Produkty

Hypotekárne úvery


BankaPrima banka Slovensko, a.s.
Názov produktuHypotéka
Druh produktuúčelový úver
Minimálna výška úveru5000 €
Minimálna doba splácania5 r.
Maximálna doba splácania40 r.
Podmienky pre získania úveruO Hypotéku môže požiadať každý občan – fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov. Klientov príjem musí byť dostatočný pre riadne splácanie úveru podľa hodnotenia Prima banky a nehnuteľnosť, ktorou klient chce za úver ručiť, akceptovaná bankou.
Doklady potrebné k vybaveniuDoklad totožnosti
Doklady preukazujúce výšku príjmu (ak ste zamestnaný banka nepožaduje žiadne potvrdenia)
Znalecký posudok na nehnuteľnosť ktorou budete ručiť (nie je podmienkou, niektoré nehnuteľnosti ocení sama banka)
Doklady k účelu úveru - podľa použitia úveru. (napríklad kúpna zmluva, zmluva o dielo, stavebné povolenie, pôvodné úverové zmluvy vyplácaných úverov)
Pri prenose hypotéky postačuje predložiť pôvodnú úverovú a záložnú zmluvu a pôvodný znalecký posudok.
Zabezpečenie úveruByt
Rodinný dom
Stavebný pozemok
Nehnuteľnosť sa musí nachádzať na území SR a môže byť aj kupovaná alebo rozostavaná
Poznámka- bez znaleckého posudku
- bez nutnosti predloženia nového znaleckého posudku
- bez poplatku za poskytnutie úveru pri splácaní z Osobného účtu
- informácia o schválení úveru na počkanie
- možnosť poistenia úveru s benefitom
- možnosť fixácie úrokovej sadzby na 3 alebo 4 roky
Fixácia 1 rok0 %
Fixácia 3 roky1.5 %
Fixácia 5 rokov0,00 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov -
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 1,00% z objemu úveru, min. 300,00 €
bez poplatku pri splácaní z Osobného účtu vedeného v Prima banke
Zľava AKCIA:
Pre všetky Hypotéky schválené od 25.5.2017 do 31.7.2017 s dĺžkou fixácie 3 roky je výsledná úroková sadzba 1,2% p.a.

Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 100,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 100,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok

-

Upomienka / Výzva 15,00 € / 30,00 €
Sankčná úroková sadzba v % p.a. 5,00%
Sadzobník platný od1.1.2017
Úrokové sadzby platné od1.6.2017