Produkty

Termínované vklady


BankaČSOB, a.s.
Názov produktuTermínovaný vklad
Druh produktuvkladový produkt
Úroková sadzba pre viazanosť 12 M0.1 %
Úrokové sadzbyvšetky úrokové sadzby
Minimálny vklad 500,00 €
Poznámka V porovnaní s bežným účtom vyššie úročenie; garantovaná úroková sadzba počas celej lehoty viazanosti vkladu; Konkrétna výška úrok. sadzby závisí od objemu vložených peňažných prostriedkov, od meny a od dĺžky vkladu.
AKCIA od 3.7.2017 do 31.8.2017 - Úroková sadzba 2% p.a.
Táto úrok. sadzba sa po splnení podmienok vzťahuje na majiteľa účtu, ktorý si založí 18 mesačný Termínovaný vklad v EUR a zároveň podá pokyn na nákup jedného z investičných produktov Banky.  
Viazanosť vložených prostriedkov/výpov. lehota 3, 6, 12, 18, 24 alebo 36 mesiacov

Povinnosť viesť v banke účet nie
Možnosť vkladať prostriedky kedykoľvek nie, len v dispozičnej lehote
Možnosť vyberať prostriedky kedykoľvek áno, za poplatok
Kapitalizácia úrokov áno
Možnosť automatickej obnovy vkladu áno, v deň splatnosti
Poplatok za zriadenie účtu 0,00 €
Poplatok za vedenie vkladového účtu 0,00 €
Poplatok za hotovostný vklad 0,00 €
Poplatok za predčasný výber zníženie sumy zostatku na účte percentuálnou zrážkou z výšky predčasne vyberanej sumy (0,50% - 1,75%) v závislosti od od dohodnutej doby trvania vkladu / výpovednej lehoty
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Poplatok za zrušenie Vkladnej knižky -
Frekvencia pripisovania úrokov k termínu splatnosti vkladu
Zasielanie výpisov -
Sadzobník platný od1.9.2017
Úrokové sadzby platné od15.10.2017