Produkty

Termínované vklady


BankaSBERBANK Slovensko, a.s.
Názov produktuTermínovaný účet
Druh produktuvkladový produkt
Úroková sadzba pre viazanosť 12 M0.3 %
Úrokové sadzbyvšetky úrokové sadzby
Minimálny vklad 500,00 €
Poznámka Klient má možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu 0,80% pre Temínované vklady s viazanosťou 12 mesiacov (a 1% pre vklady s viazanosťou 24 mesiacov), zriadené po 1.4.2017 vrátane a zároveň po dátume zriadenia programu služieb môjÚČETactive1 alebo zmeny iného typu platobného účtu na program služieb môjÚČETactive1. Zvýhodnenie zaniká dňom zrušenia / zmeny programu služieb môjÚČETactive1 na iný typ platobného účtu podľa pravidiel uvedených vo VOP.
Viazanosť vložených prostriedkov / výpov. lehota 12 a 24 mesiacov
Povinnosť viesť v banke účet nie
Možnosť vkladať prostriedky kedykoľvek áno
Možnosť vyberať prostriedky kedykoľvek áno, za poplatok
Kapitalizácia úrokov áno
Možnosť automatickej obnovy vkladu áno
Poplatok za zriadenie účtu 0,00 €
Poplatok za vedenie vkladového účtu 0,00 €
Poplatok za hotovostný vklad 0,60 €
Poplatok za predčasný výber
strata nakumulovaných úrokov z predčasne vyberanej sumy
Poplatok za zrušenie účtu 0 €
Poplatok za zrušenie Vkladnej knižky -
Frekvencia pripisovania úrokov mesačne, štvrťročne alebo ku koncu doby viazanosti
Zasielanie výpisov podľa dohody
Sadzobník platný od1.6.2017
Úrokové sadzby platné od1.5.2017