Produkty

Hypotekárne úvery


BankaOTP Banka Slovensko, a.s.
Názov produktuHypotekárny úver pre mladých
Druh produktuhypotekárny úver so štátnym príspevkom
Minimálna výška úveru3500 €
Minimálna doba splácania4 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveru- Občan vo veku od 18 do 35 rokov
- trvalé bydlisko na území SR
- príjem žiadateľa max 1.3 násobok priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve, tj. v období od 1.7.2017 do 30.9.2017 max. 1 166,10 €
Doklady potrebné k vybaveniuDva doklady totožnosti; Preukázanie príjmu - Ak zo závislej činnosti: Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti. - Ak z podnikania, z prenájmu, z kapitálového majetku: - daňové priznanie za posledné dve ukončené zdaňovacie obdobia a Potvrdenie o výške daňovej povinnosti.; Pri kúpe nehnuteľnosti: - originál alebo overená kópia kúpnej zmluvy alebo zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy.; Pri výstavbe nehnuteľnosti alebo zmene dokončenej stavby: - list vlastníctva k stavebnému pozemku, - právoplatné stavebné povolenie, - geometrický plán (ak bol vyhotovený), - schválený projekt stavby, - rozpočet nákladov stavby , - zmluvu o dielo, príp. o výstavbe.; Predmet zabezpečenia: znalecký posudok, list vlastníctva, aktuálna kópia z katastrálnej mapy (ak už nie je súčasťou znaleckého posudku). V prípade rozostavanej stavby navyše: geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, stavebné povolenie, projektová dokumentácia, rozpočtové náklady na stavbu.
Zabezpečenie úveruZáložným právom na tuzemskú nehnuteľnosť
Poznámka- expresne rýchle spracovanie úveru už do 48 hodín a bez príplatku
- odklad splátok istiny po dobu až 5 rokov
- možnosť realizovať mimoriadne splátky úveru bez poplatku, nielen počas prvých 5 rokov splatnosti
- možnosť čerpať úver už po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností
- možnosť realizovať mimoriadnu splátku až do výšky 20% z úveru bez poplatku pri výročí podpisu zmluvy,
- zníženie úrokovej sadzby v prípade aktívneho využívania bežného účtu
- neobmedzená výška úveru až do 90 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti (zvýhodnenie štátnym príspevkom do výšky 50 000 €),
- výber dĺžky obdobia fixácie úrokovej sadzby na 1, 3, 5 alebo 10 rokov
Fixácia 1 rok0.19 %
Fixácia 3 roky0 %
Fixácia 5 rokov0,00 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov od 0,59 %
Výška bonifikácie hypoték pre mladých 3,00%
Poplatok za poskytnutie úveru 1% z objemu úveru, min. 200 €.
Zľava
AKCIA:
- 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru
- pri 3- a 5-ročnej fixácii možnosť získať úrokovú sadzbu od 3,09% pred zohľadnením príspevku 2% od štátu a 1% od banky


Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 65,00 €
Poplatok za zmenu založenej nehnuteľnosti 149,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby počas obdobia 5 rokov od prvej splátky úveru bez poplatku,
potom skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok 20%
Upomienka / Výzva skutočné náklady
Sankčná úrok. sadzba v % p.a. max. 5%
Sadzobník platný od1.7.2017
Úrokové sadzby platné od15.5.2017