Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaSlovenská sporiteľňa, a.s.
Názov produktuVkladná knižka SPORObonus
Úroková sadzba0.3 %
Minimálny vklad 7,00 €
Poznámka Kvartálny vklad vo výške 49,- € môže byť uložený jednorázovo alebo po častiach; Lehota na výber peňazí je 3 mesiace po úspešnom ukončení každého cyklu sporenia; Možnosť získať zvýhodnený úrok už po roku sporenia.
Výpovedná lehota 1 bežný rok (nie kalendárny).
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Kapitalizácia úrokov -
Frekvencia pripisovania úrokov ročne, po ukončení každého cyklu sporenia
Poplatok za zriadenie účtu 0,00 €
Poplatok za vedenie vkladového účtu 0,00 €
Poplatok za predčasný výber priznaný úrok vo výške 0,10%
Poplatok za začatie umorovacieho konania 2,00% z umorovacieho vkladu, min. 7 €, max. 33,00 €.
Poplatok za zrušenie účtu -
Poplatok za zrušenie Vkladnej knižky 7,00 € / 0,00 € - ak zostatok vkladu bude ponechaný na novozaloženej vkladnej knižke
Sadzobník platný od4.1.2017
Úrokové sadzby platné od1.4.2016