Produkty

Spotrebné úvery


BankaPoštová banka, a.s.
Názov produktuLepšia splátka
Druh úveruúver na splatenie starých dlhov (konsolidačný)
Minimálna výška úveru300 €
Maximálna výška úveru30000 €
Minimálna doba splácania12 m.
Maximálna doba splácania96 m.
Úroková sadzba p.a.od 7,50 %
Poplatok za poskytnutie úveru 0 €
Poplatok za vedenie úverového účtu (mesačne) 0 €
Podmienky pre získanie úveru Každý, kto má min. 1 úverový produkt v niektorej z bánk alebo nebankovej spoločnosti a zároveň je:
- vo veku veku od 18 do 69 rokov
- s trvalým pobytom v SR
- s akceptovateľným zdrojom príjmu: 
1. zamestnanec v pracovom pomere v SR, ČR alebo Maďarsku min. 3 mesiace
2. živnostník, ktorý podniká min. 2 roky
3. dôchodca so starobným, výskuhovým, invalidným alebo vdovským/vdoveckým dôchodkom
4. iný zdroj príjmu (materské, rodičovský príspevok, úrazová renta a pod.)
Doklady potrebné k vybaveniu úveru 1. občiansky preukaz, 2. doklad o aktuálnej adrese (napr. SIPO, faktúra za elektrinu, plyn, telefón alebo vodné/stočné), 3. zamestnanec tiež kontakt na zamestnávateľa a jeho IČO
Poznámka - na splatenie bankových a nebankových úverov vrátane splátkového predaja, kreditných kariet a debetov na osobnom účte
- bez poplatku za poskytnie úveru
- bez spolužiadateľa
- bez založenia nehnuteľnosti
- možnosť vziať si "peniaze navyše" a použiť ich na čokoľvek
- možnosť vykonať mimoriadnu splátku alebo predčasné splatenie bez poplatku
- vybrať si splácanie úveru v hotovosti, z účtu v poštovej banke albo z účtu v inej banke
- možnosť poistiť splácanie úveru
- možnosť požiadať o odklad splátok až na 6 mesiacov bez poplatku
Pozrite si, či na tento produkt banka aktuálne poskytuje zľavu.
Zabezpečenie/ Ručenie -
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 40,00 €
Predčasné splatenie bezplatne

Sankčná úroková sadzba p.a. úrok z omeškania je v zákonom stanovenej výške
Upomienka/ Výzva V prípade omeškania so splácaním úveru je banka oprávnená uplatniť si úhradu skutočných nákladov spojených s vymáhaním úveru.
Sadzobník platný od10.1.2017
Úrokové sadzby platné od27.1.2017