Produkty

Hypotekárne úvery


BankaSBERBANK Slovensko, a.s.
Názov produktumojaHYPOTÉKA
Druh produktuúčelový úver
Minimálna výška úveru3500 €
Minimálna doba splácania4 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveruPreukázať schopnosť splácať HÚ (hodnotí sa každý žiadateľ na základe komplexnej analýzy jeho finančnej situácie); Zabezpečiť úver vhodnou tuzemskou nehnuteľnosťou a to aj rozostavanou; Preukázanie účelu úveru; Preukázanie totožnosti žiadateľa a jeho trvalého pobytu; Poistenie nehnuteľnosti pre prípady poškodenia alebo zničenia a vinkuláciou poistného plnenia v prospech banky; V špecifických prípadoch dodatočné zabezpečenie úveru (životné poistenie, ručiteľ a pod.)
Doklady potrebné k vybaveniuŽiadosť o HÚ; Doklady preukazujúce totožnosť žiadateľa a schopnosť splácať úver; Znalecký posudok nie starší ako 3 mesiace od podania žiadosti o úver; HÚ bez dokladovania príjmu môžete získať až do výšky 50%, resp. 70% hodnoty zabezpečenia max. do výšky 165 969,59 EUR (pri tomto úvere je prirážka do + 1% k výslednej úrok. sadzbe).
Zabezpečenie úveruTuzemská nehnuteľnosť (aj rozostavaná) vo vlastníctve žiadateľa o HÚ alebo vo vlastníctve tretej osoby, zapísaná v katastri nehnuteľností, v prípade kúpy môže slúžiť aj kupovaná nehnuteľnosť.
Poznámka- výška úveru max. do 90 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.
- fixovaná úroková sadzba na obdobie 3 a 5 rokov
- účel úveru: nadobudnutie/výstavba nehnuteľnosti, zmena alebo údržba dokončenej stavby, splatenie úverov
Fixácia 1 rok0 %
Fixácia 3 roky1.49 %
Fixácia 5 rokovod 1,79 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov -
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0,80% z výšky úveru, min. 165 €

Zľava Pozrite si, či na tento produkt banka aktuálne poskytuje zľavu.
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 140,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 140,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady banky spojené s predčasným splatením úveru, 1% z predčasne splatenej istiny
skutočné náklady banky spojené s predčasným splatením úveru na bývanie presahujú 1% z predčasne splatenej sumy úveru na bývanie
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0€
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady banky spojené s predčasným splatením úveru, 1% z predčasne splatenej istiny
skutočné náklady banky spojené s predčasným splatením úveru na bývanie presahujú 1% z predčasne splatenej sumy úveru na bývanie
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok k dátumu obnovy fixácie úrokovej sadzby alebo pri zmene úrokovej sadzby z podnetu banky
Upomienka / Výzva 25 €/ 10€
Sankčná úroková sadzba v % p.a. - 5,00% platí pre zmluvy uzatvorené po 8.5.2013
- pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok vo výške 8,00% p.a.
Sadzobník platný od1.12.2016
Úrokové sadzby platné od20.2.2017