Produkty

Hypotekárne úvery


BankaČSOB, a.s.
Názov produktuHypotéka pre mladých
Druh produktuhypotekárny úver pre mladých so štátnym príspevkom
Minimálna výška úveru4500 €
Minimálna doba splácania4 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveru- vek žiadateľa 18-35 rokov
- príjem žiadateľa max 1.3 násobok priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve, tj. v období od 1.7.2017 do 30.9.2017 max. 1 166,10 €
Doklady potrebné k vybaveniuPotrebné sú dva doklady totožnosti. Doklady k príjmu, a to ak ste zamestnanec: - potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia) a posledný výpis z účtu (ak máte min. 3 mes. poukazovaný príjem na účet v ČSOB, nepotrebujete žiadne potvrdenia o príjme a výpisy z účtu); Ak poberáte príjem v hotovosti: - potvrdenie o výške príjmu (platnosť 60 dní od vystavenia); Ak ste FO - podnikateľ: - kópia daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné daňové obdobie, - potvrdenie o bezdĺžnosti voči daňovému úradu; Ak ste sa rozhodli svoj príjem nedokladovať: čestné vyhlásenie o príjme; Doklady ak chcete stavať alebo rekonštruovať: stavebné povolenie s dokoložkou právoplatnosti (ak je pre rekonštrukciu potrebné), list vlastníctva k pozemku určenému na stavbu, kópia z katastrálnej mapy alebo geometrický plán; Doklady k nehnuteľnosti, ktorá bude zabezpečením úveru: list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy alebo geometrický plán (ak stavba nebola zapísaná do katastra nehnuteľností), kópia zmluvy (na základe ktorej bola na list vlastníctva zapísaná ťarcha alebo vecné bremeno), znalecký posudok
Zabezpečenie úverukupovaná nehnuteľnosť, iná nehnuteľnosť alebo nehnuteľnosť vo vlastníctve inej osoby
Poznámka- kataster vybaví banka
- účel úveru: kúpa, výstavba a rekonštrukcia nehnuteľnosti
- výber nehnuteľnosti do 6 mesiacov po schválení úveru
- schválenie úveru aj v priebehu dňa
- mimoriadne splátky v pobočke ČSOB bez poplatku
- poistenie bývania (budovy, domácnosti a zdpovednosti za škodu),
- poistenie úveru v prípade nečakaných životných situácií
Fixácia 1 rok0.5 %
Fixácia 3 roky0 %
Fixácia 5 rokovod 0,00 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov od 2,50
Výška bonifikácie hypoték pre mladých 3%
Poplatok za poskytnutie úveru 0,80% (min. 250 €, max 1.000 €)
Zľava Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 150 €
Poplatok za zmenu založenej nehnuteľnosti 150 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby bez poplatku počas poberania príspevku pre mladých, inak 1% z objemu mimoriadnej splátky
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby bez poplatku počas poberania príspevku pre mladých, inak 1% z objemu mimoriadnej splátky
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok do výšky 20% zo zostatku istiny
Upomienka / Výzva 20 € / 40 €
Sankčná úroková sadzba v % p.a. 8% + základná úroková sadzba ECB

(5,00% p.a. + základná úroková sadzba ECB pre úvery poskytnuté od 1.2.2013)
Sadzobník platný od1.9.2017
Úrokové sadzby platné od4.10.2017