Odborné poradenstvo

Aktívne témy
Mali sme v poradenstve


Platobné karty a platby za dovolenku

Rastislav Vallo
Na vaše otázky odpovedá Rastislav Vallo, vedúci oddelenia platobných kariet Tatra banky od 22.6. do 31.7.2015.

Tatra banka


Ďalšie témy v poradenstve

Ako výhodne sporiť a investovať v banke

Ľubomíra Chmelová
Na Vaše otázky bude odpovedať Ľubomíra Chmelová, manažér firemnej komunikácie SBERBANK, od 18.mája do 14.júna 2015.
Otázka:
18.05.2015 - Rád by som si začal sporiť – čo by ste mi odporučili?
Odpoveď:
19.05.2015 - Pri sporení je v prvom rade dôležité naučiť sa pravidelne sporiť t.j. neminúť všetko čo mi prišlo na účet, ale vyčleniť si každý mesiac zo svojho mesačného príjmu nejakú čiastku. Tú dať bokom a so zvyškom začať hospodáriť. Človek sa dokáže rýchlo prispôsobiť takémuto nižšiemu rozpočtu. Možno je to menej komfortné, ale určite bezpečnejšie, ako život bez akejkoľvek finančnej rezervy, poprípade len na dlh. Určite odporúčame netvoriť si rezervu iba na bežnom účte, ale zvoliť si radšej nejaký depozitný produkt - jednak je bežný účet úročený len minimálne a tým pádom sa úspory v podstate časom znehodnocujú a zároveň je rezerva na bežnom účte až "príliš dostupná" a zvádza nás k míňaniu.
Ak teda sporíme pravidelne, potom na tento účel je vhodný niektorý zo sporiacich účtov, ktoré si medzi sporiteľmi nachádzajú čoraz väčšiu obľubu. Väčšinou sa dá na ne kedykoľvek vkladať a sú úročené výhodnejšou úrokovou sadzbou ako na bežnom účte, niekedy dokonca výhodnejšie ako na termínovanom vklade. V prípade potreby sú prostriedky z takéhoto účtu dostupnejšie ako z termínovaného vkladu (menšie alebo žiadne sankcie za predčasný výber).
Pre názornosť môžeme uviesť príklad zhodnotenia: ak by ste si nechali napríklad rezervu 2 000 eur iba na bežnom účte, za 18 mesiacov vám zarobí v čistom menej ako 25 centov. Ak by ste si tieto peniaze uložili napríklad na termínovaný vklad s výnosom 3% za 18 mesiacov, zarobili by vám tie isté peniaze až 48,60 eur, čo je 200-krát viac.« 1 2 3
Ďalšie témy v poradenstve

Ako si vybrať výhodný spotrebiteľský úver

Anna Kreuzingerová
CSOB
Pýtajte sa Anny Kreuzingerovej, odborníčky ČSOB. Vaše otázky prijímame od 16. marca do 30. apríla 2015.
Otázka:
24.03.2015 - Aké doklady potrebujem pri žiadosti o spotrebný úver?
Odpoveď:
25.03.2015 - Väčšine klientov ku žiadosti o úver postačuje občiansky preukazOtázka:
23.03.2015 - Aké sú najčastejšie dôvody na odmietnutie žiadosti o spotrebný úver?
Odpoveď:
24.03.2015 - Banka pri poskytovaní úveru preveruje celkovú situáciu klienta. Najčastejším dôvodom na zamietnutie je vysoké úverové zaťaženie klienta, negatívna informácia, prípadne zlá platobná disciplína.Otázka:
21.03.2015 - Môžem si spotrebný úver vybaviť aj bez návštevy banky, cez internet?
Odpoveď:
23.03.2015 - Áno, ČSOB ponúka klientom možnosť vybaviť si úver aj bez návštevy pobočky. Klient má na výber z viacerých možností. Môže o úver požiadať telefonicky alebo cez kontaktný formulár na web stránke. Následne po schválení úveru môže na podpis zmluvy využiť kuriéra. U nás v ČSOB je táto služba bezplatná v rámci celého Slovenska. Ďalšou možnosťou je požiadať o úver na web stránke cez nákupný portál Moja ČSOB.Otázka:
19.03.2015 - Ponúkate pri spotrebnom úvere nejaké splátkové prázdniny? Ako to funguje?
Odpoveď:
19.03.2015 - Splátkové prázdniny štandardne neponúkame, avšak klient môže požiadať o odklad splátok istiny alebo aj celej splátky v prípade, ak sa dostane do problémov so splácaním úveru. Dôležité je začať komunikovať s bankou čo najskôr, ako človek zbadá, že môže mať problémy so splácaním.Otázka:
17.03.2015 - Ako dlho trvá schválenie pôžičky?
Odpoveď:
17.03.2015 - Vo väčšine prípadov je posúdenie a schválenie úveru realizované okamžite. Človek už do 30 minút od podania žiadosti môže mať peniaze na účte.Otázka:
17.03.2015 - Dá mi banka úver, ak mám negatívny záznam v úverovom registri?
Odpoveď:
18.03.2015 - Banka vždy posudzuje klienta individuálne, nakoľko hodnotenie klienta záleží od viacerých faktorov. Informácie z úverového registra vždy vstupujú do celkového vyhodnotenia klienta.Otázka:
16.03.2015 - Mám si spotrebný úver vybrať iba podľa výšky úroku, alebo mám posudzovať aj niečo iné?
Odpoveď:
17.03.2015 - Pri spotrebnom úvere odporúčame ľuďom, aby prihliadali najmä na to, aké náklady majú s poskytnutím a splácaním úveru, teda predovšetkým by si mali všímať a porovnať RPMN (ročnú percentuálnu mieru nákladov) a celkové náklady úveru. Ďalšou zaujímavou informáciou pre klienta je, akú flexibilitu mu poskytne banka pri splácaní úveru, či môže  kedykoľvek a akúkoľvek sumu čiastočne, alebo úplne splatiť bez poplatku, prípadne aké náklady by klient znášal, ak by počas trvania úverového vzťahu chcel meniť zmluvné podmienky úveru.« 1 2 3
Ďalšie témy v poradenstve

Ako dostať lacnú hypotéku

Zuzana Ďuďáková
UCB
Pýtajte sa Zuzany Ďuďákovej, hovorkyne UniCredit Bank. Vaše otázky prijímame od 1. februára do 15.marca 2015.
Otázka:
10.02.2015 - Oplatí sa zobrať si hypotéku na čo najdlhšie obdobie alebo mať radšej vyššie splátky a splácať úver kratšie?
Odpoveď:
11.02.2015 - Treba si uvedomiť, že čím dlhšie klient úver spláca, tým viac za úver preplatí, lebo zaplatí viac na úrokoch. Na druhej strane, dlhšia splatnosť hypotéky umožňuje si rozložiť splátky úveru tak, aby nám čo najmenej zaťažili rodinný rozpočet.Otázka:
09.02.2015 - Koľko percent z môjho čistého príjmu by mali tvoriť splátky hypotéky?
Odpoveď:
10.02.2015 - Banka primárne skúma, či príjmy klienta sú dostačujúce na to, aby dokázal splácať úver bez problémov. Banka, samozrejme, zohľadňuje aj náklady klienta – životné minimum, počet členov rodiny, výšku existujúceho úverového zaťaženia a podobne. Výška všetkých splátok by nemala prekročiť jednu tretinu príjmu klienta. Otázka:
06.02.2015 - Musím si hypotéku poistiť? Ak to urobím dostanem nejakú zľavu? 
Odpoveď:
09.02.2015 - Poistenie splátok úveru je na rozhodnutí klienta. Poistenie nie je povinné. Hypoúver je však záväzok na niekoľko rokov. Preto je vhodné myslieť aj na poistenie schopnosti splácať úver. V prípade dlhodobej práceneschopnosti, či straty zamestnania potom poisťovňa na nejaký čas zaplatí splátky úveru a v prípade smrti splatí celý úver. Okrem toho, ak si klient poistí splátky úveru, má možnosť získať výhodnejšiu úrokovú sadzbu. Zľava len za poistenie úveru je 0,50 % p.a.Otázka:
05.02.2015 - Aké poplatky má pri hypotéke čakajú a aké zľavy  na nich ponúkate?
Odpoveď:
06.02.2015 - Štandardne pri vybavení hypotéky treba počítať s nákladmi súvisiacimi s poskytnutím úveru ale tiež s vypracovaním znaleckého posudku k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zabezpečenia za úver. Znalecký posudok si objednáva buď klient sám, alebo v niektorých bankách ho objednáva banka. Poplatok za tento znalecký posudok buď platí banka alebo klient.   V UniCredit Bank  je možné objednať znalecký posudok priamo v banke, aktuálne si ho klient platí sám, avšak banka nevyžaduje poplatok za poskytnutie úveru . Pri refinancovaní hypotéky v UniCredit Bank tento poplatok klientovi odpadá. Banka akceptuje aj pôvodný znalecký posudok. Okrem toho, v súčasnosti až do konca februára klienti majú 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie hypoúveru, čím môžu ušetriť až stovky eur.Otázka:
04.02.2015 - Kedy banka nežiada doklad o príjme pri žiadosti o úver na bývanie?
Odpoveď:
04.02.2015 - Klient nepredkladá doklad o príjme v prípade refinancovania hypotéky, ak ju bez omeškania spláca aspoň 2 roky. Starosti s dokladovaním príjmu odpadajú aj existujúcemu klientovi banky, ktorý dostáva príjem aspoň 6 mesiacov na účet v banke, kde aj o hypotéku žiada. Príjem nedokladuje ani ten klient UniCredit Bank, ktorý má príjem aspoň 13 mesiacov od toho istého zamestnávateľa zasielaný priamo na účet a jeho výšku si môže banka overiť v registri Sociálnej poisťovne.Otázka:
04.02.2015 - Ako dlho trvá proces schvaľovania úveru na bývanie a ako ho môžem urýchliť?
Odpoveď:
05.02.2015 - V prípade spolusúčinnosti klienta celý proces od požiadania úveru až po podpis netrvá dlhšie ako 4 dni. Klient môže celý proces urýchliť, ak banke predloží všetky potrebné podklady už pri podaní žiadosti o úver.   Otázka:
03.02.2015 - Aké doklady budem potrebovať pri žiadosti o úver na bývanie?
Odpoveď:
04.02.2015 - Klient predkladá doklady súvisiace s preukázaním príjmu, doklady preukazujúce účel úveru a doklady súvisiace so zakladanou nehnuteľnosťou. Zamestnané osoby predkladajú aj výpis z účtu, na ktorý majú zasielaný príjem poukazovaný. Potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa žiadateľ predkladá len v prípade, ak je zamestnaný u existujúceho zamestnávateľa kratšie ako 1 rok a príjem nie je poukazovaný na účet v tej banke, od ktorej žiada klient o úver. Podnikatelia predkladajú daňové priznanie za posledné  zdaňovacie obdobie, potvrdenie z daňového úradu o vyrovnaných záväzkoch a tiež výpisy  z podnikateľského účtu  za posledné  obdobie (1-3 mesiace v závislosti od banky) .  
Okrem dokladov súvisiacich s preukázaním príjmu klient predkladá aj doklady, ktoré preukazujú účel úveru – kúpna zmluva, resp. jej návrh,  v prípade výstavby nehnuteľnosti ide o stavebné povolenie a rozpočet stavby.
Medzi doklady k nehnuteľnosti, ktorú klient bude zakladať, patrí výpis z listu vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, zmluva, ktorou súčasný vlastník nehnuteľnosť nadobudol, doklad preukazujúci vek stavby. Na základe týchto dokumentov je možné vypracovať znalecký posudok  na nehnuteľnosť.  V UniCredit Bank  je možné objednať znalecký posudok priamo v banke.Otázka:
02.02.2015 - Aké faktory musím zvažovať predtým ako požiadam o hypotéku?
Odpoveď:
03.02.2015 - Banka berie do úvahy výšku príjmu žiadateľa o úver, jeho stabilitu a tiež, či klient dokáže príjem preukázať. Pri poskytovaní úveru banka zohľadňuje aj existujúce splátky iných úverov a jeho doterajšiu platobnú disciplínu pri splácaní ale aj životné náklady. Takýmto spôsobom si vie klient dopredu vykalkulovať, či mu ostane ešte rezerva na mesačnú splátku nového úveru.  Na výšku splátky má vplyv aj dĺžka splatnosti úveru. Ak už má klient viac ako 35 rokov, tak by mal počítať s tým, že konečná splatnosť úveru by nemala presahovať predpokladaný vek odchodu do dôchodku klienta. T.j. úver by mal klient splácať úver maximálne do 65-ťky.  Keď už poznám maximálnu hranicu úveru, aký  môžem splácať – potom si môžem vyberať  akú nehnuteľnosť si kúpim, či aký dom postavím. Tiež treba brať do úvahy, že čím dlhšiu splatnosť si klient nastaví, tým viac zaplatí úrokov. Ak ide o mladého žiadateľa do 35 rokov, odporúčame klientom si preveriť, či z hľadiska príjmu majú možnosť čerpať hypotéku pre mladých so štátnym príspevkom. Investované vlastné úspory klienta zvyšujú možnosť, že klient získa nižšiu úrokovú sadzbu. Hypotéka je záväzok na dlhšie obdobie. Preto je vhodné myslieť aj na poistenie schopnosti splácať úver. V prípade dlhodobej práceneschopnosti, či straty zamestnania potom poisťovňa na nejaký čas zaplatí splátky úveru a v prípade smrti splatí celý úver. Okrem toho, ak si klient poistí splátky úveru, má možnosť získať výhodnejšiu úrokov sadzbu. « 1 2 3
Ďalšie témy v poradenstve

Ako si vybrať účet v banke

Lukáš Matuška
mbank - male 
Pýtajte sa Lukáša Matušku, experta na bežné účty z mBank. Vaše otázky prijímame od 1.  do 31. januára 2015.
Ďalšie témy v poradenstve

Finančná poradňa

CPM Associates
Na Vaše otázky odpovedajú manažéri poradenskej spoločnosti CPM Associates Mgr. Radovan Valovič, Mgr. Dávid Bezák a Pavel Rožňai.
poradna@cpm.sk, www.cpm.sk
Ďalšie témy v poradenstve

Spotrebné úvery

Angelika Farkašová
 PB

Pýtajte sa Angeliky Farkašovej, riaditeľka odboru produktov Poštovej banky. Vaše otázky prijímame od 1. novembra do 31. decembra 2014. 
Otázka:
20.11.2014 - Je negatívny záznam v úverovom registri automaticky prekážka na úver? 
Odpoveď:
21.11.2014 - Pri žiadosti o úver sa posudzuje viacero kritérií a úverová história klienta je jedným z nich. Neplatí však vždy, že pre záznam v úverovom registri vám banka žiadosť automaticky zamietne. Banky každú žiadosť o úver vyhodnocujú individuálne a komplexne. Otázka:
19.11.2014 - Aké sú najčastejšie dôvody na odmietnutie spotrebného úveru v banke? 
Odpoveď:
20.11.2014 - Banky každú žiadosť o úver vyhodnocujú individuálne a komplexne a klientovi poskytnú úver, keď splní podmienky na jeho získanie. Posudzuje sa viacero kritérií ako úverová história, príjem, ale aj úvery, ktoré práve spláca. Je preto dôležité uviesť do žiadosti pravdivé údaje a starostlivo zvážiť schopnosť splácať požadovanú sumu. Otázka:
18.11.2014 - Ako rýchlo môžem mať peniaze na účte po žiadosti o úver?   
Odpoveď:
18.11.2014 - Schválenie úveru pre väčšinu klientov Poštovej banke je otázkou pár minút. Klienti, ktorí majú účet v Poštovej banke, majú načerpané peniaze na svojom účte už v deň schválenia úveru. Väčšine klientov postačí ku žiadosti o úver len občiansky preukaz.  Otázka:
14.11.2014 - Môžem si spotrebák vybaviť aj bez návštevy banky online? 
Odpoveď:
17.11.2014 - Pokiaľ má klient záujem o spotrebný úver v Poštovej banke je potrebné, aby osobne navštívil priamo obchodné miesto. K dispozícii má najširšiu obchodnú sieť na Slovensku a vybrať si môže jedno z viac ako 1 500. Výhodou je, že pri osobnej návšteve vám zamestnanci banky pomôžu nastaviť optimálny úver – či už výšku úveru, mesačnú splátku, dĺžku splácania a pod. Môžete sa opýtať na rôzne veci spojené s poskytnutím a splácaním úveru a tým minimalizovať prípadné nedorozumenia v budúcnosti. Otázka:
13.11.2014 - Účtujete si nejaké poplatky za poskytnutie spotrebného úveru? 
Odpoveď:
14.11.2014 - Poštová banka si poplatok za poskytnutie Dobrej pôžičky ani Lepšej splátky neúčtuje. Taktiež v súlade s plantou legislatívou naša banka neúčtuje ani poplatky za vedenie či predčasné splatenie úveru.  Otázka:
11.11.2014 - Zobral som uver 7000 eur ako kamarátsku pomoc susedovi. Dohoda bola, že to splatí do po roka no nestalo sa tak, hoci spláca pravidelne už druhý rok. Bolo by možné úver preniesť na suseda, s čím on súhlasi hoci ma už hypotéku a je živnostník? Akú inú možnost by ste nám poradili? 
Odpoveď:
12.11.2014 - V uvedenom prípade môže klient požiadať o doplnenie spoludlžníka, sused by sa tak stal oficiálnym spoludlžníkom na úvere. Ďalšou možnosťou je, že sused prevezme svoj dlh na seba. V takom prípade majiteľ úveru musí uzatvoriť s bankou zmluvu o prevzatí dlhu. 
V oboch prípadoch stačí, ak dotknuté strany spoločne navštívia pobočku svojej banky a podajú žiadosť spolu s uvedením dôvodu prečo o zmenu žiadajú. Banka žiadosť posúdi a následne rozhodne o zmene.  Otázka:
10.11.2014 - Akú najnižšiu sumu si u vás môžem požičiavať a na aké najkratšie obdobie? 
Odpoveď:
11.11.2014 - Najnižšia a najvyššia suma úveru, ako aj dĺžka splácania sú individuálne a každá banka si ich stanovuje zvlášť. V Poštovej banke si môže klient požiadať o spotrebný úver už od 100 €. Najkratšia doba splácania je 5 mesiacov. Otázka:
07.11.2014 - Aký vysoký by ste dali úver mamičke na materskej s príjmom 426 eur? 
Odpoveď:
07.11.2014 - Dobrú pôžičku od Poštovej banky môžu využiť aj mamičky na materskej dovolenke, pokiaľ majú k dispozícii aj iný príjem. Pokiaľ nie, odporúčame požiadať o pôžičku aj so spoludlžníkom (napr. priateľ/manžel). Odporúčame navštíviť priamo pobočku, kde vám naši zamestnanci poskytnú informácie o presných podmienkach poskytnutia pôžičky a zároveň s nimi môžete prebrať aj výšku požadovaného úveru.  Otázka:
06.11.2014 - Ako dlho trvá schválenie spotrebného úveru? 
Odpoveď:
07.11.2014 - V súčasnosti väčšina bánk schvaľuje spotrebné úvery do niekoľkých minúť. Ak chcete mať istotu, že úver bude schválený čo najrýchlejšie, mali by mať so sebou všetky potrebné doklady. V Poštovej banke získate úver jednoducho už do niekoľkých minút, vo väčšine prípadov iba s občianskym preukazom. Peniaze tak môžete mať na účte už do niekoľkých hodín.  Otázka:
05.11.2014 - Aké doklady potrebujem pri žiadosti o spotrebák?  
Odpoveď:
05.11.2014 - V niektorých bankách pri žiadosti o spotrebný úver musíte predložiť druhý doklad totožnosti, prípadne potvrdenie o príjme. Nájdu sa však aj banky, ktoré nevyžadujú množstvo dokumentov. Dobrú pôžičku od Poštovej banky vybavíte jednoducho, vo väčšine prípadov len na základe občianskeho preukazu.  « 1 2 3 4 »
Ďalšie témy v poradenstve

Ako ušetriť na účtoch a úveroch

Angelika Farkašová
PB

Pýtajte sa Angeliky Farkašovej, riaditeľka odboru produktov Poštovej banky. Vaše otázky prijímame od 1.do 30. septembra 2014.  
Ďalšie témy v poradenstve

Ako používať karty na dovolenke

Dana Škublová
CSOB
Pýtajte sa Dany Škublovej, riaditeľky Odboru depozít a platieb pre retail a SME ČSOB. Vaše otázky prijímame od 15. júna do 31. júla 2014.  
Ďalšie témy v poradenstve

Ako investovať a sporiť v banke

Katarína Sasiková
J&T Banka

Pýtajte sa Kataríny Sásikovej, riaditeľky privátneho bankovníctva J&T banky. Vaše otázky prijímame od 1. mája do 15. júna  2014.  
Otázka:
09.05.2014 - Aký je rozdiel medzi sporivým účtom a termínovaným? 
Odpoveď:
12.05.2014 - Termínovaný vklad je viazaný na určité obdobie a sumu. Sporivý účet je, naopak, variabilnejší a je možné si prostriedky prikladať, resp. po častiach aj vyberať. Navyše, k termínovanému vkladu získajú u nás klienti okrem základnej úrokovej sadzby aj mimoriadny úrok v podobe členstva v klube Magnus. Vďaka nemu môžu využívať pobyty v tatranských grandhoteloch, ako aj ďalšie atraktívne benefity, a to prakticky okamžite po otvorení vkladu. Otázka:
08.05.2014 - Aké formy sporenia sú v banke? 
Odpoveď:
09.05.2014 - V J&T Banke si klienti môžu sporiť od výšky 10 tis. EUR, a to na vklade s 3- mesačnou výpovednou lehotou pri úrokovej sadzbe 1,8 % p. a. Pre existujúcich klientov je výška vkladu stanovená na 3 000 EUR. Svoje financie môžu mať v prípade potreby k dispozícii už po troch mesiacoch od zadania výpovede vkladu. Po vložení vstupnej čiastky je možné sporiť si ľubovoľnú sumu peňazí, a to pravidelne ako aj nepravidelne, v závislosti od individuálnych potrieb klienta. Tento vkladový účet, rovnako ako aj bežný účet, je u nás bez poplatku.  Otázka:
06.05.2014 - Aké produkty by ste poradili klientovi, ktorý má sklon k riziku 
Odpoveď:
07.05.2014 - Chuť podstupovať riziko je len jedným z parametrov, ktoré treba zohľadniť pri voľbe vhodnej investičnej stratégie. Dôležité je brať ohľad aj na časový horizont investície, likviditu a výnosové očakávania klienta. V rámci rizikovej časti portfólia je možné investovať do akcií, ETF fondov, prípadne hedgeové fondov alebo private equity s malým podielom hotovosti či dlhopisov. Trh prináša rôzne možnosti rizikových investícií, napríklad aktuálne dianie na Ukrajine vytvára pre investorov priestor na nákup menových párov, komodít a pod. Otázka:
05.05.2014 - Podľa čoho by som si mal vyberať investičný produkt? 
Odpoveď:
05.05.2014 - Úlohou privátneho bankára je zvoliť také riešenie, ktoré bude zodpovedať jeho očakávaniam a prinesie maximalizáciu výnosu pri minimalizácii rizika. Pri výbere investičných produktov treba brať do úvahy niekoľko aspektov. Okrem samotnej výšky investície je dôležité poznať averziu klienta voči riziku, jeho výnosové očakávania, nároky na likviditu a dĺžku investičného horizontu.  Otázka:
02.05.2014 - Aké formy investovania cez banku existujú? 
Odpoveď:
05.05.2014 - To, aký typ investície zvolíme závisí najmä od klienta a jeho preferencií. Každý je totiž iný- jedinečný, nachádza sa v inej fáze života a tým pádom má iné ciele aj očakávania. Preto je dôležité ku každému klientovi pristupovať skutočne individuálne. Zároveň sa riadime zásadou, že klienti sú našimi partnermi, pretože investujú tam, kam investujeme aj my sami. Spoločne sme takpovediac na jednej lodi a delíme sa o výnosy.
Formy a možnosti ako investovať, najmä pokiaľ ide o privátnu a investičnú banku, akou je J&T Banka sú takmer neohraničené. Od klasického sprostredkovania nákupu cenných papierov na domácej, alebo ktorejkoľvek zahraničnej burze, cez konzultácie a poradenstvo, nákup alternatívnych aktív ako umelecké diela a numizmatika až po správu investičných portfólií. Klientom poskytujeme komplexné služby spojené s investovaním.
 « 1 2 3
Ďalšie témy v poradenstve
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »