Produkty

Hypotekárne úvery


BankaSlovenská sporiteľňa, a.s.
Názov produktuÚver na bývanie
Druh produktuúčelový úver
Minimálna výška úveru7000 €
Minimálna doba splácania4 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveruObčan vo veku od 18 do 65 rokov s občianstvom SR alebo pobytom na území SR; Schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu; Zabezpečenie tuzemskou nehnuteľnosťou;
Doklady potrebné k vybaveniuPotvrdenie o príjme je potrebné len pri účastníkoch úveru majúcich špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni (napr: súd, polícia...) Vyplnený formulár Potvrdenie o príjme je potrebné potvrdiť príslušným zamestnávateľom.; Potvrdenie o príjme na základe daňového priznania - predkladá účastník úverového vzťahu, ktorý má samostatne zárobkovú činnosť – FO – Podnikateľ, Slobodné povolanie.;
Zabezpečenie úveruZabezpečenie tuzemskou nehnuteľnosťou.
PoznámkaMax. výška úveru závisí od schopnosti splácať úver a od hodnoty zabezpečenia úveru. Podmienka získania: zasielanie výplaty na Osobný účet (min 250 €). Tieto úrokové sadzby získate iba ak využívate akciu Lepšie úroky - Program Výhodný súčet, inak sú zvýšené o 0,70%!
Určený najmä na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním vrátane kúpy pozemkov určených na výstavbu nehnuteľností na bývanie a iných dlhodobých potrieb klientov; Účel úveru nedokladujete, ak jeho výška nepresahuje 70% hodnoty nehnuteľnosti. Pri úveroch poskytnutých nad 70% hodnoty nehnuteľnosti s výnimkou postupného financovania výstavby stačí dokladovať 80% z poskytnutého úveru; Možnosť postupne financovať výstavbu podľa zvyšujúcej sa hodnoty rozostavanej nehnuteľnosti; Podnikatelia bez príjmu zo závislej činnosti môžu získať úver na súkromné účely aj na základe posúdenia ich dosiahnutého percenta z tržieb;

SLSP za vás vybaví a zaplatí znalecký posudok a vklad do katastra nehnuteľností.

Fixácia 1 rok1.45 %
Fixácia 3 roky1.49 %
Fixácia 5 rokovod 1,59 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov 2,99
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru min. 199 €, max. 999 €
Zľava Pozrite si, či na tento produkt banka aktuálne poskytuje zľavu.
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 149,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 149,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby Banka používa vlastný vzorec výpočtu, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 € (lehota 1 obchodný deň po ukončení Doby fixácie)
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby Banka používa vlastný vzorec výpočtu, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 € (lehota 1 obchodný deň po ukončení Doby fixácie)
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok 10% z aktuálnej istiny úveru
Upomienka / Výzva 8,00 €
Sankčná úroková sadzba v % p.a. 5,00%
Sadzobník platný od4.1.2017
Úrokové sadzby platné od1.1.2017