Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaSlovenská sporiteľňa, a.s.
Názov produktuÚčet sporenia na rezervu
Úroková sadzba0.2 %
Minimálny vklad 10 €
Poznámka - Úroková sadzba 0,20 % ročne platí, ak je zostatok na Účte sporenia ku koncu kalendárneho mesiaca minimálne o 50 € vyšší ako zostatok za predchádzajúci kalendárny mesiac. Úrok môže byť najviac 20 eur mesačne. Pri nedodržaní podmienok je úroková sadzba 0,01 % ročne.

- Súčasťou produktu je poistenie osobných vecí a nehôd v domácnosti, za poplatok si možno poistiť odcudzenie mobilných zariadení.

- Klient môže mať súčasne zriadené maximálne:

1x Účet sporenia na rezervu
1x Účet sporenia na bývanie
5x Účet sporenia pre radosť
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Kapitalizácia úrokov -
Frekvencia pripisovania úrokov mesačne
Poplatok za zriadenie účtu 0 €
Poplatok za vedenie vkladového účtu 0 €
Poplatok za predčasný výber 2 €
Poplatok za začatie umorovacieho konania -
Poplatok za zrušenie účtu 0 €
Poplatok za zrušenie vkladnej knižky -
Sadzobník platný od4.1.2017
Úrokové sadzby platné od1.5.2016