Produkty

Hypotekárne úvery


BankaSBERBANK Slovensko, a.s.
Názov produktumojaHYPOTÉKA
Druh produktuúčelový úver
Minimálna výška úveru3500 €
Minimálna doba splácania4 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveru- preukázanie účelu úveru
- preukázanie platobnej schopnosti Klienta splácať požadovaný úver na bývanie
- poskytnutie vhodného a dostatočného zabezpečenia
Doklady potrebné k vybaveniu- doklad totožnosti
- doklady k preukázaniu Vašich príjmov a výdavkov
- doklady k ponúkanému zabezpečeniu Úveru (štandardne znalecký posudok)
- prípadne doklady, ktoré preukazujú účel Úveru
- iné doklady vyžiadané Bankou
Zabezpečenie úveruTuzemská nehnuteľnosť (aj rozostavaná) vo vlastníctve žiadateľa o HÚ alebo vo vlastníctve tretej osoby, zapísaná v katastri nehnuteľností, v prípade kúpy môže slúžiť aj kupovaná nehnuteľnosť.
Poznámka- výška úveru max. do 80% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti
- možnosť kombinácie účelov alebo využitia bezúčelovej časti až do výšky 40% úveru
- možnosťfixácie úrokovej sadzby na obdobie 3 alebo 5 rokov
- účel úveru: na nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavbu nehnuteľnosti, zmenu alebo údržbu nehnuteľnosti, splatenie úverov alebo na ľubovoľnú kombináciu týchto účelov
- refundácia vlastných prostriedkov investovaných do nehnuteľnosti až za uplynulých 12 mesiacov
- úver získate aj bez potvrdenia o príjme
- čerpanie je možné ihneď po podaní návrhu na vklad záložného práva
- možnosť dojednať si poistenie nehnuteľnosti priamo na pobočke Sberbank
- mimoriadne splátky pri uplynutí doby fixácie bez poplatku
- mimoriadne splátky pred výročím podpisu zmluvy do výšky 20% zostatku úveru bez poplatku
Fixácia 1 rok0 %
Fixácia 3 roky1.49 %
Fixácia 5 rokovod 1,79 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov -
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0,80% z výšky úveru, min. 165 €

Zľava AKCIA: 
- bez poplatku za poskytnutie úveru
- úrok 1,49% p.a. 
po splnení podmienok:
* fixácia úrokovej sadzby na 3 roky
pravidelné posielanie na môjÚČETactive príjem najmenej vo výške 1,5-násobku vašej mesačnej splátky (minimálne 400 EUR)

Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 140,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 140,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady banky spojené s predčasným splatením úveru, 1% z predčasne splatenej istiny
skutočné náklady banky spojené s predčasným splatením úveru na bývanie presahujú 1% z predčasne splatenej sumy úveru na bývanie
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0€
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady banky spojené s predčasným splatením úveru, 1% z predčasne splatenej istiny
skutočné náklady banky spojené s predčasným splatením úveru na bývanie presahujú 1% z predčasne splatenej sumy úveru na bývanie
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok k dátumu obnovy fixácie úrokovej sadzby alebo pri zmene úrokovej sadzby z podnetu banky
Upomienka / Výzva 25 €/ 10€
Sankčná úroková sadzba v % p.a. - 5,00% platí pre zmluvy uzatvorené po 8.5.2013
- pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok vo výške 8,00% p.a.
Sadzobník platný od1.12.2016
Úrokové sadzby platné od20.2.2017