Produkty

Hypotekárne úvery


BankaOTP Banka Slovensko, a.s.
Názov produktuotp REFINANC úver
Druh produktuhypotekárny úver
Minimálna výška úveru3300 €
Minimálna doba splácania1 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveruobčan vo veku 18-65 rokov s trvalým bydliskom na území SR alebo občan krajiny, ktorá je členom EU (bez trvalého pobytu na území SR)
Doklady potrebné k vybaveniu1. totožnosť - 2 doklady; 2. príjem (príjem zo závislej činnosti: v prípade overenia príjmu OTP Bankou v Sociálnej poisťovni nie je potrebné predkladať potvrdenie o príjme, inak Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti; príjem z podnikania, z prenájmu, z kapitálového majetku: daňové priznanie za posledné 2 ukončené zdaňovacie obdobia a Potvrdenie o výške daňovej povinnosti); 3. účel - doklady k refinancovaným úverom (úverová zmluva a aktuálny výpis z úverového účtu); 4. predmet zabezpečenia - pôvodný znalecký posudok (ak nemáte, treba nový), list vlastníctva, aktuálna kópia z katastrálnej mapy (ak nie je súčasťou posudku)
Zabezpečenie úveruzáložné právo na tuzemskú nehnuteľnosť
Poznámka- uvedené úrokové sadzby zohľadňujú uplatnenie týchto zliav z úrokovej sadzby: zľava za Aktívne využívanie účtu, zľava za Výhodný účet a zľava za poistenie schopnosti splácať úver
- Max. výška úveru je do výšky 90% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Úver určený na splatenie účelového úveru/ov na bývanie, zabezpečeného nehnuteľnosťou, poskytnutého inou bankou. Banka ponúka tiež možnosť poskytnutia úveru aj bez dokladovania príjmu a možnosť voľby spôsobu splácania – anuitný alebo s modifikovaným splátkovým plánom.
Fixácia 1 rok0 %
Fixácia 3 roky1.2 %
Fixácia 5 rokovod 1,40 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov od 2,70 %
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0,30% z objemu úveru, min. 100 €
Zľava Pozrite si, či na tento produkt banka aktuálne poskytuje zľavu.
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 65,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 149,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0,00 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok 20%
Upomienka / Výzva skutočné náklady
Sankčná úroková sadzba v % p.a. -
Sadzobník platný od1.1.2017
Úrokové sadzby platné od20.12.2016