové splátky, výživné a pod.) dostačujúci na splácanie splátok hypotéky; Doklady k nehnuteľnosti slúžiacej na zabezpečenie hypotekárneho úveru (list vlastníctva,ohodnotenie nehnuteľnosti a ďalšie); Preukázanie účelu poskytnutia úveru (napríklad kúpna zmluva, resp. zmluva o budúcej kúpnej zmluve, list vlastníctva);
Zabezpečenie úveruZabezpečenie tuzemskou nehnuteľnosťou - bytom alebo rodiným domom. Banka akceptuje nehnuteľnosti určené na bývanie vo vlastníctve fyzickej osoby, resp. fyzickej osoby živnostníka. Nehnuteľnosť, ktorá je založená v prospech Americkej hypotékyTB musí byť dokončená - neakceptuje sa nehnuteľnosť vo fáze výstavby alebo zmeny.
PoznámkaVýška úveru: 80 % hodnoty založenej nehnuteľnosti;
Časť úveru môžno použiť na zaplatenie poplatkov (napr. na zaplatenie poplatkov za poskytnutie úveru a ohodnotenie bytu prostredníctvom Tatra banky); Lacnejšie ohodnotenie nehnuteľnosti prostredníctvom Tatra banky už do 24 hodín; Možnosť mimoriadnej splátky až do výšky zostatku na úvere; Možnosť čerpania úveru už pri návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností s možnosťou expresného spracovania čerpania do 24 hodín; Možnosť získať kreditnú kartu s odpustením poplatku za kartu až na 12 mesiacov.
Fixácia 1 rok1.65 %
Fixácia 3 roky1.65 %
Fixácia 5 rokovod 1,75 %
Fixácia 7 rokov od 2,15 %
Fixácia 10 rokov -
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0,80% z výšky poskytnutého úveru, min. 250 €, max. 950 €
Zľava Pozrite si, či na tento produkt banka aktuálne poskytuje zľavu.
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 150,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 110,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou a predčasným splatením, max. 1% z predčasne splatenej istiny
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou a predčasným splatením, max. 1% z predčasne splatenej istiny
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok -
Upomienka / Výzva skutočné náklady na vymáhanie pohľadávky
Sankčná úroková sadzba v % p.a. štandardný úrok + 5,00%
Sadzobník platný od30.6.2016
Úrokové sadzby platné od28.12.2016