Produkty

Hypotekárne úvery


BankaPrima banka Slovensko, a.s.
Názov produktuHypotéka pre mladých
Druh produktuhypotekárny úver so štátnym príspevkom
Minimálna výška úveru5000 €
Minimálna doba splácania4 r.
Maximálna doba splácania40 r.
Podmienky pre získania úveru- vek od 18 do 35 rokov
- klientov príjem musí byť dostatočný pre riadne splácanie úveru podľa hodnotenia Prima banky a nehnuteľnosť, ktorou klient chce za úver ručiť, akceptovaná bankou.
- príjem žiadateľa max 1.3 násobok priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve, tj. v období od 1.7.2017 do 30.9.2017 max. 1 166,10 €
Doklady potrebné k vybaveniuDoklad totožnosti
Doklady preukazujúce výšku príjmu a splnenie zákonnej podmienky nároku na štátny príspevok
Znalecký posudok na nehnuteľnosť ktorou budete ručiť (nie je podmienkou, niektoré nehnuteľnosti ocení sama banka)
Doklady k účelu úveru - podľa použitia úveru. (napríklad kúpna zmluva, zmluva o dielo, stavebné povolenie)
Zabezpečenie úveruByt
Rodinný dom
Nehnuteľnosť sa musí nachádzať na území SR a môže byť aj kupovaná alebo rozostavaná
PoznámkaMožnosť odkladu splátok a bezplatných mimoriadnych splátok úveru počas prvých piatich rokov splácania. Možnosť poistiť si úver.
Výška príspevku od štátu je do max. 50000 EUR, výška príspevku banky nie je ohraničená, platí aj nad výšku 50 000 EUR.
Fixácia 1 rok0 %
Fixácia 3 roky0 %
Fixácia 5 rokovod 0,00 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov -
Výška bonifikácie hypoték pre mladých 3,00 %
Poplatok za poskytnutie úveru 1,0% z objemu úveru, min. 300,00 €
bez poplatku pri splácaní z Osobného účtu vedeného v Prima banke
Zľava Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 100,00 €
Poplatok za zmenu založenej nehnuteľnosti 100,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby bez poplatku počas prvých 5 rokov,
potom skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby bez poplatku počas prvých 5 rokov,
potom skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok -
Upomienka / Výzva 15,00 € / 30,00 €
Sankčná úrok. sadzba v % p.a. 5,00%
Sadzobník platný od1.8.2017
Úrokové sadzby platné od7.11.2017