Produkty

Hypotekárne úvery


BankaSBERBANK Slovensko, a.s.
Názov produktuHypotéka pre mladých so štátnym príspevkom
Druh produktuhypotekárny úver so štátnym príspevkom
Minimálna výška úveru3500 €
Minimálna doba splácania4 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveruObčania vo veku 18 až 35 rokov v čase podania žiadosti, ktorí nemali za uplynulý rok priemerný mesačný príjem vyšší ako 1,3 - násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve.
Doklady potrebné k vybaveniuŽiadosť o HÚ; Doklady preukazujúce totožnosť žiadateľa a schopnosť splácať úver; Znalecký posudok nie starší ako 3 mesiace od podania žiadosti o úver;
Zabezpečenie úveruTuzemská nehnuteľnosť (aj rozostavaná) vo vlastníctve žiadateľa o HÚ alebo vo vlastníctve tretej osoby, zapísaná v katastri nehnuteľností, v prípade kúpy môže slúžiť aj kupovaná nehnuteľnosť.
Poznámka- Max. výška úveru je do výšky 70% z hodnoty založenej nehnuteľnosti.
- fixovaná úroková sadzba na obdobie 5 rokov;
- zvýhodnený úrok vďaka štátnemu príspevku pre mladých vo výške 2% a príspevku banky v podobe ďalšieho 1% až do výšky 50 000 €, a to na prvých 5 rokov
- poistenie schopnosti splácať úver (je možné poistiť naraz aj 2 dlžníkov)
- účel úveru: nadobudnutie/výstavba nehnuteľnosti, zmena alebo údržba dokončenej stavby
Fixácia 1 rok0 %
Fixácia 3 roky0 %
Fixácia 5 rokovod 0,01 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov -
Výška bonifikácie hypoték pre mladých 3,00%
Poplatok za poskytnutie úveru 0,80% z výšky úveru, min. 165 €
Zľava Pozrite si, či na tento produkt banka aktuálne poskytuje zľavu.
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 140,00 €
Poplatok za zmenu založenej nehnuteľnosti 140,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady banky spojené s predčasným splatením úveru, 1% z predčasne splatenej istiny
skutočné náklady banky spojené s predčasným splatením úveru na bývanie presahujú 1% z predčasne splatenej sumy úveru na bývanie
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0€
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady banky spojené s predčasným splatením úveru, 1% z predčasne splatenej istiny
skutočné náklady banky spojené s predčasným splatením úveru na bývanie presahujú 1% z predčasne splatenej sumy úveru na bývanie
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0,00 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok k dátumu obnovy fixácie úrokovej sadzby alebo pri zmene úrokovej sadzby z podnetu banky
Upomienka / Výzva 25,00 € / 10€
Sankčná úrok. sadzba v % p.a. - 5,00% platí pre zmluvy uzatvorené po 8.5.2013
- pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok vo výške 8,00% p.a.
Sadzobník platný od1.12.2016
Úrokové sadzby platné od20.2.2017