Produkty

Kreditné karty


BankaČSOB, a.s.
Názov produktuMasterCard Gold CL
Druh produktumedzinárodná embosovaná kreditná karta bezkontaktná
Ročný poplatok za hlavnú kartu108,00 €
Ročný poplatok za dodatkovú kartu 0 €
Minimálny limit čerpania 3000,00 €
Maximálny limit čerpania 14800,00 €
Základný úrok v % p.a. 13,90%
Sankčný úrok v % p.a. - pre karty poskytnuté do 31.1.2013 = 8,00 % + základná úroková sadzba ECB
- pre karty poskytnuté od 1.2.2013 = 5,00 % + základná úroková sadzba ECB
Minimálna výška splátky 5% (min. 15 €) alebo 10% (min. 33,19 €)
Bezúročné obdobie 55 dní
Denný limit na hotovostný výber 20% úverového limitu
Výber z bankomatov vlastnej banky 2% z vyberanej sumy, min. 4,00 €
Výber z bankomatov inej banky 2,5% z vyberanej sumy, min. 6,00 €
Výber z bankomatov v zahraničí 2,5% z vyberanej sumy, min. 8,00 € (z bankomatov ČSOB a PB v ČR a bankomatov KBC v ČR, Poľsko, Maďarsko, Rusko, Buhlarsko, Srbsko, Belgicko: 1,5%, min. 4 €)
Výber na pobočke 2,5% z vyberanej sumy, min. 8,00 €
Platba kartou 0,00 €
Platnosť karty v rokoch -
Infolinka pre volania v SR 421 2 5966 8230
Infolinka pre volania zo zahraničia 421 2 5966 8230
Podmienky získania Kreditnej karty Občania a podnikatelia (fyzické osoby) od 18 rokov; Dva doklady totožnosti; Ak ste zamestnanec: - zamestnávateľom potvrdené Potvrdenie o výške príjmu v slovenskom jazyku (len v prípade, že váš príjem nie je poukazovaný na účet do ČSOB počas posledných 3 mesiacov), - ak máte príjem poukazovaný min. 3 mesiace na účet v našej banke, nepotrebujete žiadne potvrdenia o príjme ani výpisy z účtu, - posledný výpis z účtu s prevedenou mzdou v prípade, ak je Váš príjem poukazovaný na účet do inej banky; Ak ste FO - podnikateľ: - kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie, - originál Potvrdenia o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch.
Výhody Široké použitie karty doma aj v zahraničí; prémiový program starostlivosti ELITE; Možnosť si ňou zvýšiť kredit predplatných kariet EASY alebo PRIMA; zmena PIN prostredníctvom bankomatu ČSOB; bezpečnosť prostredníctvom SMS notifikácie - zasielanie informácií o autorizovaných transakciách; V cene ročného poplatku je zahrnuté cestovné poitenie EXCLUSIVE a poistenie právnej ochrany - D.A.S. a IAPA.
Vernostný program:
- ak mesačne bezhotovostne zaplatíte hlavnou (i dodatkovou) kartou sumu aspoň 500 €, získate 50% zľavu z mesačného poplatku
- ak mesačne bezhotovostne zaplatíte hlavnou (i dodatkovou) kartou sumu aspoň 1000 €, získate 100% zľavu z mesačného poplatku
Možnosti použitia karty Kombinácia prestížnej zlatej embosovanej platobnej karty spolu s úverovým limitom; Možnosť platiť v obchodoch, na internete; Výber hotovosti z bankomatov; Je použiteľná v elektronickom prostredí aj mechanickom prostredí (tzv. imprinter)
Sadzobník platný od1.7.2016
Úrokové sadzby platné od1.1.2017