otp EXPRES úver s 7,7% úrokom pre všetkých


OTP banka
ponúka všetkým otp EXPRES úver. Získať môžete tieto výhody:


Výhody

  • úrok 7,7% rovnaký pre všetkých

Podmienky

Ak chcete získať úrok 7,7%, musíte splniť niekoľko podmienok.

1/ úver musíte ma poistený
2/ musíte aktívne* využívať účet v OTP banke.
3/ počas doby splácania úveru nie ste v omeškaní nad 5 dní so sumou vyššou ako 10 €

*aktívne používanie účtu v OTP banke je:
  • Poukazovanie mzdy / iného príjmu vo výške min. 300 €
  • Realizovanie min. 3 bezhotovostných transakcií platobnou kartou
  • Realizovanie min. 1 trvalého príkazu na úhradu alebo 1 inkasa
otp-uver-sept2014


Ako to funguje?

Po ohodnotení vašej finančnej bonity vám banka ponúkne štandardný úrok (napríklad 12,7%).  Rozdiel medzi štandardnýmm úrokom a úrokom 7,7% vám banka bude každý mesiac pripisovať na váš sporiaci účet, ktorý vám automaticky zriadia pri schválení otp EXPRESS úveru. Samozrejme, počas splácania s týmto sporiacim účtom disponovať nemôžete. Banka vám vyplatí nasporenú sumu až po bezproblémovom splatení úveru.

Trvanie

Táto ponuka OTP banky nie je časovo obmedzená.

OTP nove logo

Neprehliadnite