Odborné poradenstvo

Aktívne témy


Mgr. Jaroslav Pilát

Ako efektívne sporiť a investovať, odpovedal: Mgr. Jaroslav Pilát

Na Vaše otázky do 11.6. 2017 odpovedá Jaroslav Pilát, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY.


Mali sme v poradenstve


IBAN, SEPA a prevody medzi účtami

Ingrid Kosibová
Na Vaše otázky odpovedá Ingrid Kosibová, riaditeľka Odboru platobných služieb ČSOB. Poradňa je otvorená do 21.2.2016.

CSOB
Otázka:
26.01.2016 - Aký je postup, ak si pri zadaní platby zmýlim číslo účtu a peniaze reálne pošlem inej osobe?
Odpoveď:
29.01.2016 - Ak sa klient pomýli a SEPA platba odíde inej osobe, klient musí postupovať štandardne v zmysle reklamačného procesu. Teda požiadať svoju banku, aby zaslala žiadosť o vrátenie vykonanej platby z dôvodu chyby klienta. Banka následne požiada o vrátenie chybne odoslanej platby banku, ktorá platbu prijala. Tá osloví príjemcu platby a vyžiada od neho súhlas s vrátením platby.  Ak príjemca platby súhlasí s vrátením, banka príjemcu vráti platbu späť na účet platiteľa. Ak príjemca platby nesúhlasí s vrátením peňazí, banka zašle banke platiteľa odpoveď, že platbu príjemca nevráti.  V takomto prípade má platiteľ možnosť požiadať prostredníctvom svojej banky o zaslanie identifikačných údajov o príjemcovi platby na základe ním podpísaného vyhlásenia, že mu vznikla majetková ujma. Po doručení identifikačných údajov o príjemcovi platby si už ďalej klient vymáha chybne zaslanú platbu späť od príjemcu platby sám.« 1 2
Ďalšie témy v poradenstve

Spotrebné úvery a pôžičky - ako si vybrať?

Juraj Dolný
Téme spotrebných úverov a pôžičiek sa venujeme s Jurajom Dolným, riaditeľom odboru produktov Poštovej banky. Na vaše otázky bude odpovedať do 20.12.2015.

PB
Otázka:
22.11.2015 - Prečo banky prestali ponúkať účelové úvery, ktoré mali spravidla nižšie úrokové sadzby a teraz presadzujú bezúčelové s vyššími sadzbami?
Odpoveď:
23.11.2015 - Banky zväčša ponúkajú účelové úvery už len vo forme hypoték. Ide o veľké úvery, ktoré je potrebné založiť nehnuteľnosťou a použiť len na nadobudnutie alebo rekonštrukciu bývania. Naopak, pri malých nezabezpečených, takzvaných spotrebných úveroch banky na rozdiel od minulosti prestali vyžadovať vydokladovanie účelu. Peniaze tak klienti môžu použiť na čokoľvek. Pri obidvoch typoch úverov, hypotekárnych aj spotrebných, došlo počas uplynulých dvoch rokoch k výraznému poklesu úrokových sadzieb.Otázka:
21.11.2015 - Aké ďalšie poplatky okrem poplatku za poskytnutie úveru a poplatku za vedenie úverového účtu  sú spojené s pôžičkou?
Odpoveď:
23.11.2015 - Závisí to od konkrétnej banky a ponuky. Viaceré banky dnes neúčtujú ani poplatok za poskytnutie úveru alebo umožňujú klientovi znížiť si ho až na nulu, ak sa rozhodne splácať úver z účtu v ich banke. Po zmenách v legislatíve banky navyše zrušili poplatky za vedenie úveru a výrazne obmedzili poplatky za jeho predčasné splatenie. Rôzne poplatky však môžu súvisieť s poistením úveru alebo zmluvnými zmenami, ak o ne klient v budúcnosti požiada. Poplatky súvisiace s úverom musia byť uvedené v zmluvnej dokumentácii. (Banky si nemôžu od klientov žiadať poplatky za vedenie úverového účtu od roku 2013)Otázka:
20.11.2015 - Od čoho všetkého závisí výška RPMN? Ako ju banka stanovuje?
Odpoveď:
23.11.2015 - Ak sa klient rozhoduje, ktorý spotrebný úver si vybrať, skratka RPMN, teda ročná percentuálna miera nákladov, by mala byť pre neho kľúčová. Pretože nie samotná úroková sadzba, ale práve RPMN vyjadruje celkovú cenu úveru. Percentuálne miera nákladov zahŕňa okrem úrokovej sadzby aj poplatky spojené s úverom, napríklad poplatok za vybavenie alebo poistenie úveru. To všetko vplýva na výšku RPMN. A platí, že čím nižšia RPMN, tým je úver lacnejší.« 1 2
Ďalšie témy v poradenstve

Ako získať najlepšiu hypotéku

Igor Lehoťan
Téme hypoték sa venujeme s Igorom Lehoťanom, vedúcim oddelenia retailových úverov Slovenskej sporiteľne. Na vaše otázky bude odpovedať do 15.11.2015.

SLSP

Otázka:
26.10.2015 - Prosím o radu. Môžem refinancovať hypotéku v Slovenskej sporiteľni? Dala mi ju Tatrabanka, ale mesačné splátky ma finančne vyčerpávajú - 250 eur.
Odpoveď:
30.10.2015 - Refinancovanie je spravidla jednoduchšie ako nový úver, lebo akceptujeme Váš znalecký posudok resp. si ho dáme urobiť, navyše za poskytnutie refinančného úveru neplatíte žiaden spracovateľský poplatok. O konkrétnej ponuke refinancovania je však najvhodnejšie poradiť sa priamo v pobočke banky. Potrebné je zobrať do úvahy viacero faktorov: kedy úver refixuje (keďže počas refixácie je vyplatenie úverov bez poplatku), disciplína splácania dlžníka, hodnota nehnuteľnosti, existujúce produkty v banke a pod. Následne Vám budeme vedieť povedať, aká by bola nová výška mesačnej splátky a tiež aké náklady spojené s refinancovaním by ste mali zaplatiť.Otázka:
20.10.2015 - S akými rôznymi poplatkami mám počítať pri hypotekárnom úvere?
Odpoveď:
22.10.2015 - Spracovateľský poplatok pri refinančnom úvere vôbec neúčtujeme, pri bežnej hypotéke jeho výška závisí od výšky úveru, začína od 199 eur, maximálna výška poplatku je 999 eur. Poplatok je rozrátaný do splátok úveru, takže pre klienta neznamená žiaden okamžitý výdavok.
Naopak, za klienta vybavíme a zaplatíme znalecký posudok a vklad do katastra. Tým ušetrí minimálne 200 eur.Otázka:
18.10.2015 - Dobrý deň, ako to funguje s hypotékou pre mladých, kde štátny príspevok je aktuálne 3% a úroky na hypotékach niekedy nižšie ako 3%? Môžem teda dostať bezúročnú hypotéku?
Odpoveď:
22.10.2015 - Klient dostane štandardnú úrokovú sadzbu ako pri Úvere na bývanie a bonifikácia od štátu a banky sa mu vráti následne na účet. Klient teda najprv zaplatí mesačnú splátku a banka mu v nasledujúcom mesiacu vráti na účet príspevok štátu a banky.
V konečnom dôsledku tak bude klient platiť mesačnú splátku po odrátaní príspevku zodpovedajúcu sadzbe 0 %.Otázka:
15.10.2015 - Radi by sme kúpili byt v Bratislave. Môžeme na jeho financovanie cez hypotéku založiť náš dom, ktorý má vyššiu hodnotu ako byt, ktorý chceme kúpiť? Je takýmto spôsobom možné získať celú sumu, ktorú na kúpu bytu potrebujeme?
Odpoveď:
22.10.2015 - Áno, je to možné a dokonca často využívané zo strany klient. Napríklad keď chcú financovať celú hodnoty bytu a zároveň mať nižšiu úrokovú sadzbu úveru, keďže 100- percentné hypotéky sú drahšie. Dôležité je, aby bolo možné danú nehnuteľnosť založiť v prospech banky. Neskôr je možné toto zabezpečenie vymeniť za iné, v postačujúcej hodnote. Napríklad za kupovaný byt, ak bude jeho hodnota zodpovedať zostatku úveru.Otázka:
13.10.2015 - Dobrý deň, rada by som urobila konsolidáciu dvoch úverov do jedného a mám znalecký posudok z roku 2012 v zodpovedajúcej výške. Pri konsolidácii mi bude akceptovaný alebo si musím dať spraviť nový posudok? Ďakujem.
Odpoveď:
22.10.2015 - Podmienky na konsolidáciu sa môžu v jednotlivých bankách líšiť. Sú banky, ktorým pri konsolidácii postačuje pôvodný znalecký posudok a sú také, ktoré potrebujú mať aktuálny. V Slovenskej sporiteľni akceptujeme pri refinancovaní 3 roky starý posudok. Ale aj v prípade, že by bol potrebný nový, zabezpečíme vám ho na svoje náklady. Takto budete mať aspoň aktualizovanú hodnotu nehnuteľnosti aj v prípade, ak ste robili rekonštrukciu.Otázka:
11.10.2015 - Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné preniesť si hypo so štátnym príspevkom z domu na byt, aké sú tam cca poplatky a či je za to "pokuta", ak by to nebolo počas výročia hypo. Ďakujem.
Odpoveď:
12.10.2015 - Dobrý deň, zmena zabezpečenia z domu na byt je možná aj v prípade hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom (nová nehnuteľnosť musí byť aj naďalej určená na bývanie, aby sa dodržal účel úveru podľa zákona o bankách). Takáto zmena býva zvyčajne spoplatnená jednorazovým poplatkom za zmenu zmluvných podmienok. Predpokladám, že výška úveru zostane zachovaná a mení sa len predmet zabezpečenia. Ak by sa ale vyplácala aj časť úveru mimo obdobia refixácie, môže byť účtovaný aj poplatok za predčasné splatenie úveru, ktorý je vo väčšine bánk vo výške 4-5% z vyplatenej sumy. Niektoré banky ponúkajú bezplatnú možnosť mimoriadnych splátok úveru do určitej výšky. Napríklad v Slovenskej sporiteľni je to do výšky 20% zo zostatku istiny.Otázka:
09.10.2015 - Dobrý deň. Mám úver vo výške 6000 eur. Platím 1,5 roka! Nemeškal som ani s jednou splátkou. Príjem mám 890-900 eur, som slobodný. Podal som žiadosť o hypotéku a odmietli mi z interných dôvodov. Mám šancu v inej banke, keď už mám 3 zamietnuté úvery z interných dôvodov??? Je táto informácia aj v úverovom registri?
Odpoveď:
12.10.2015 - Dobrý deň, pokiaľ dôvodom zamietnutia neboli omeškania v splácaní vašich už existujúcich úverov v banke či v nebankovej spoločnosti, je pravdepodobné, že v inej banke by ste úver dostať mohli. Každá banka má svoje pravidlá posudzovania žiadateľa a spoločne využívajú len úverový register a sociálnu poisťovňu. Informácia o zamietnutí žiadosti sa v registri nachádza a banky ju pri schvaľovaní berú do úvahy, ale nemusí to znamenať automaticky diskvalifikáciu. Odporúčam sa pokúsiť v banke, v ktorej ste žiadali o úver, získať detailnejšie informácie o dôvode zamietnutia.« 1 2
Ďalšie témy v poradenstve

Študentské účty a úvery

Katarína Vatrtová
Na Vaše otázky odpovedá Katarína Vatrtová, vedúca oddelenia Bežné účty a transakcie vo VÚB banke. Svoje otázky môžete posielať do 11.10.2015.

Logo VUB
Otázka:
23.09.2015 - Som v poslednom ročníku na VŠ a priateľ pracuje. Chceli by sme si kúpiť pozemok a stavať dom. Aký úver na kúpu pozemku by ste mi odporučili? Je výhodnejšie si zobrať hypotéku pre mladých?
Odpoveď:
29.09.2015 - Odporúčam navštíviť pobočku banky a poradiť sa s hypotekárnym špecialistom, ktorý Vám podľa vašich požiadaviek a podmienok odporučí najvhodnejšiu formu financovania Vášho nového bývania. Vo všeobecnosti Flexihypotéka so štátnym príspevkom pre mladých je najvýhodnejšie financovanie nového bývania mladých do 35 rokov po splnení stanovených podmienok.Otázka:
21.09.2015 - Zohľadňuje banka pri študentských úveroch aj prospech? Ak áno, ako? Ďakujem.
Odpoveď:
29.09.2015 - VÚB banka aktuálne neposkytuje študentské úvery. Pre študentov/ klientov vo veku 18 – 23 rokov poskytujeme flexipôžičku do výšky 10 000€ po splnení štandardných podmienok t.j. prospech sa v tomto prípade neposudzuje.Otázka:
19.09.2015 - Môžem si študentský účet otvoriť, aj keď ešte nemám 18 rokov? Musia prísť so mnou aj rodičia?
Odpoveď:
29.09.2015 - Pre mladých vo veku od 15 do 24 rokov VÚB banka ponúka produkt Start Konto. V prípade klientov do 18 rokov je potrebné aby spolu s nimi prišiel na pobočku VÚB banky aj ich zákonný zástupca (rodič).Otázka:
17.09.2015 - Je možné, aby študent VŠ denného štúdia požiadal o Hypotekárny úver pre mladých?
Odpoveď:
18.09.2015 - V prípade, že vie dokladovať pravidelný príjem a spĺňa podmienky pre ŠPM tak áno.Otázka:
16.09.2015 - V čom je študentský úver výhodnejší oproti iným spotrebným úverov?
Odpoveď:
18.09.2015 - Od 21.02.2015 neposkytujeme FP pre študentov,  pre klientov vo veku 18 – 23 rokov poskytujeme flexipôžičku do výšky 10 000€ po splnení štandardných podmienok.Otázka:
15.09.2015 - Ak mám vo VÚB banke Start Konto, nemala by som mať Nonstop banking SMS zadarmo? V banke mi povedali, ak si aktivujem hlásenia o zmene zostatku na účte, bude to bezplatné. Z účtu sa mi ale banka každý mesiac za túto službu strháva.
Odpoveď:
18.09.2015 - Služba „zasielanie SMS správ (upozornenie o pohybe na účte, o zmene zostatku, o použití platobnej karty, o výsledku žiadosti na odvolanie prevodu a SEPA inkasa, pravidelné zasielanie zostatku na účte) nie je súčasťou Start konta, táto služba je spoplatnené v zmysle aktuálne platného CENNÍK VÚB, a. s. Občania (0,08€/SMS na čísla slovenských operátorov).« 1 2
Ďalšie témy v poradenstve

Online banking

Lukáš Kiac
Lukáš Kiac, produktový manažér mBank, sa dlhodobo venuje vývoju internetových transakčných systémov a mobilných aplikácií. Bol súčasťou tímu, ktorý na Slovensko priniesol úplne nový internet banking mBank a v súčasnosti má na starosti rozvoj mobilnej aplikácie pre všetky hlavné operačné systémy.
Na vaše otázky bude odpovedať do 4.9.2015 a troch z vás za vaše otázky odmeníme malou pozornosťou.

mbank - male
Otázka:
18.08.2015 - Kedy sa dočkáme aplikácie na platformu windows phone?
Odpoveď:
19.08.2015 - Robíme všetko preto, aby to bolo ešte tento rok, bližší termín však zatiaľ nebol určený.Otázka:
18.08.2015 - Všade počúvam rady, že nie je dobré používať rovnaké heslo do viacerých systémov. To by som si ale musela pamätať desiatky hesiel - internet banking, sociálne siete, mailové konto, webshopy, atď. Je bezpečné si tieto heslá ukladať napr. v mailoch na gmailovom konte?
Odpoveď:
19.08.2015 - Neodporúčam ukladať si heslá takýmto spôsobom, a už vôbec nie používať rovnaké heslo pre viac služieb, najmä nie v prípade prístupu do banky. Ideálne je mať na tvorbu hesiel svoj vlastný systém. Napríklad základ hesla môže byť rovnaký alebo podobný, ale pre jednotlivé použitia sa budú meniť čísla alebo niektoré zo znakov v hesle. Takýto spôsob však tiež nie je z hľadiska bezpečnosti dokonalý. Alternatívou môžu byť aplikácie priamo slúžiace na pamätanie si hesiel. Vtedy je použité jedno veľmi silne heslo na zobrazenie ďalších čiastkových hesiel pre jednotlivé služby alebo prístupy.Otázka:
18.08.2015 - Je výška platby cez internet banking alebo mobilnú aplikáciu obmedzená? Čo keď potrebujem jednorazovo poslať vyššiu sumu?
Odpoveď:
19.08.2015 - V mBank výška platby cez internet banking obmedzená nie je, niektoré banky ju však môžu limitovať alebo požadovať bezpečnejší spôsob overenia v prípade posielania vyšších súm. V našej mobilnej aplikácii sú prednastavené limity na posielanie platieb, ale dajú sa meniť pomocou internet bankingu.Otázka:
17.08.2015 - Čo potrebujem mať nainštalované v telefóne, ak chcem platiť pomocou QR kódu?
Odpoveď:
19.08.2015 - Pre platenie prostredníctvom QR kódu je potrebná nainštalovaná aplikácia banky, ktorá podporuje aj takúto funkcionalitu. Zároveň je nutnosťou mobilný telefón s vyhovujúcim fotoaparátom, ale to v súčasnosti spĺňa drvivá väčšina na trhu dostupných smartfónov.Otázka:
16.08.2015 - Čo je to Wave 2 Pay?
Odpoveď:
19.08.2015 - Wave 2 Pay je obchodný názov spoločnosti Visa pre bezkontaktné platby tzv. stickerom - nálepkou alebo pomocou technológie NFC v podporovaných zariadeniach. Nálepku je možné umiestniť napríklad na zadnú stranu mobilného telefónu, na peňaženku alebo iné miesto, a následne ju používať na bezkontaktné platenie.Otázka:
15.08.2015 - Ak platím v reštaurácii kartou, môže sa stať, že po mojom odchode z nej stiahnu viac peňazí, ako som autorizoval?
Odpoveď:
17.08.2015 - Základné pravidlo je, že by ste nemali púšťať kartu z dohľadu. V reštauráciách je dobrým zvykom priniesť zákazníkovi terminál priamo ku stolu. V prípade, že personál zoberie kartu a odíde s ňou, mohlo by sa stať, že si napríklad opíše údaje z karty a o nejaký čas sa pokúsi o podvodnú transakciu. Ak máte podozrenie na neautorizovanú transakciu, je potrebné ju čím skôr reklamovať vo vašej banke. Dôležité je tiež pravidelne si kontrolovať výpisy ku karte, aby ste mali prehľad o vašich platbách a mohli si takúto transakciu všimnúť.Otázka:
13.08.2015 - Môžem robiť na mobile rovnaké transakcie, ako na PC v internet bankingu?
Odpoveď:
17.08.2015 - Mobilné bankové aplikácie urobili za posledný čas veľký skok dopredu a obvykle obsahujú všetky základné a najpoužívanejšie typy operácií ako sú platby, kontrola zostatku, prevod medzi vlastnými účtami, história transakcií a podobne. Trendom je postupné rozširovania a pridávanie funkcií aj vzhľadom na vyvíjajúce sa potreby klientov. Najčastejšie ide o novinky, ktoré zákazníkom zjednodušia realizáciu najpoužívanejších operácií – dobrým príkladom je čítačka QR kódov namiesto vypisovania údajov z faktúry. My sme napríklad umožnili zistiť zostatok a nájsť najbližší bankomat ešte pred samotným prihlásením do aplikácie, pokiaľ klientovi takéto nastavenie vyhovuje.Otázka:
12.08.2015 - Čo ak stratím mobil a údaje v aplikácii mám uložené?
Odpoveď:
17.08.2015 - Naša aplikácia umožňuje pomocou internet bankingu „odpárovať“ konkrétny mobilný telefón, to znamená, že v danom zariadení sa aplikácia opätovne začne správať ako po prvej inštalácii. Napriek tomu je však vhodné chrániť si mobilný telefón heslom, PIN kódom, či vzorom, ktoré slúžia na jeho odblokovanie. Pomôcť môžu aj špeciálne bezpečnostné aplikácie, pomocou ktorých je možné vymazať celý telefón na diaľku.Otázka:
10.08.2015 - Sú moje dáta v bezpečí, ak používam mobil banking?
Odpoveď:
17.08.2015 - Vo všeobecnosti sa dá povedať, že áno, hoci sa vyskytli už aj pokusy o zneužitie mobil bankingu. V takýchto prípadoch je však vždy potrebná nejaká forma spolupráce používateľa. Ak sa vám pri práci s aplikáciou niečo nepozdáva, neváhajte kontaktovať infolinku banky a overiť si takéto správanie. Banky investujú do vývoja a zabezpečenia aplikácií množstvo prostriedkov, pretože si uvedomujú, že nakladajú nielen s financiami klientov, ale najmä ich dôverou. V našom prípade sa môžeme oprieť o robustnú infraštruktúru našej materskej mBank a ich technologicko-bezpečnostné zázemie.Otázka:
07.08.2015 -  Je možné si nastaviť SMS upozornenia tak, aby mi nechodili v noci, keď spím?
Odpoveď:
07.08.2015 - Záleží na konkrétnom systéme, ktorý banky používajú. V našej banke je možné si nastaviť interval doručovania SMS správ buď hneď po vykonaní konkrétnej transakcie alebo v klientom zvolenom čase, napríklad medzi 8:00 a 16:00« 1 2 3 »
Ďalšie témy v poradenstve

Platobné karty a platby za dovolenku

Rastislav Vallo
Na vaše otázky odpovedá Rastislav Vallo, vedúci oddelenia platobných kariet Tatra banky od 22.6. do 31.7.2015.

Tatra banka


Otázka:
05.07.2015 - Môže sa platobná karta poškodiť v mori alebo teplom – t. j. ak ju budem mať počas dňa uloženú vo vrecku plaviek?
Odpoveď:
07.07.2015 - Platobné karty určite nie je vhodné ponárať do morskej vody ani vystavovať priamemu slnečnému žiareniu, či vysokej teplote. Karty sú vyrobené z lepených vrstiev PVC, je tam použitý papierový podpisový pruh a kovový čip, čiže prvky, ktoré nie sú odolné voči vode alebo chemickej reakcii.Otázka:
04.07.2015 - Ako postupovať, keď si vyberám peniaze z bankomatu a ten transakciu spracuje, ale peniaze mi nevydá?
Odpoveď:
07.07.2015 - V takomto prípade je potrebné si podať reklamáciu vo svojej banke, t. j. banke, ktorá platobnú kartu držiteľovi vydala. Pri reklamácií je dobré uviesť čo najviac detailov, ako napríklad dátum výberu, sumu výberu, prípadne poskytnúť aj krátky popis priebehu celej transakcie. Banka následne začne reklamačné konanie s bankou spravujúcou bankomat. O výsledku reklamačného konania banka informuje svojho klienta. Otázka:
29.06.2015 - Môžem platiť v Chorvátsku kartou bezkontaktne iba sumy do 20 eur? Platia v zahraničí tie isté podmienky ako na Slovensku?
Odpoveď:
30.06.2015 - Chorvátsko, ako aj iné európske krajiny odštartovali implementáciu zariadení na prijímanie bezkontaktných transakcií. Nie všade je táto aktivita dokončená. V každej krajine platí lokálna dohoda o výške transakcie pre  bezkontaktné platby. Vo väčšine krajín si však banky zvolili limit na bezkontaktnú transakciu bez potreby použiť PIN vo výške 20 €, resp. ekvivalent v lokálnej meneOtázka:
29.06.2015 - Aký poplatok mi banka zaúčtuje, ak stratím kartu?
Odpoveď:
30.06.2015 - Blokovanie platobnej karty či už z dôvodu straty, krádeže alebo z iného dôvodu je bez poplatku. Vydanie náhradnej karty môže byť spoplatnené podľa cenníka vydavateľskej banky.Otázka:
28.06.2015 - Čo sa dá robiť, keď mi karta na dovolenke prestane fungovať? Je možné, aby mi banka poslala novú kartu do zahraničia?
Odpoveď:
30.06.2015 - Dôvodov môže byť viacero, a preto odporúčame kontaktovať banku, ktorá platobnú kartu vydala, napr. prostredníctvom kontaktného centra a požiadať ju o preverenie dôvodov, prečo boli transakcie neúspešné. Niekedy je možné situáciu vyriešiť bez nutnosti vydania náhradnej karty, vysvetlením dôvodu zamietnutia platby, prípadne úpravou limitu na platobnej karte a pod. V prípade, že je potrebné vydať náhradnú kartu, väčšina bánk umožňuje zaslať náhradnú kartu do dovolenkovej destinácie klienta prostredníctvom kuriérskej služby.Otázka:
23.06.2015 - Kto stanovuje výmenný kurz pri výbere z bankomatu v zahraničí? Banka, ktorej patrí bankomat alebo banka, ktorá vydala kartu? Viem si kurz dopredu zistiť?
Odpoveď:
24.06.2015 - Pri výbere hotovosti z bankomatu v zahraničí v inej mene ako je mena euro, banky prepočítavajú hodnotu transakcie z lokálnej meny do meny euro v zmysle podmienok dohodnutých medzi bankou, ktorá kartu vydala, držiteľom karty a kartovou spoločnosťou VISA alebo MasterCard. V takomto prípade banka použije kurz, ktorý je platný v momente spracovania transakcie a klient si jeho hodnotu dopredu nevie pozrieť. Prepočet transakcie závisí od nastavenia v konkrétnej banke. Ak realizuje prepočet kartová spoločnosť, použije svoj aktuálny kurz v deň spracovania transakcie v kartovej spoločnosti a ak realizuje prepočet transakcie banka, použije aktuálny kurz dňa zúčtovania transakcie. Ak realizuje prepočet banka, mala by klienta informovať o použitom kurze vo výpise.

Pri výbere hotovosti z bankomatu alebo aj pri platbe kartou v zahraničí môže klient využiť službu DCC (Dynamic Currency Conversion). V tomto prípade má držiteľ karty možnosť zvoliť si spôsob prepočtu vopred. Klient si môže zvoliť buď výber hotovosti / platbu kartou bez prepočtu a transakcia je odoslaná na zúčtovanie v pôvodnej / lokálnej mene (napr. české koruny) alebo využije službu DCC, ktorá poskytuje držiteľovi karty už pri realizácii transakcie možnosť zvoliť si spôsob prepočtu a dopredu si odsúhlasiť kurz použitý na prepočet do zúčtovacej meny (podľa nastavenia karty). V tomto prípade bude do zúčtovania odoslaná prepočítaná suma transakcie v zúčtovacej mene (nie v českých korunách).Otázka:
23.06.2015 - Potrebujem zaplatiť zálohu za dovolenku. Aké poplatky si banka účtuje za prevod peňazí do zahraničia? Je rozdiel v poplatku pri platbe v rámci EU a pri platbe do USA?
Odpoveď:
24.06.2015 - Klient môže uhradiť zálohu za dovolenku aj platobnou kartou, ak poskytovateľ služieb akceptuje platobné karty. Za platbu kartou slovenské banky väčšinou neúčtujú poplatok. Nie je teda ani rozdiel vo výške poplatku pri platbe kartou v rámci EÚ a do USA. Platba kartou je z tohto dôvodu pre klientov výhodnejšia ako výber hotovosti. Pri využívaní overených stránok poskytovateľov služieb je platba kartou bezpečná aj v internetovom prostredí.

V prípade platby kartou má navyše klient možnosť transakciu kartou reklamovať, ak mu daná služba nebola v zmysle uskutočnenej úhrady poskytnutá.

Transakcie uskutočnené v inej mene ako je euro sa prepočítavajú do meny euro v zmysle podmienok dohodnutých medzi bankou, ktorá kartu vydala, držiteľom karty a kartovou spoločnosťou VISA alebo MasterCard. Klient má spôsob prepočtu uvedený buď priamo v zmluve alebo v obchodných podmienkach ku konkrétnej platobnej karte.Otázka:
22.06.2015 - Je v zahraničí možné platiť mobilom namiesto platobnej karty? Je to bezpečné?
Odpoveď:
23.06.2015 - Áno, mobilom je možné platiť aj v zahraničí, a to u všetkých obchodníkov vybavených bezkontaktnými POS terminálmi  t. j. všade tam, kde je uvedené logo bezkontaktných platieb. Platenie mobilom je rovnako bezpečné ako platenie plastovou kartou, mobilné platby sú produkt riadne certifikovaný kartovými spoločnosťami a spĺňajú všetky bezpečnostné požiadavky kartových spoločností.
 Otázka:
22.06.2015 - Čo mám urobiť, keď stratím na dovolenke kartu?
Odpoveď:
23.06.2015 - V prípade straty alebo krádeže je potrebné platobnú kartu čo najskôr zablokovať, aby sa zabránilo jej neoprávnenému použitiu, prípadne ďalšiemu zneužitiu. Klienti tak môžu urobiť prostredníctvom kontaktného/klientskeho centra svojej banky, kde je možné kartu zablokovať najrýchlejšie. Klienti majú často možnosť požiadať súčasne aj o vydanie náhradnej karty práve prostredníctvom kontaktného centra a nechať si ju zaslať (kuriérskou službou) do dovolenkovej destinácie. Aké konkrétne služby poskytujú klientske centrá, záleží už od jednotlivých bánk.« 1 2
Ďalšie témy v poradenstve

Ako výhodne sporiť a investovať v banke

Ľubomíra Chmelová
Na Vaše otázky bude odpovedať Ľubomíra Chmelová, manažér firemnej komunikácie SBERBANK, od 18.mája do 14.júna 2015.
Otázka:
04.06.2015 - Aké výnosy môžem očakávať pri investovaní do akciových fondov, aké
pri investovaní do dlhopisových fondov a aké pri investovaní do zlata?
Odpoveď:
05.06.2015 - Investície do dlhopisových fondov prinášajú najnižšie, no zato najstabilnejšie výnosy. V prípade, že sa rozhodnete pre investíciu do akciových fondov, môžete očakávať stredne vysokú výnosnosť, avšak už pri zvýšenom riziku straty. Investície do zlata majú zasa najvyššiu výnosnosť, no je potrebné rátať aj s vysokým rizikom straty.
Riziko straty sa mení s dĺžkou investičného horizontu. Napríklad, pri dvadsaťročnom horizonte je nižšie, ako napríklad pri ročnom.Otázka:
03.06.2015 - Na čo si mám dať pri investovaní do podielových fondov pozor?
Odpoveď:
04.06.2015 - S investovaním do podielových fondov je spojené riziko a minulé výsledky výnosov jednotlivých fondov nie sú zárukou ich budúcich výnosov. Hodnota investície do podielových fondov môže rásť, klesať alebo stagnovať v závislosti od finančných trhov. Otázka:
03.06.2015 - Ako sú chránené moje peniaze, ktoré cez banku investujem?
Odpoveď:
04.06.2015 - Ochrana investovaných peňazí závisí od produktu banky, do ktorého peniaze investujete a upravuje ju zákon č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov. Ten presne definuje, ktoré vklady sú a ktoré nie sú chránené.

Podľa tohto zákona sú za chránené vklady považované vklady:
  •  na vkladných knižkách na meno,
  •  na bežných účtoch,
  •  na vkladových účtoch s výpovednou lehotou,
  •  na účtoch termínovaných vkladov,
  •  vo forme verejne neobchodovateľných vkladových listov/depozitných  certifikátov na meno,
  •  notárskej úschovy, ak oprávneným príjemcom z tejto úschovy je alebo má byť  osoba, ktorej vklady sú chránené.

V prípade ich nedostupnosti, teda ak napríklad banka prestane byť schopná vyplatiť vám váš vklad, vám vznikne nárok na vyplatenie náhrady z Fondu na ochranu vkladov. Rozsah náhrady a presné podmienky, za ktorých si môžete tento nárok uplatniť, rovnako upravuje spomínaný zákon. Maximálna výška náhrady je 100 000 eur.

Podrobnejšie informácie o systéme ochrany vkladov a Fonde ochrany vkladov, ako aj Všeobecné  podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady v bankách, sú dostupné na internetovej adrese fondu www.fovsr.sk Otázka:
30.05.2015 - Dobrý deň. Aké formy investovania ponúka konkrétne vaša banka? Ďakujem.
Odpoveď:
01.06.2015 - Vo všeobecnosti môžeme formy investovania rozdeliť na investície reálne a investície finančné. Reálne investície sú vždy priamo viazané na konkrétny predmet, napr. nehnuteľnosti, drahé kovy, zbierka umeleckých predmetov a i. Finančné investície reprezentujú predovšetkým cenné papiere, ktoré predstavujú určité dokumenty, alebo len zápisy potvrdzujúce, že investor investoval určitú sumu, za čo získava určité práva. Privátne bankovníctvo Sberbank Slovensko sa v oblasti investovania zaoberá predovšetkým sprostredkovaním finančných investícií. Zo sústavy cenných papierov sú najobľúbenejšími investíciami podielové listy, akcie a dlhopisy, či rôzne investičné certifikáty (depozitné, indexové a i.). Veľkou výhodou pri investovaní u nás je istá forma „otvorenej architektúry“ pri výbere investičných produktov, pretože najvhodnejšie spôsoby a nástroje pre optimálne zhodnotenie vašich peňazí hľadá privátny bankár na celosvetovej úrovni. Samozrejme, vždy s maximálnym prihliadnutím na filozofiu klienta, či jeho apetít po riziku. Ak je klient pasívnejší, môže staviť na renomé najväčších globálnych značiek spomedzi správcovských spoločností. Ak ide o klienta s už nadobudnutými skúsenosťami, môže priamo investovať do akcií zvolených spoločností. Keď je pre klienta alfou a omegou dôveryhodnosť emitenta a sila ratingu, a výnos nie je nevyhnutne na prvom mieste, dostaneme sa do triedy štátnych dlhopisov. V praxi to potom pre klienta znamená to, že sa necíti obmedzený, alebo limitovaný ponukou. Transparentnosť a šírka ponuky je typickou črtou privátneho bankovníctva.Otázka:
26.05.2015 - Úroky na termínovaných vkladoch sú stále nižšie a nižšie. Čo môžeme očakávať v blízkej budúcnosti - pôjdu ešte dole, alebo sa trend otočí? Vopred ďakujem.
Odpoveď:
27.05.2015 - Vo všeobecnosti sa nedá jednoznačne predpovedať, ktorým smerom sa budú úroky na termínovaných vkladoch uberať. Situácia v eurozóne naznačuje, že úroky sa budú v najbližších rokoch držať skôr na nižších úrovniach. Odporúčame preto sporiteľom zmapovať si ponuku na trhu a vybrať si tú najlepšiu viazanosť a úročenie. Napríklad Sberbank Slovensko ponúka na viacerých viazanostiach jedny z najlepších úrokov na trhu - na ročnom termínovanom vklade je to výnos 1,7%, na vklade s viazanosťou 9+9 mesiacov sú to 3% a na vklade s viazanosťou 12+12 mesiacov až 4%.Otázka:
26.05.2015 - Dobrý deň, keď chcem sporiť deťom, oplatí sa mi viac založiť im vkladné knižky, alebo mám peniaze uložiť na termínovaný účet?
Odpoveď:
27.05.2015 - Od sporenia na vkladných knižkách spotrebitelia v posledných rokoch upúšťajú. Aj preto ich v posledných rokoch niektoré banky postupne sťahujú z ponuky. Keďže ich úročenie je pomerne nízke v porovnaní s inými vkladovými produktami, sporiteľovi by sme skôr odporučili zvoliť niektorý z termínovaných vkladov. Na vkladnej knižke pre deti môže sporiteľ aktuálne v Sberbank Slovensko získať najvyšší úrok pri výpovendej lehote 24 mesiacov, a to 1,35% ročne.Otázka:
25.05.2015 - Máte produkt pre dôchodcu? Ďakujem za odpoveď.
Odpoveď:
26.05.2015 - Áno, v našej ponuke máme špeciálny produkt pre starších ľudí za zvýhodnenú cenu. Balík služieb môjÚČETsenior si v Sberbank Slovensko môžu založiť poberatelia akéhokoľvek druhu dôchodku, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa. Potrebné náležitosti pre prevod dôchodku zo Sociálnej poisťovne priamo na môjÚČETsenior pritom vybaví za vás Sberbank. Obsahuje všetky produkty a služby, ako náš bežný balík služieb, avšak stojí iba 1,50 eur mesačne. Senior má v balíku množstvo neobmedzených služieb - neobmedzené platby kartou v obchodoch, neobmedzené výbery vo všetkých bankomatoch Sberbank na Slovensku, neobmedzené vklady v hotovosti, elektronické bankovníctvo či SmartBanking v mobilnom telefóne. Súčasťou balíka je aj sporiaci účet so zvýhodneným úrokom až do 1,50% ročne, ak majiteľ účtu mesačne na sporenie vloží aspoň 20 eur a nič z neho nevyberie.Otázka:
19.05.2015 - Akými spôsobmi môžem cez banku investovať? Potrebujem na to nejaký minimálny kapitál?
Odpoveď:
20.05.2015 - Banka má v segmente investovania rôzne obchodné modely. Najčastejšie využíva formu verejnej ponuky cenných papierov od emitentov, s ktorými má zmluvu o ich distribúcii, alebo má priamo v rámci skupiny sesterskú či materskú správcovskú spoločnosť, ktorej cenné papiere ponúka. To je základný model. Následne môže banka mať špecializované oddelenia, ktoré sa investíciám na kapitálovom trhu venujú, napr. Privátne bankovníctvo, Treasury & Global Markets a i. Naša banka svojim retailovým klientom ponúka fond ING International Višegrádsky akciový fond od spoločnosti NN Investment Partners (bývalý ING Invest Management). Na oddelení Privátneho bankovníctva môže byť prostredníctvom otvorenej architektúry klientom sprostredkované investovanie do ľubovoľných cenných papierov od emitentov z celého sveta. Presná odpoveď na otázku ohľadne minimálneho kapitálu neexistuje. Aj s malými vkladmi môže klient pravidelne investovať do vhodne vybraného nástroja. Naopak, s väčším počiatočným vkladom je možné dosiahnuť lepšiu diverzifikáciu portfólia, a v neposlednom rade znížiť náklady na poplatky.Otázka:
19.05.2015 -  Aké poplatky sú spojené s investíciami do cenných papierov?
Odpoveď:
20.05.2015 - S investovaním do cenných papierov sú vo všeobecnosti spojené najmä 2 typy poplatkov: Poplatky za nákup/predaj a poplatky za správu cenných papierov.
Poplatok za nákup vzniká pri obstaraní cenných papierov. Jeho výška je rôzna. Môžeme ju veľmi dobre rozlišovať aj podľa typu/triedy aktív. V praxi platí, že najvyššie poplatky sú pri nákupe podielových fondov. Nazývajú sa aj vstupné poplatky. Samotnú výšku určuje provider fondu - asset management - a hýbe sa od 1% až do 5%, v závislosti od typu fondu. Najnižšie vstupné poplatky sú pri dlhopisových fondoch a fondoch peňažného trhu, a naopak najvyššie pri akciových fondoch. Zároveň treba podotknúť, že pri podielových fondoch sa v súčasnosti už len málokedy vyskytuje "výstupný" poplatok, t.j. poplatok za predaj. Doteraz sme hovorili o podielových fondoch. Ak sa posunieme priamo k akciám alebo priamo k dlhopisom, poplatky sa nám výrazne znížia. Je to spôsobené tým, že v tomto prípade investorovi "odpadávajú" náklady za služby asset managementu, prípadne portfólio managera fondu. V Sberbank Slovensko je poplatok za nákup/predaj akcií najviac 1,30% z hodnoty investície. Poplatok klesá nadol s rastúcou sumou investície až na 0,50%. "Najlacnejší" nákup nájdeme v kategórii dlhopisov. Poplatok za nákup/predaj v Sberbank Slovensko je maximálne 0,50% z hodnoty investície. Postupne klesá, podobne ako pri akciách, až na 0,25%.
Druhý typ poplatku pri investovaní do cenných papierov je poplatok za ich správu - tzv. management fee. Platí sa každoročne, vždy k ultimu roka. Jeho výška sa pohybuje od 0,05% do 0,30% + DPH. Za správu akcií sa platí v tomto prípade väčšinou viac ako za správu dlhopisov. V prípade podielových fondov tento poplatok priamo nejestvuje. Väčšina providerov si ho však nepriamo zahŕňa už do samotnej ceny podielového listu.Otázka:
18.05.2015 - Rád by som si začal sporiť – čo by ste mi odporučili?
Odpoveď:
19.05.2015 - Pri sporení je v prvom rade dôležité naučiť sa pravidelne sporiť t.j. neminúť všetko čo mi prišlo na účet, ale vyčleniť si každý mesiac zo svojho mesačného príjmu nejakú čiastku. Tú dať bokom a so zvyškom začať hospodáriť. Človek sa dokáže rýchlo prispôsobiť takémuto nižšiemu rozpočtu. Možno je to menej komfortné, ale určite bezpečnejšie, ako život bez akejkoľvek finančnej rezervy, poprípade len na dlh. Určite odporúčame netvoriť si rezervu iba na bežnom účte, ale zvoliť si radšej nejaký depozitný produkt - jednak je bežný účet úročený len minimálne a tým pádom sa úspory v podstate časom znehodnocujú a zároveň je rezerva na bežnom účte až "príliš dostupná" a zvádza nás k míňaniu.
Ak teda sporíme pravidelne, potom na tento účel je vhodný niektorý zo sporiacich účtov, ktoré si medzi sporiteľmi nachádzajú čoraz väčšiu obľubu. Väčšinou sa dá na ne kedykoľvek vkladať a sú úročené výhodnejšou úrokovou sadzbou ako na bežnom účte, niekedy dokonca výhodnejšie ako na termínovanom vklade. V prípade potreby sú prostriedky z takéhoto účtu dostupnejšie ako z termínovaného vkladu (menšie alebo žiadne sankcie za predčasný výber).
Pre názornosť môžeme uviesť príklad zhodnotenia: ak by ste si nechali napríklad rezervu 2 000 eur iba na bežnom účte, za 18 mesiacov vám zarobí v čistom menej ako 25 centov. Ak by ste si tieto peniaze uložili napríklad na termínovaný vklad s výnosom 3% za 18 mesiacov, zarobili by vám tie isté peniaze až 48,60 eur, čo je 200-krát viac.« 1 2 3 »
Ďalšie témy v poradenstve

Ako si vybrať výhodný spotrebiteľský úver

Anna Kreuzingerová
CSOB
Pýtajte sa Anny Kreuzingerovej, odborníčky ČSOB. Vaše otázky prijímame od 16. marca do 30. apríla 2015.
Otázka:
09.04.2015 - Dobrý deň, mala by som záujem o úver 5000 EUR, ale mám záznam v registri. Chcela by som vyplatiť nejaké pôžičky a mať tak iba jednu. Bolo by to vo Vašej banke možné?
Odpoveď:
10.04.2015 - Závisí od závažnosti záznamu v registri. Banka okrem registra posudzuje a prihliada aj na iné skutočnosti,  najlepšie preto bude, ak sa informujete v ktorejkoľvek pobočke o možnostiach vyplatenia starých pôžičiek.Otázka:
08.04.2015 - Mám problém vybaviť si spotrebný úver, nakoľko nie mojou vinnou mám v úverovom registri negatívnu informáciu od banky. Tá istá banka však už vydala v súčasnosti potvrdenie, že u klienta neeviduje omeškané splátky. Mám šancu získať nový úver?
Odpoveď:
09.04.2015 - Vo všeobecnosti platí, že vždy jednoduchšie získa úver ten klient, ktorý všetky svoje záväzky spláca načas. Ak klient má negatívny záznam v registri chybou banky, môže požiadať danú banku o úpravu záznamu. Banka, ktorá pochybila, je povinná zabezpečiť úpravu údajov.Otázka:
07.04.2015 - Dobrý deň, chcela by som sa spýtať - ak chcem refinancovať úver a pred 3 rokmi som meškala na splátkach, čo je samozrejme aj v úverovom registri, je možné refinancovať taký úver, či lepšie nechať to tak. Ďakujem veľmi pekne.
Odpoveď:
08.04.2015 - Vyhodnotenie klienta závisí od viacerých faktorov. Aj pri posudzovaní splácania  v minulosti sa prihliada na výšku dlhu, ako dlho bol klient v omeškaní, s koľkými splátkami a podobne.
Vo všeobecnosti možno povedať, že sledujeme 5 ročnú históriu klienta v úverovom registri a vyhodnotenie záleží od viacerých faktorov. Preto bude najlepšie, ak sa budete informovať v pobočke svojej banky.Otázka:
03.04.2015 -

Dobrý deň. Chcem si vyplatiť jedným úverom všetky pôžičky a kreditné karty. Je tu však problém, nakoľko u niektorých splátok som bola mesiac v omeškaní a banka mi tvrdí, že nie je možné úver mi poskytnúť. Potrebujem objasniť, ako je to s úverovým registrom, dokedy tam budem figurovať? Ďakujem.


Odpoveď:
10.04.2015 - Vo všeobecnosti sa dá povedať, že sledujeme 5-ročnú históriu klienta v úverovom registri a vyhodnotenie záleží od viacerých faktorov. Je rozdiel, či je klient v omeškaní s jednou splátkou alebo dlhodobo nesplácal svoje záväzky. Najlepšie bude, ak sa informujete v ktorejkoľvek pobočke o možnostiach, ako si spojiť úvery do jedného.Otázka:
02.04.2015 - Aké poplatky sú pri refinancovaní úveru?
Odpoveď:
02.04.2015 - Pri refinancovaní úveru klient za poskytnutie nového úveru poplatok neplatí.Otázka:
02.04.2015 - Kedy, ako a za koľko sa dá preniesť úver na inú osobu?
Odpoveď:
07.04.2015 - Pre spotrebné úvery  prenos úverov na inú osobu nie je charakteristický, klienti skôr uprednostňujú refinancovanie svojich dlhov.Otázka:
01.04.2015 - Môžem dostať u vás nový úver, keď už splácam 2 staršie?
Odpoveď:
02.04.2015 - Každá žiadosť o úver je vyhodnocovaná a posudzovaná individuálne. Aj klient, ktorý už spláca iné úvery, môže požiadať o nový úver.  Klient prípadne môže zvážiť  možnosť skonsolidovať svoje dlhy – teda môže požiadať o nový úver, ktorým splatí svoje existujúce záväzky a zároveň získa peniaze navyše. Mesačná splátka sa mu zvyčajne zníži, ak spláca len jeden úver.Otázka:
30.03.2015 - Prosím vás, chcem si zobrať pôžičku 800 eur na 3 roky - ale ako si mám spočítať, v ktorej banke ma to vyjde najlepšie?
Odpoveď:
31.03.2015 - Pri porovnávaní ponúk je potrebné prihliadať na celkové náklady spojené s úverom a RPMN.  Klient by sa mal pozrieť na to, akú výšku splátky bude platiť, či zaplatí poplatok za spracovanie úveru, prípadne, či poskytnutie úveru je viazané na ďalšie podmienky (napr. povinné poistenie úveru a pod.) Je dobré si overiť aj ďalšie poplatky spojené s úverom, napr. či banka poskytnutie úveru podmieňuje vedením bežného účtu, ak áno, aký mesačný poplatok za bežný účet klient zaplatí – čo v konečnom dôsledku navýši náklady na úver.Otázka:
27.03.2015 - Akú najnižšiu sumu si u vás môžem požičať a na aké najkratšie obdobie?
Odpoveď:
27.03.2015 - Spotrebné úvery poskytujeme od 600 eur na minimálne 12 mesiacov. Ak klient potrebuje nižšiu sumu peňazí, má možnosť využiť, respektíve požiadať o  kreditnú kartu alebo povolené prečerpanie k bežnému účtu.Otázka:
27.03.2015 - Dobrý deň, dá mi banka úver, aby som ním vyplatil nebankovku? Som dôchodca a dostávam dôchodok 200 Eur. Nebankovke platím 100 Eur, je tam hrozne vysoký úrok. Rád by som ju splatil pôžičkou s nižším úrokom, preto Vás prosím o skorú informáciu, za ktorú Vám vopred ďakujem.
Odpoveď:
30.03.2015 - Banka poskytuje štandardne úvery aj dôchodcom. Každú žiadosť o úver banka posudzuje individuálne. Ak príjem klienta nepostačuje, môže k úveru pristúpiť spolužiadateľ s príjmom. ČSOB umožňuje konsolidovať aj úvery nebankoviek.« 1 2 3 »
Ďalšie témy v poradenstve

Ako dostať lacnú hypotéku

Zuzana Ďuďáková
UCB
Pýtajte sa Zuzany Ďuďákovej, hovorkyne UniCredit Bank. Vaše otázky prijímame od 1. februára do 15.marca 2015.
Otázka:
25.02.2015 - Aký starý znalecký posudok akceptujete?
Odpoveď:
26.02.2015 - Pri refinancovaní bez navyšovania akceptujeme starý znalecký posudok. V prípade, ak je znalecký posudok starší ako ako tri roky, pristúpime k realizácii a obhliadke zakladanej nehnuteľnosti. Otázka:
24.02.2015 - Kedy pri refinancovaní žiadate dokladovanie príjmu a kedy nie?  
Odpoveď:
25.02.2015 - Ak žiadateľ o refinancovanie úveru spláca bez problémov svoju hypotéku dlhšie ako 24 mesiacov bez omeškania  a nežiada o navýšenie úveru, pri refinancovaní úveru mu odpadá povinnosť dokladovať príjem.Otázka:
23.02.2015 - Máte podmienky pri refinancovaní v podobe výšky pôvodne splácaného úveru v pomere k novej hypotéke?
Odpoveď:
24.02.2015 - Ak má klient záujem iba o refinancovanie hypotéky do výšky zostatku úveru, klientovi odpadá starosť s dokladovaním príjmu. Banka dokladovanie príjmu nevyžaduje. Ak by však klient požadoval okrem refinancovania zostatku hypotéky aj jej navýšenie, tak je možné úver refinancovať ale s preukázaním príjmu a kontrolou schopnosti klienta nový úver splácať.  Otázka:
20.02.2015 - Oplatí sa sťahovať hypotéku na začiatku splácania napríklad po 5 rokoch. Neprídem o zaplatené úroky?
Odpoveď:
23.02.2015 - Refinancovať sa klientovi oplatí vtedy, ak má možnosť získať po tých 5 rokoch výhodnejšiu úrokovú sadzbu, ako  ponúka súčasná banka. A to za podmienky, že klient zároveň nebude žiadať o predĺženie splatnosti úveru. Predlžovanie splatnosti úveru totiž práve zvyšuje klientovi náklady na úroky. Otázka:
19.02.2015 - Dá sa striktne určiť alebo vypočítať pri akom úrokovom rozdiele sa mi oplatí refinancovanie hypotéky?
Odpoveď:
20.02.2015 - Áno, dá.   Ak uvažujeme o refinancovaní v termíne ukončenia fixácie úrokovej sadzby, tak  okrem rozdielu v úrokovej sadzbe treba porovnať aj ostatné výhody a výdavky. Jedným z nich môžu byť napríklad poplatky za bežný účet,  kam klient posiela financie na krytie splátok úveru, výdavky na poistenie úveru, poistenie nehnuteľnosti, prípadne iné produkty, ktorých využívanie podmieňuje výhodnú úrokovú sadzbu hypotéky.  Pre niektorého klienta je dôležitá úspora už 10 eur mesačne pre iného je to zanedbateľná položka. UniCredit Bank má na svojom e-shope jednoduchú kalkulačku, pomocou ktorej si môžu klienti úsporu vypočítať. Stačí poznať sumu úveru, pôvodnú splatnosť úveru a výšku aktuálnej mesačnej splátky. Otázka:
18.02.2015 - Aké dôvody na prenos úveru by mali byť pre klienta najdôležitejšie?
Odpoveď:
19.02.2015 - Jedným z hlavných dôvodov refinancovania je zníženie mesačných výdavkov  na splátku  pri nezmenenej splatnosti úveru ale aj  minimálne náklady  na poplatky.  Klienti, ktorí sa rozhodnú splatiť predčasne hypotéku mimo termínu skončenia fixácie úrokovej sadzby by však mali počítať s poplatkom za predčasné splatenie hypotéky. Ten môže byť vo výške až 4-5% zo zostatku úveru. Ideálnym obdobím pre prenos úveru do inej banky je k termínu skončenia fixácie úrokovej sadzby. Vtedy v zmysle zákona o bankách má klient právo splatiť úver bez poplatku.   Otázka:
17.02.2015 - Aké faktory mám zvažovať pri rozhodovaní sa o refinancovanie hypotéky?
Odpoveď:
18.02.2015 - Zmyslom refinancovania úverov je predovšetkým ušetriť na nákladoch spojených so splácaním hypotéky – teda ušetriť na úrokoch a prípadných poplatkoch. Ideálny čas, kedy je vhodné zvažovať, či refinancovať hypotéku alebo nie je v čase obdobie refixácie úrokovej sadzby, resp. obnovy úrokovej sadzby. V zmysle platnej legislatívy je totiž možné splatiť zostatok hypotéky bez poplatku. V opačnom prípade je treba rátať s tým, že pôvodná banka, ktorá úver poskytla, si zrejme bude účtovať za predčasné splatenie úveru mimo obdobia fixácie poplatok. Nová banka, ktorá hypotéku refinancuje, vyžaduje od klienta iba predloženie pôvodnej zmluvy o úvere, vyčíslenie zostatku úveru v pôvodnej banke. Klientovi pri refinancovaní však odpadajú starosti s dokladovaním príjmu a s vybavovaním nového znaleckého posudku. Banka akceptuje pôvodný znalecký posudok. Otázka:
16.02.2015 - Môžem si zobrať hypotéku na dom Rakúsku?
Odpoveď:
16.02.2015 - Banka poskytuje financovanie aj na kúpu domu v Rakúsku resp. blízkom pohraničí za predpokladu, že úver bude zabezpečený nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území Slovenska. Otázka:
12.02.2015 - Počul som, že sa sprísňujú pravidla na poskytovanie hypoték na 100% percent hodnoty nehnuteľnosti. Vaša banka už nebude požičiavať na celú hodnotu nehnuteľnosti?
Odpoveď:
13.02.2015 - Objem takýchto úverov bude na trhu v zmysle odporúčania NBS limitovaný.  Neznamená to, že takýto úver nebudeme poskytovať, ale nebudú štandardom a budú drahšie. Klient je teda motivovaný podieľať sa na financovaní nehnuteľnosti  aj vlastnými prostriedkami . Ak klient na kúpu či výstavbu použije aj vlastné ušetrené prostriedky,  bude mať nižšie mesačné výdavky na splácanie úveru. Ďalšie pravidlo, podľa ktorého banky musia postupovať je, že ak kúpna cena zakladanej nehnuteľnosti je nižšia ako jej hodnota v znaleckom posudku, tak banka bude počítať s hodnotou nehnuteľnosti len do výšky kúpnej ceny. Takže aj keď máte znalecký posudok na vyššiu hodnotu a žiadate o úver na celú kúpnu cenu, žiadate vlastne o úver vo výške 100% z hodnoty nehnuteľnosti. Otázka:
11.02.2015 - Oplatí sa v časoch nízkych úrokov zobrať si čo najdlhšiu viazanosť úroku?
Odpoveď:
12.02.2015 - Podľa aktuálnych štatistík sú medzi našimi klientmi najobľúbenejšie hypotéky s päťročnou fixáciou, žiadajú ich až tri štvrtiny nových záujemcov. UniCredit Bank tak reagovala na dopyt našich klientov a rozhodli sme sa im umožniť zafixovať si súčasnú zaujímavú výšku splátky na ešte dlhšiu dobu, ako je päť rokov. Od januára sme preto do ponuky zaradili novinku v podobe sedemročnej fixácie úrokovej sadzby hypotekárnych úverov s ú.s. už vo výške 1,99 % p.a.
Dlhšou fixáciou klient získa istotu, že jeho mesačná splátka sa počas obdobia fixácie nezmení.  Ak by mal klient záujem splatiť mimoriadnym vkladom časť svojho úveru, tak mu to bez poplatku umožníme jedenkrát za obdobie splácania úveru až do výšky 20% zo zostatku úveru kedykoľvek aj počas obdobia trvania fixácie. Okrem toho, vždy pri ukončení obdobia fixácie úrokovej sadzby má každý klient nárok na mimoriadnu splátku svojho úveru v ľubovoľnej výške a bez poplatku.« 1 2 3 »
Ďalšie témy v poradenstve

Ako si vybrať účet v banke

Lukáš Matuška
mbank - male 
Pýtajte sa Lukáša Matušku, experta na bežné účty z mBank. Vaše otázky prijímame od 1.  do 31. januára 2015.
Otázka:
16.01.2015 - Chcem k bežnému účtu aj druhú debetnú kartu koľko za ňu zaplatím? 
Odpoveď:
19.01.2015 - Za dodatkovú kartu je poplatok 3,70 eur za vydanie a toľko isto za ročne za jej používanie.V prípade mBank odporúčame, aby sa klient pridal ako spolumajiteľ k danému účtu. Ak kartou zaplatí kartou viac ako 20 eur mesačne, jej vedenie bude mať zadarmo.Otázka:
15.01.2015 - Koľko zaplatím za výber z vlastného či cudzieho bankomatu pri bežnom účte? 
Odpoveď:
16.01.2015 - Každá z kamenných bánk má vlastný cenník a navyše ponúkajú takzvané balíky k účtu, kde si klient môže počet výberov z bankomatu predplatiť. Nevýhodou však je, že predplatené výbery sa vzťahujú len na bankomatovú sieť vlastnej banky.
Internetové banky využívajú sieť existujúcich bankomatov a tak klient môže použiť akýkoľvek bankomat, ktorý mu je najbližšie. mBank ponúka mesačne zadarmo jeden výber z bankomatu v SR, v alebo zahraničí. Ďalšie tri klient získa ak aktívne platí kartou v obchodoch. Otázka:
13.01.2015 - Ak chcem vedieť zostatok na účte cez bankomat vlastnej banky bez výberu peňazí bude ma to niečo stáť? Stojí niečo zistenie zostatku v bankomate cudzej banky? 
Odpoveď:
14.01.2015 - Zostatok na účte viete zistiť v bankomate vlastnej banky štandardne zdarma, v cudzích bankomatoch je táto služba spoplatnená vo výške okolo 30 centov. Kontrola zostatku na účte je však najjednoduchšia prostredníctvom mobilnej aplikácie kdekoľvek a zdarma. v mBank Vás mobilná aplikácia dokonca sama na zmenu zostatku upozorní.   Otázka:
12.01.2015 - Máte poplatok za zmenu trvalého príkazu cez onlinebanking alebo na pobočke? 
Odpoveď:
13.01.2015 - Poplatok za zmenu cez onlinebanking si mBank neúčtuje. Na pobočke je táto zmena taktiež bezplatná, ale klient si ju musí uskutočniť sám, prostredníctvom počítača umiestneného na pobočke. Samozrejme táto možnosť je dostupná len v prípade, ako pobočka túto možnosť má. Otázka:
09.01.2015 - Dozviem sa zostatok na účte na pobočke zadarmo v ústnej aj písomnej podobe? 
Odpoveď:
12.01.2015 - Zistenie zostatku na klientovom účte vyžaduje ako čas pracovníka, tak materiál na vytlačenie potvrdenia a tak je táto služba zvyčajne spoplatnená.
Preto je výhodnejšie ak si klient tieto informácie zistí cez svoj internetbanking, alebo prostredníctvom aplikácie vo svojom telefóne. mBank však  na svojich pobočkách poskytuje možnosť prihlásiť sa do svojho konta a tak zistiť jeho aktuálny stav. Táto možnosť nie je spoplatnená. Otázka:
02.01.2015 - Môžem ušetriť na poplatku za vedenie účtu ak využívam účet aktívne alebo platím často kartou?
Odpoveď:
02.01.2015 - Aktívnym používaním účtu si klient môže znížiť poplatok za vedenie účtu, alebo poplatok za platobnú kartu vo väčšine bánk. Preto je dobré nemať zbytočne veľa bežných účtov, ktoré nepoužíva aktívne - ich vedenie často zbytočne zaťažuje klientovu peňaženku. Vzťah medzi bankou a klientom by mal byť otvorený. Banka mu môže poskytnúť účet a prípadne aj platobnú kartu zadarmo, ak vykoná určitý počet transakcií platobnou kartou, alebo využíva niektoré ďalšie služby « 1 2
Ďalšie témy v poradenstve
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »