Produkty

Hypotekárne úvery


BankaVÚB, a.s.
Názov produktuHypotéka pre mladých
Druh produktuhypotekárny úver so štátnym príspevkom
Minimálna výška úveru6600 €
Minimálna doba splácania4 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveru- vek 18 až 35 rokov;
- príjem žiadateľa max 1.3 násobok priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve, tj. v období od 1.7.2017 do 30.9.2017 max. 1 166,10 €
Doklady potrebné k vybaveniuDoklad totožnosti, doklad o súčasnej adrese (telefónny účet / účet za elektrinu / výpis z bankového účtu / nájomná zmluva, a pod), potvrdene o výške príjmu, výpis z účtu, pracovnú zmluvu, daňové priznanie (ak žiadateľ má príjem z podnikania), kúpna zmluva resp. zmluva o výstavbe, znalecký posudok a poistná zmluva k zabezpečovacej nehnuteľnosti. Kompletný zoznam dokladov je zverejnený na www.flexihypoteka.sk
Zabezpečenie úveruTuzemskou nehnuteľnosťou
Poznámka- znížená úroková sadzba počas prvých 5 rokov splácania
- možnosť odkladu splátok istiny
- možnosť kedykoľvek bezplatne urobiť mimoriadne splátky
- možnosť zafixovať si úrok na 1, 3, 4, 5, 6, 8 alebo 10 rokov
Fixácia 1 rok0 %
Fixácia 3 roky0 %
Fixácia 5 rokovod 0,00 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov od 3,29% p.a.
Výška bonifikácie hypoték pre mladých 3,00%
Poplatok za poskytnutie úveru 0,80% z objemu úveru
Zľava Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 200,00 €
Poplatok za zmenu založenej nehnuteľnosti 200,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby bez obmedzenia počas poberania štátneho príspevku pre mladých,
potom skutočné náklady, max. 1 % z výšky mimoriadnej splátky,
Vyčíslenie zostatku = 150,00 €
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby bez obmedzenia počas poberania štátneho príspevku pre mladých,
potom skutočné náklady, max. 1 % z predčasne splatenej sumy,
Vyčíslenie zostatku = 150,00 €
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0,00 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok do 20% z úveru
Upomienka / Výzva skutočné náklady
Sankčná úrok. sadzba v % p.a. 3,00%
Sadzobník platný od13.1.2018
Úrokové sadzby platné od25.9.2017