Produkty

Hypotekárne úvery


BankaSlovenská sporiteľňa, a.s.
Názov produktuHypotekárny úver pre mladých
Druh produktuhypotekárny úver so štátnym príspevkom
Minimálna výška úveru7000 €
Minimálna doba splácania4 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveruObčania vo veku 18 - 35 rokov s občianstvom SR alebo pobytom na území SR a s príjmom max. 1,3 násobku priemer. hrubého príjmu v národnom hospodárstve.; Schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu; Zabezpečenie úveru tuzemskou nehnuteľnosťou.
Doklady potrebné k vybaveniuPotvrdenie o príjme je potrebné len pri účastníkoch úveru majúcich špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni (napr: súd, polícia...) Vyplnený formulár Potvrdenie o príjme je potrebné potvrdiť príslušným zamestnávateľom.; Potvrdenie o príjme na základe daňového priznania - predkladá účastník úverového vzťahu, ktorý má samostatne zárobkovú činnosť – FO – Podnikateľ, Slobodné povolanie.;
Zabezpečenie úveruZáložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti
PoznámkaVýška úveru závisí od vašej schopnosti splácať úver a od hodnoty zabezpečenia úveru. Úrok znížený o -0,70% je možné získať v akcii Lepšie úroky. Podmienka získania: zasielanie výplaty na Osobný účet (min 250 €).
Možnosť odkladu splátky istiny; Možnosť predčasného splatenia a mimoriadnej splátky bez poplatku počas 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia úveru; Možnosť získať aj väčší objem úveru vďaka progresívnemu splácaniu; Možnosť postupne financovať výstavbu podľa zvyšujúcej sa hodnoty rozostavanej nehnuteľnosti; Dokladovanie účelu úveru vo výške 100% z poskytnutého úveru.

SLSP za vás vybaví a zaplatí znalecký posudok a vklad do katastra nehnuteľností.
Fixácia 1 rok0 %
Fixácia 3 roky0 %
Fixácia 5 rokovod 0,00 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov -
Výška bonifikácie hypoték pre mladých 3,00%
Poplatok za poskytnutie úveru min. 199 €, max. 999 €
Zľava Pozrite si, či na tento produkt banka aktuálne poskytuje zľavu.
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 149,00 €
Poplatok za zmenu založenej nehnuteľnosti 149,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby Banka používa vlastný vzorec výpočtu, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 € (pri fixnej úrokovej sadzbe v období 1 obchodný deň po ukončení doby fixácie),
0 € počas 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia úveru.
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby Banka používa vlastný vzorec výpočtu, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 € (pri fixnej úrokovej sadzbe v období 1 obchodný deň po ukončení doby fixácie),
0 € počas 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia úveru.
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok -
Upomienka / Výzva 25 €
Sankčná úrok. sadzba v % p.a. 5,00%
Sadzobník platný od4.1.2017
Úrokové sadzby platné od13.2.2017