Produkty

Hypotekárne úvery


BankaOTP Banka Slovensko, a.s.
Názov produktuotp HYPO úver
Druh produktuúčelový úver
Minimálna výška úveru5000 €
Minimálna doba splácania1 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveruObčan vo veku od 18 do 65 rokov s trvalým bydliskom na území SR alebo občan krajiny, ktorá je členom Európskej únie (bez trvalého pobytu na území SR); Úver je možné čerpať už po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľnost
Doklady potrebné k vybaveniuDva doklady totožnosti a preukázanie príjmu: - Ak zo závislej činnosti: v prípade overenia príjmu Bankou v Sociálnej poisťovni nie je potrebné predkladať potvrdenie o príjme inak Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti; - Ak z podnikania, prenájmu, kapitálového majetku: - daňové priznanie za posledné dve ukončené zdaňovacie obdobia a Potvrdenie o výške daňovej povinnosti; Pri kúpe nehnuteľnosti - originál alebo overená kópia kúpnej zmluvy alebo zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy; Pri výstavbe nehnuteľnosti alebo zmene dokončenej stavby: - list vlastníctva k stavebnému pozemku, - právoplatné stavebné povolenie, - geometrický plán (ak bol vyhotovený), - schválený projekt stavby, - rozpočet nákladov stavby, - zmluvu o dielo, príp. o výstavbe.
Zabezpečenie úveru- záložným právom na tuzemskú nehnuteľnosť
- preukázanie účelu úveru na investície do nehnuteľnosti
Poznámka- čerpanie úveru ihneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
- čerpanie úveru aj bez bločkov a potvrdení až 40% z výšky úveru
možnosť realizovať mimoriadnu splátku až do výšky 20% z úveru bez poplatku pri výročí podpisu zmluvy
- 100% prefinancovanie investičného zámeru
- zníženie úrokovej sadzby v prípade aktívneho využívania bežného účtu (kreditné platby na účet vo výške min. 300 €, min.3 bezhotovostné transakcie platobnou kartou vydanou k bežnému účtu v OTP, min. 1 platba trvalým príkazom alebo SIPO z bežného účtu OTP)
- výška úveru do 90% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, max. 330.000 EUR
- výber dĺžky obdobia fixácie úrokovej sadzby na 1, 3, 5 alebo 10 rokov
- možnosť poistenia splácania úveru
Fixácia 1 rok2 %
Fixácia 3 roky1.2 %
Fixácia 5 rokovod 1,20 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov od 2,20 %
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 1% z objemu úveru, min. 200 €.
Zľava - 100 % zľava z poplatku za spracovanie úveru
- úroková sadzba od 1,20% pri fixácii na 3 roky a na 5 rokov

Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 65,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 149,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok 20%
Upomienka / Výzva skutočné náklady
Sankčná úroková sadzba v % p.a. max. 5%
Sadzobník platný od1.1.2017
Úrokové sadzby platné od15.5.2017