Produkty

Hypotekárne úvery


BankaUniCredit Bank
Názov produktuHypoúver Invest
Druh produktuúčelový úver
Minimálna výška úveru3300 €
Minimálna doba splácania1 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveruFyzická osoba - občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým alebo prechodným pobytom v SR; vek 18 - 65 rokov; čistý mesačný príjem viac ako 280 € v prípade Bankou akceptovaného typu príjmu.
Doklady potrebné k vybaveniuDoklady preukazujúce príjem, vlastníctvo zabezpečenia, ocenenie zabezpečenia.
Zabezpečenie úveruZriadenie záložného práva k tuzemskej nehnuteľnosti v prospech banky; Poistenie založenej nehnuteľnosti a vinkulácia poistného plnenia v prospech banky, poistné plnenie by malo byť dohodnuté min. vo výške poskytnutého úveru (resp. vo výške trhovej hodnoty nehnuteľnosti) a min. po dobu trvania úverového vzťahu.; Možnosť zabezpečenia úveru financovanou aj rozostavanou nehnuteľnosťou.
PoznámkaMožnosť poskytnúť úver aj nad 70% z celk. hodnoty zakladanej nehnuteľnosti v kombinácii so špec. spotrebným úverom, pričom min. výška spotrebného úveru je 995,82 € a max. výška úveru závisí od vyhodnotenia klienta a zakladanej nehnuteľnosti bankou. Možno použiť na kúpu, rekonštrukciu alebo údržbu domu, bytu alebo chalupy ako aj na splatenie iného úveru poskytnutého na účely investície do nehnuteľnosti.
Zmena typu úrokovej sadzby 1x bez poplatku kedykoľvek počas trvania úverového vzťahu, výhodné poistenie nehnuteľnosti priamo v pobočkách banky
Fixácia 1 rok1.19 %
Fixácia 3 roky0.99 %
Fixácia 5 rokovod 1,19 %
Fixácia 7 rokov od 1,39 %
Fixácia 10 rokov od 1,69 %
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0,90% zo sumy, min. 200,00 €
Zľava Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 166,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 166,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok 20% z aktuálneho zostatku úveru pri obnove úrokovej sadzby, v prípade sadzby viazanej na EURIBOR - raz ročne.
Upomienka / Výzva skutočné náklady súvisiace so zaslaním
Sankčná úroková sadzba v % p.a. 5%
Sadzobník platný od1.1.2017
Úrokové sadzby platné od3.4.2017