Produkty

Hypotekárne úvery


BankaVÚB, a.s.
Názov produktuHypotéka na bývanie
Druh produktuúčelový úver
Minimálna výška úveru6600 €
Minimálna doba splácania4 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveruObčan SR alebo aj cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom v SR alebo v zahraničí, vek min. 18 rokov;
Doklady potrebné k vybaveniuObčan SR: Doklad totožnosti - platný OP; Doklad o súčasnej adrese (napr. telefónny účet, účet za elektrinu, inkaso, výpis z bank. účtu), Cudzí št. príslušník: - platný cestovný pas; Doklad o súčasnej adrese; Doklady k preukázaniu príjmu: Ak príjem zo zamestnania: - Potvrdenie o výške príjmu na tlačive VUB; - výpisy z bank. účtu potrvrdzujúce príjem za posledné 3 kalendárne mesiace od predloženia žiadosti o úver (ak je mzda poukazovaná na účet v inej banke); - ročné zúčtovanie preddavkov na daň potvrdené zamestnávateľom (ak žiadateľ poberá príjem v hotovosti); - pracovná zmluva, pracovné povolenie a výpisy z účtu za posledné 3 kalendárne mesiace (ak žiadateľ pracuje zahraničí); Ak príjem z podnikania: - Potvrdenie o výške daňovej povinnosti na tlačive VUB (potvrdí daňový úrad); Daňové priznanie za posledný kalendárny rok potvrdené daňovým úradom; Doklady k preukázaniu účelu; Doklady k zabezpečeniu flexihypotéky;
Zabezpečenie úveruTuzemskou nehnuteľnosťou.
Poznámka- 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru
- preplatenie nákladov za znalecký posudok až do výšky 150 eur v prípade splnenia podmienok
- pri 3-ročnej fixácii úrokovej sadzby garancia zníženia úrokovej sadzby bez polatku v prípade, že banka do konca roka 2017 zníži úrokovú sadzbu
- možnosť fixácie úrokovej sadzby na 1, 3, 4 ,5, 6, 8 alebo 10 rokov.
Fixácia 1 rok1.49 %
Fixácia 3 roky1.39 %
Fixácia 5 rokovod 1,49 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov od 2,29%
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0,80% z objemu úveru
Zľava AKCIA: Garancia zníženia úrokovej sadzby
-  ak banka zníži do konca roka 2017 úrokovú sadzbu, garantuje klientom  bezplatné zníženie úrokovej sadzby. Platí to pre 3 a 4-ročnú fixáciu
- 100% zľava z poplatku za spracovania úveru
- preplatenie nákladov na znalecký posudok až do 150 € (v prípade aktívneho využívania bežného účtu, zlmluvného poistenia nehnuteľnosti, domácnosti a úveru)


Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 200,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 200,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady, max. 1 % z výšky mimoriadnej splátky
Vyčíslenie zostatku = 150,00 €
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady, max. 1 % z predčasne splatenej sumy
Vyčíslenie zostatku = 150,00 €
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0,00 € (v rámci končiacej doby fixácie)
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok do 20% z úveru
Upomienka / Výzva skutočné náklady
Sankčná úroková sadzba v % p.a. 3,00%
Sadzobník platný od1.4.2017
Úrokové sadzby platné od2.3.2017