Produkty

Hypotekárne úvery


BankaTatra banka, a.s.
Názov produktuHypotékaTB
Druh produktuúčelový úver
Minimálna výška úveru10000 €
Minimálna doba splácania4 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveru- vek min. 18 rokov
- dokladovanie aktuálneho čistého príjmu od 350 eur

Doklady potrebné k vybaveniu- doklad totožnosti a doklad preukazujúci súčasnú adresu
- doklady o príjme
- doklady k účelu úveru: kúpna zmluva, stavebné povolenie alebo položkový rozpočet
- doklady k zakladanej nehnuteľnosti (najmä znalecký posudok)
Zabezpečenie úverunehnuteľnosťou určenou na bývanie
Poznámka- úver do výšky 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti
- na účely: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia, splatenie úveru
- možnosť použiť časť úveru bez uvedenia účelu (napr. na zaplatenie poplatkov spojených s úverom)
- fixácie úrokovej sadzby na 1, 2, 3, 5, 7 rokov alebo na celú dobu splácania úveru
- poistenie nehnuteľnosti i úveru
Fixácia 1 rok1.45 %
Fixácia 3 roky1.25 %
Fixácia 5 rokovod 1,55 %
Fixácia 7 rokov od 1,95%
Fixácia 10 rokov -
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0,80% z výšky poskytnutého úveru, min. 250 €
Zľava AKCIA:
- úroková sadzba od 1,45%p.a. pri 1, 2 a 3-ročnej fixácii, pri 5-ročnej fixácii od 1,55% ročne a pri 7-ročnej od 1,95% ročne
100 % zľava z poplatku za úver

Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 150,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 110,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou a predčasným splatením, max. 1% z predčasne splatenej istiny
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou a predčasným splatením, max. 1% z predčasne splatenej istiny
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok -
Upomienka / Výzva skutočné náklady na vymáhanie pohľadávky
Sankčná úroková sadzba v % p.a. štandardný úrok + 5,00%
Sadzobník platný od13.1.2018
Úrokové sadzby platné od1.2.2018