Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaPrivatbanka, a.s.
Názov produktuVkladná knižka s výpovednou lehotou 24 mesiacov
Úroková sadzba0.2 %
Minimálny vklad 0 €
Poznámka Možnosť chrániť heslom; Úročenie pohyblivou úrok. sadzbou (úrokový model 30/360);
Výpovedná lehota 24 mesiacov
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Kapitalizácia úrokov áno
Frekvencia pripisovania úrokov štvrťročne
Poplatok za zriadenie účtu 0,00 €
Poplatok za vedenie vkladového účtu 0,00 €
Poplatok za predčasný výber úrok za 120 dní
Poplatok za začatie umorovacieho konania 0 €
Poplatok za zrušenie účtu -
Poplatok za zrušenie Vkladnej knižky 0,00 €
Sadzobník platný od1.1.2018
Úrokové sadzby platné od5.1.2018