Produkty

Kreditné karty


BankaČSOB, a.s.
Názov produktuMasterCard Unembossed CL/MC Credit Basic CL
Druh produktumedzinárodná neembosovaná kreditná karta bezkontaktná
Ročný poplatok za hlavnú kartu12,00 €
Ročný poplatok za dodatkovú kartu 0 €
Minimálny limit čerpania 150,00 €
Maximálny limit čerpania 7400,00 €
Základný úrok v % p.a. 19,50%
Sankčný úrok v % p.a. - pre karty poskytnuté do 31.1.2013 = 8,00 % + základná úroková sadzba ECB
- pre karty poskytnuté od 1.2.2013 = 5,00 % + základná úroková sadzba ECB
Minimálna výška splátky 5% (min. 15 €) alebo 10% (min. 30 €)
Bezúročné obdobie 55 dní
Denný limit na hotovostný výber 20% úverového limitu
Výber z bankomatov vlastnej banky 2% z vyberanej sumy, min. 4,00 €
Výber z bankomatov inej banky 2,5% z vyberanej sumy, min. 6,00 €
Výber z bankomatov v zahraničí 2,5% z vyberanej sumy, min. 8,00 € (z bankomatov ČSOB a PB v ČR a bankomatov KBC v ČR, Poľsko, Maďarsko, Rusko, Buhlarsko, Srbsko, Belgicko: 1,5%, min. 4 €)
Výber na pobočke 2,5% z vyberanej sumy, min. 8,00 €
Platba kartou 0,00 €
Platnosť karty v rokoch 3 roky
Infolinka pre volania v SR 421 2 5966 8230
Infolinka pre volania zo zahraničia 421 2 5966 8230
Podmienky získania Kreditnej karty Občania a podnikatelia (fyzické osoby) od 18 rokov; Dva doklady totožnosti; Ak ste zamestnanec: - zamestnávateľom potvrdené Potvrdenie o výške príjmu v slovenskom jazyku (len v prípade, že váš príjem nie je poukazovaný na účet do ČSOB počas posledných 3 mesiacov), - ak máte príjem poukazovaný min. 3 mesiace na účet v našej banke, nepotrebujete žiadne potvrdenia o príjme ani výpisy z účtu, - posledný výpis z účtu s prevedenou mzdou v prípade, ak je Váš príjem poukazovaný na účet do inej banky; Ak ste FO - podnikateľ: - kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, - originál Potvrdenia o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch.
Výhody Mesačný poplatok (1€)  banka neúčtuje klientovi, ktorý ešte nedovŕšil vek 28 rokov, ak je študentom denného štúdia na vysokej škole alebo vyššej odbornej škole a predložil banke doklad o štúdiu.
Nakupujete vtedy, keď potrebujete a splácate až nasledujúci mesiac; Sami si vyberáte, kedy a koľko budete splácať; Ak splatíte všetko, čo ste vyčerpali do termínu, ktorý ste si sami stanovili, neplatíte žiadne úroky (bezúročné obdobie až 45 dní); Všetky platby kartou máte bez poplatku na Slovensku aj v zahraničí; Jednoduchá kontrola čerpaných prostriedkov; Bežný účet vedený v ČSOB nie je podmienkou; Možnosť objednať cestovné poistenie za poplatok.
Možnosti použitia karty Platiť v obchodoch, na internete; Výber hotovosti z bankomatov; Výber hotovosti prostredníctvom služby Cashback (je pre klienta výhodnejší ako výber z bankomatu inej banky (nie ČSOB)); Je použiteľná v elektronickom prostredí a každá transakcia si vyžaduje zadanie PIN kódu; Možnosť zmeniť PIN kód cez bankomaty ČSOB na číslo, ktoré si ľahko zapamätáte;
Sadzobník platný od1.7.2016
Úrokové sadzby platné od1.1.2017