Produkty

Spotrebné úvery


BankaPoštová banka, a.s.
Názov produktuLepšia splátka
Druh úveruúver na splatenie starých dlhov (konsolidačný)
Minimálna výška úveru3500 €
Maximálna výška úveru20000 €
Minimálna doba splácania36 m.
Maximálna doba splácania96 m.
Úroková sadzba p.a.od 6,50 %
Poplatok za poskytnutie úveru pri splácaní úveru z účtu v Poštovej banke - 0,00 €; 2% zo sumy úveru (pri splácaní úveru z účtu v inej banke)
Poplatok za vedenie úverového účtu (mesačne) 0 €
Podmienky pre získanie úveru Úver môže získať každý, kto má minimálne 1 úverový produkt v niektorej z bánk [úver, kreditnú kartu či debet na osobnom účte], alebo pôžičku v nebankovej spoločnosti a zároveň je: vo veku od 18 do 62 rokov s trvalým pobytom v SR a zamestnaný minimálne 6 mesiacov alebo je živnostníkom, ktorý podal daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie; alebo je dôchodca so starobným alebo výsluhovým dôchodkom do 62 rokov, ale aj invalidný dôchodca od 35 rokov do 62 rokov.
Doklady potrebné k vybaveniu úveru 1. občiansky preukaz, 2. doklad o aktuálnej adrese (napr. SIPO, faktúra za elektrinu, plyn, telefón alebo vodné/stočné), 3. zamestnanec tiež kontakt na zamestnávateľa a jeho IČO
Poznámka možnosť bezplatného odkladu splátok až o 6 mesiacov
Pozrite si, či na tento produkt banka aktuálne poskytuje zľavu.
Zabezpečenie/ Ručenie -
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 40,00 €
Predčasné splatenie bezplatne

Sankčná úroková sadzba p.a. úrok z omeškania je v zákonom stanovenej výške
Upomienka/ Výzva V prípade omeškania so splácaním úveru je banka oprávnená uplatniť si úhradu skutočných nákladov spojených s vymáhaním úveru.
Sadzobník platný od10.1.2017
Úrokové sadzby platné od20.12.2016