Produkty

Kreditné karty


BankaVÚB, a.s.
Názov produktuBlue od American Express
Druh produktumedzinárodná embosovaná kreditná karta
Ročný poplatok za hlavnú kartu27,00 €
Ročný poplatok za dodatkovú kartu 7,00 €
Minimálny limit čerpania 500,00 €
Maximálny limit čerpania 9000,00 €
Základný úrok v % p.a. 17,90%
Sankčný úrok v % p.a. 22,90%
Minimálna výška splátky 5% z dlžnej sumy, min. 15 €
Bezúročné obdobie 50 dní
Denný limit na hotovostný výber 500 € / týždenne
Výber z bankomatov vlastnej banky 3% z transakcie, min. 10 €
Výber z bankomatov inej banky 3% z transakcie, min. 10 €
Výber z bankomatov v zahraničí 3% z transakcie, min. 10 €
Výber na pobočke 3% z transakcie, min. 10 €
Platba kartou 0,00 €
Platnosť karty v rokoch -
Infolinka pre volania v SR 0850 123 666
Infolinka pre volania zo zahraničia 421 48 4111 666
Podmienky získania Kreditnej karty Vek od 25 do 60 rokov (klienti VÚB banky od 23 rokov);Trvalý pobyt na území SR; Pracovný pomer na dobu neurčitú u jedného zamestnávateľa alebo pracovný pomer na dobu určitú u jedného zamestnávateľa aspoň 3 mesiace (klienti VÚB banky) / 6 mesiacov (neklienti VÚB banky), resp. dĺžka podnikania v jednej oblasti minimálne 2 roky u súkromných podnikateľov; Minimálny čistý mesačný príjem 500 €; 2 doklady totožnosti; doklad na overenie bydliska (napr. potvrdenie úhrady za telefón, plyn, vodu); Ak nie ste klientom Banky, aj výpis z osobného účtu zaposledné 3 kalendárne mesiace, na ktorý dostávate výplatu;
Výhody - peňažný bonus „Cash back“ -  za každý nákup kartou 0,5 % z hodnoty nákupu späť
- výhody programu American Express SELECTS: výhody a zľavy u obchodníkov na Slovensku aj v zahraničí
- bezplatná zmena PIN cez VÚB bankomat
- kompletná kontrola a prehľad o karte v Internet / Mobil bankingu 
- poistenia v cene karty: komplexné CESTOVNÉ POISTENIE (až pre 5 spolucestujúcich), poistenie OCHRANY TOVARU, poistenie PREDĹŽENEJ ZÁRUKY, poistenie ZNEUŽITIA KARTY
Možnosti použitia karty Bezhotovostné platby za tovar a služby u obchodníkov; výber hotovosti;
Sadzobník platný od1.8.2016
Úrokové sadzby platné od1.1.2015