Produkty

Hypotekárne úvery


BankaTatra banka, a.s.
Názov produktuHypotékaTB
Druh produktuúčelový úver
Minimálna výška úveru10000 €
Minimálna doba splácania4 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveruKtokoľvek s trvalým pobytom v SR, občan EÚ s príjmom od firmy sídliacej na území SR, vek min. 18 rokov.
Doklady potrebné k vybaveniuDoklady na identifikáciu; Preukázanie účelu poskytnutia úveru (napríklad kúpna zmluva, resp. zmluva o budúcej kúpnej zmluve, list vlastníctva); Preukázanie výšky príjmu, ktorý je po zohľadnení predpokladaných mesačných výdavkov ako aj ostatných záväzkov žiadateľa (pravidelné dlhodobé výdavky, napr. splátky iných úverov, leasingové splátky, výživné a pod.) dostačujúci na splácanie splátok hypotéky; Doklady k nehnuteľnosti slúžiacej na zabezpečenie hypotekárneho úveru (list vlastníctva,ohodnotenie nehnuteľnosti a ďalšie).
Zabezpečenie úveruZabezpečenie tuzemskou nehnuteľnosťou - bytom, nebytovými priestormi v obytnom dome v prípade financovania ich zmeny na bytové, rodinným domom, rozostavaným rodinným domom, stavebným pozemkom, rekreačným objektom, ktorý je celoročne obývateľný; Banka akceptuje nehnuteľnosti určené na bývanie vo vlastníctve fyzickej osoby, resp. fyzickej osoby živnostníka. Nehnuteľnosť, ktorá je založená v prospech hypotekárneho úveru môže byť dokončená aj rozostavan
PoznámkaVhodná pre tých, ktorí chcú využiť hypotéku na kúpu, výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti, zároveň s ňou môžu splatiť iné účelové úvery zabezpečené nehnuteľnosťou a získať k tomu
peniaze naviac; Výška úveru je limitovaná hodnotou založenej nehnuteľnosti určenej bankou a preukázaním schopnosti úver splácať.
Fixácia 1 rok1.45 %
Fixácia 3 roky1.45 %
Fixácia 5 rokovod 1,55 %
Fixácia 7 rokov od 1,95%
Fixácia 10 rokov -
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0,80% z výšky poskytnutého úveru, min. 250 €
Zľava Pozrite si, či na tento produkt banka aktuálne poskytuje zľavu.
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 150,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 110,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou a predčasným splatením, max. 1% z predčasne splatenej istiny
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou a predčasným splatením, max. 1% z predčasne splatenej istiny
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok -
Upomienka / Výzva skutočné náklady na vymáhanie pohľadávky
Sankčná úroková sadzba v % p.a. štandardný úrok + 5,00%
Sadzobník platný od28.2.2017
Úrokové sadzby platné od28.12.2016