Produkty

Hypotekárne úvery


BankaSlovenská sporiteľňa, a.s.
Názov produktuHypotekárny úver pre mladých
Druh produktuhypotekárny úver so štátnym príspevkom
Minimálna výška úveru7000 €
Minimálna doba splácania4 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveru- občania vo veku 18 - 35 rokov s občianstvom SR alebo pobytom na území SR
- príjem žiadateľa max 1.3 násobok priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve, tj. v období od 1.7.2017 do 30.9.2017 max. 1 166,10 €
Doklady potrebné k vybaveniu- potvrdenie o príjme je potrebné len pri účastníkoch úveru majúcich špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni (napr: súd, polícia...)
- vyplnený formulár Potvrdenie o príjme je potrebné potvrdiť príslušným zamestnávateľom.
- Potvrdenie o príjme na základe daňového priznania - predkladá účastník úverového vzťahu, ktorý má samostatne zárobkovú činnosť – FO – Podnikateľ, Slobodné povolanie.
Zabezpečenie úveruzáložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti
Poznámka- možnosť postupne financovať výstavbu podľa zvyšujúcej sa hodnoty rozostavanej nehnuteľnosti
- ožnosť predčasného splatenia a mimoriadnej splátky bez poplatku počas 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia úveru
- možnosť odkladu splátky istiny
Fixácia 1 rok0 %
Fixácia 3 roky0 %
Fixácia 5 rokovod 0,00 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov -
Výška bonifikácie hypoték pre mladých 3,00%
Poplatok za poskytnutie úveru min. 199 €, max. 999 €
Zľava AKCIA: Hypotéka bez prekážok pre mladých
-
kataster a znalca banka vybaví a zaplatí za Vás

Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 149,00 €
Poplatok za zmenu založenej nehnuteľnosti 149,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby Banka používa vlastný vzorec výpočtu, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 € (pri fixnej úrokovej sadzbe v období 1 obchodný deň po ukončení doby fixácie),
0 € počas 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia úveru.
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby Banka používa vlastný vzorec výpočtu, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 € (pri fixnej úrokovej sadzbe v období 1 obchodný deň po ukončení doby fixácie),
0 € počas 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia úveru.
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok -
Upomienka / Výzva 25 €
Sankčná úrok. sadzba v % p.a. 5,00%
Sadzobník platný od1.9.2017
Úrokové sadzby platné od17.8.2017