Produkty

Bežné účty / balíky služieb


BankaSBERBANK Slovensko, a.s.
Názov produktumôjÚČETactive
Mesačný poplatok za účet / balík služieb4.99 €
Poplatok za balík po zľave 0,00 €
Podmienky získania zľavy z ceny balíka 100% zľava z poplatku:
- ak v danom mesiaci vykonáte bezhotovostný vklad na účet vo výške min. 400 EUR (s výnimkou prevodov medzi účtami vedenými na vaše meno v Sberbank Slovensko a pripísanými úrokmi na účet) a zároveň zrealizujete min. 10 zúčtovaných platieb debetnou platobnou kartou vydanou k vášmu účtu
- ak priemerný denný kreditný zostatok na vašom účte bude vyšší ako 10 000 EUR.

Úroková sadzba v % p.a. 0,0 %
Poznámka Balík zahŕňa i:
- vedenie sporiaceho účtu a služby spojené s jeho využívaním: výpisy, zaúčtovanie pohybu na účte v zmysle Sadzobníka poplatkov
- služby Call centra, SmartBanking mobilná aplikácia, neobmedzené SMS a e-mail notifikácie, 
- neobmedzený počet výberov z bankomatov Prima banky Slovensko
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Služby zahrnuté v balíku / účte
Platobné karty Maestro
Počet platieb kartou neobmedzene
Počet výberov z bankomatov vlastnej banky neobmedzene
Internet banking áno
Počet bezhotovostných kreditov na účet neobmedzene
Počet jednorazových platieb na pobočke 0
Počet jednorazových platieb cez internet neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených na pobočke neobmedzene
Počet trvalých príkazov zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných trvalých príkazov neobmedzene
Počet inkás zriadených na pobočke neobmedzene
Počet inkás zriadených cez internet neobmedzene
Počet realizovaných inkás neobmedzene
Povolené prečerpanie áno, po splnení kritérií stanovených bankou
Výpisy elektronicky áno
Výpisy poštou nie
Poplatky za služby mimo balíka
Vklad hotovosti na účet na pobočke 0,60 €
Výber hotovosti na pobočke 1,90 €
Výber hotovosti z bankomatu vlastnej banky 0,50 €
Výber hotovosti z bankomatu cudzej banky 2,00 €
Došlá platba 0,20 €
Platobný príkaz zadaný na pobočke 1,50 €
Platobný príkaz zadaný cez internet 0,20 €
Trvalý príkaz - zriadenie na pobočke 0,00 €
Trvalý príkaz - zriadenie cez internet 0,00 €
Trvalý príkaz - realizácia 0,20 €
Trvalý príkaz - zrušenie na pobočke 2,00 €
Trvalý príkaz - zrušenie cez internet 0,50 €
Inkaso - zriadenie na pobočke 0,00 €
Inkaso - zriadenie cez internet 0,00 €
Inkaso - realizácia 0,20 €
Inkaso - zrušenie na pobočke 2,00 €
Inkaso - zrušenie cez internet 0,50 €
Platba kartou 0,20 €
Mesačný poplatok za Internet banking 0,99 €
Mesačný výpis 3,00 € - osobne; 1 € - poštou; 0 € - elektronicky
Sadzobník platný od1.6.2017
Úrokové sadzby platné od1.5.2017