Odborné poradenstvo

Aktívne témy
Mali sme v poradenstve


Ako dostať lacnú hypotéku

Zuzana Ďuďáková
UCB
Pýtajte sa Zuzany Ďuďákovej, hovorkyne UniCredit Bank. Vaše otázky prijímame od 1. februára do 15.marca 2015.
Otázka:
10.02.2015 - Oplatí sa zobrať si hypotéku na čo najdlhšie obdobie alebo mať radšej vyššie splátky a splácať úver kratšie?
Odpoveď:
11.02.2015 - Treba si uvedomiť, že čím dlhšie klient úver spláca, tým viac za úver preplatí, lebo zaplatí viac na úrokoch. Na druhej strane, dlhšia splatnosť hypotéky umožňuje si rozložiť splátky úveru tak, aby nám čo najmenej zaťažili rodinný rozpočet.Otázka:
09.02.2015 - Koľko percent z môjho čistého príjmu by mali tvoriť splátky hypotéky?
Odpoveď:
10.02.2015 - Banka primárne skúma, či príjmy klienta sú dostačujúce na to, aby dokázal splácať úver bez problémov. Banka, samozrejme, zohľadňuje aj náklady klienta – životné minimum, počet členov rodiny, výšku existujúceho úverového zaťaženia a podobne. Výška všetkých splátok by nemala prekročiť jednu tretinu príjmu klienta. Otázka:
06.02.2015 - Musím si hypotéku poistiť? Ak to urobím dostanem nejakú zľavu? 
Odpoveď:
09.02.2015 - Poistenie splátok úveru je na rozhodnutí klienta. Poistenie nie je povinné. Hypoúver je však záväzok na niekoľko rokov. Preto je vhodné myslieť aj na poistenie schopnosti splácať úver. V prípade dlhodobej práceneschopnosti, či straty zamestnania potom poisťovňa na nejaký čas zaplatí splátky úveru a v prípade smrti splatí celý úver. Okrem toho, ak si klient poistí splátky úveru, má možnosť získať výhodnejšiu úrokovú sadzbu. Zľava len za poistenie úveru je 0,50 % p.a.Otázka:
05.02.2015 - Aké poplatky má pri hypotéke čakajú a aké zľavy  na nich ponúkate?
Odpoveď:
06.02.2015 - Štandardne pri vybavení hypotéky treba počítať s nákladmi súvisiacimi s poskytnutím úveru ale tiež s vypracovaním znaleckého posudku k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zabezpečenia za úver. Znalecký posudok si objednáva buď klient sám, alebo v niektorých bankách ho objednáva banka. Poplatok za tento znalecký posudok buď platí banka alebo klient.   V UniCredit Bank  je možné objednať znalecký posudok priamo v banke, aktuálne si ho klient platí sám, avšak banka nevyžaduje poplatok za poskytnutie úveru . Pri refinancovaní hypotéky v UniCredit Bank tento poplatok klientovi odpadá. Banka akceptuje aj pôvodný znalecký posudok. Okrem toho, v súčasnosti až do konca februára klienti majú 100 % zľavu z poplatku za poskytnutie hypoúveru, čím môžu ušetriť až stovky eur.Otázka:
04.02.2015 - Kedy banka nežiada doklad o príjme pri žiadosti o úver na bývanie?
Odpoveď:
04.02.2015 - Klient nepredkladá doklad o príjme v prípade refinancovania hypotéky, ak ju bez omeškania spláca aspoň 2 roky. Starosti s dokladovaním príjmu odpadajú aj existujúcemu klientovi banky, ktorý dostáva príjem aspoň 6 mesiacov na účet v banke, kde aj o hypotéku žiada. Príjem nedokladuje ani ten klient UniCredit Bank, ktorý má príjem aspoň 13 mesiacov od toho istého zamestnávateľa zasielaný priamo na účet a jeho výšku si môže banka overiť v registri Sociálnej poisťovne.Otázka:
04.02.2015 - Ako dlho trvá proces schvaľovania úveru na bývanie a ako ho môžem urýchliť?
Odpoveď:
05.02.2015 - V prípade spolusúčinnosti klienta celý proces od požiadania úveru až po podpis netrvá dlhšie ako 4 dni. Klient môže celý proces urýchliť, ak banke predloží všetky potrebné podklady už pri podaní žiadosti o úver.   Otázka:
03.02.2015 - Aké doklady budem potrebovať pri žiadosti o úver na bývanie?
Odpoveď:
04.02.2015 - Klient predkladá doklady súvisiace s preukázaním príjmu, doklady preukazujúce účel úveru a doklady súvisiace so zakladanou nehnuteľnosťou. Zamestnané osoby predkladajú aj výpis z účtu, na ktorý majú zasielaný príjem poukazovaný. Potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa žiadateľ predkladá len v prípade, ak je zamestnaný u existujúceho zamestnávateľa kratšie ako 1 rok a príjem nie je poukazovaný na účet v tej banke, od ktorej žiada klient o úver. Podnikatelia predkladajú daňové priznanie za posledné  zdaňovacie obdobie, potvrdenie z daňového úradu o vyrovnaných záväzkoch a tiež výpisy  z podnikateľského účtu  za posledné  obdobie (1-3 mesiace v závislosti od banky) .  
Okrem dokladov súvisiacich s preukázaním príjmu klient predkladá aj doklady, ktoré preukazujú účel úveru – kúpna zmluva, resp. jej návrh,  v prípade výstavby nehnuteľnosti ide o stavebné povolenie a rozpočet stavby.
Medzi doklady k nehnuteľnosti, ktorú klient bude zakladať, patrí výpis z listu vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, zmluva, ktorou súčasný vlastník nehnuteľnosť nadobudol, doklad preukazujúci vek stavby. Na základe týchto dokumentov je možné vypracovať znalecký posudok  na nehnuteľnosť.  V UniCredit Bank  je možné objednať znalecký posudok priamo v banke.Otázka:
02.02.2015 - Aké faktory musím zvažovať predtým ako požiadam o hypotéku?
Odpoveď:
03.02.2015 - Banka berie do úvahy výšku príjmu žiadateľa o úver, jeho stabilitu a tiež, či klient dokáže príjem preukázať. Pri poskytovaní úveru banka zohľadňuje aj existujúce splátky iných úverov a jeho doterajšiu platobnú disciplínu pri splácaní ale aj životné náklady. Takýmto spôsobom si vie klient dopredu vykalkulovať, či mu ostane ešte rezerva na mesačnú splátku nového úveru.  Na výšku splátky má vplyv aj dĺžka splatnosti úveru. Ak už má klient viac ako 35 rokov, tak by mal počítať s tým, že konečná splatnosť úveru by nemala presahovať predpokladaný vek odchodu do dôchodku klienta. T.j. úver by mal klient splácať úver maximálne do 65-ťky.  Keď už poznám maximálnu hranicu úveru, aký  môžem splácať – potom si môžem vyberať  akú nehnuteľnosť si kúpim, či aký dom postavím. Tiež treba brať do úvahy, že čím dlhšiu splatnosť si klient nastaví, tým viac zaplatí úrokov. Ak ide o mladého žiadateľa do 35 rokov, odporúčame klientom si preveriť, či z hľadiska príjmu majú možnosť čerpať hypotéku pre mladých so štátnym príspevkom. Investované vlastné úspory klienta zvyšujú možnosť, že klient získa nižšiu úrokovú sadzbu. Hypotéka je záväzok na dlhšie obdobie. Preto je vhodné myslieť aj na poistenie schopnosti splácať úver. V prípade dlhodobej práceneschopnosti, či straty zamestnania potom poisťovňa na nejaký čas zaplatí splátky úveru a v prípade smrti splatí celý úver. Okrem toho, ak si klient poistí splátky úveru, má možnosť získať výhodnejšiu úrokov sadzbu. « 1 2 3

Ako si vybrať účet v banke

Lukáš Matuška
mbank - male 
Pýtajte sa Lukáša Matušku, experta na bežné účty z mBank. Vaše otázky prijímame od 1.  do 31. januára 2015.

Finančná poradňa

CPM Associates
Na Vaše otázky odpovedajú manažéri poradenskej spoločnosti CPM Associates Mgr. Radovan Valovič, Mgr. Dávid Bezák a Pavel Rožňai.
poradna@cpm.sk, www.cpm.sk

Spotrebné úvery

Angelika Farkašová
 PB

Pýtajte sa Angeliky Farkašovej, riaditeľka odboru produktov Poštovej banky. Vaše otázky prijímame od 1. novembra do 31. decembra 2014. 
Otázka:
20.11.2014 - Je negatívny záznam v úverovom registri automaticky prekážka na úver? 
Odpoveď:
21.11.2014 - Pri žiadosti o úver sa posudzuje viacero kritérií a úverová história klienta je jedným z nich. Neplatí však vždy, že pre záznam v úverovom registri vám banka žiadosť automaticky zamietne. Banky každú žiadosť o úver vyhodnocujú individuálne a komplexne. Otázka:
19.11.2014 - Aké sú najčastejšie dôvody na odmietnutie spotrebného úveru v banke? 
Odpoveď:
20.11.2014 - Banky každú žiadosť o úver vyhodnocujú individuálne a komplexne a klientovi poskytnú úver, keď splní podmienky na jeho získanie. Posudzuje sa viacero kritérií ako úverová história, príjem, ale aj úvery, ktoré práve spláca. Je preto dôležité uviesť do žiadosti pravdivé údaje a starostlivo zvážiť schopnosť splácať požadovanú sumu. Otázka:
18.11.2014 - Ako rýchlo môžem mať peniaze na účte po žiadosti o úver?   
Odpoveď:
18.11.2014 - Schválenie úveru pre väčšinu klientov Poštovej banke je otázkou pár minút. Klienti, ktorí majú účet v Poštovej banke, majú načerpané peniaze na svojom účte už v deň schválenia úveru. Väčšine klientov postačí ku žiadosti o úver len občiansky preukaz.  Otázka:
14.11.2014 - Môžem si spotrebák vybaviť aj bez návštevy banky online? 
Odpoveď:
17.11.2014 - Pokiaľ má klient záujem o spotrebný úver v Poštovej banke je potrebné, aby osobne navštívil priamo obchodné miesto. K dispozícii má najširšiu obchodnú sieť na Slovensku a vybrať si môže jedno z viac ako 1 500. Výhodou je, že pri osobnej návšteve vám zamestnanci banky pomôžu nastaviť optimálny úver – či už výšku úveru, mesačnú splátku, dĺžku splácania a pod. Môžete sa opýtať na rôzne veci spojené s poskytnutím a splácaním úveru a tým minimalizovať prípadné nedorozumenia v budúcnosti. Otázka:
13.11.2014 - Účtujete si nejaké poplatky za poskytnutie spotrebného úveru? 
Odpoveď:
14.11.2014 - Poštová banka si poplatok za poskytnutie Dobrej pôžičky ani Lepšej splátky neúčtuje. Taktiež v súlade s plantou legislatívou naša banka neúčtuje ani poplatky za vedenie či predčasné splatenie úveru.  Otázka:
11.11.2014 - Zobral som uver 7000 eur ako kamarátsku pomoc susedovi. Dohoda bola, že to splatí do po roka no nestalo sa tak, hoci spláca pravidelne už druhý rok. Bolo by možné úver preniesť na suseda, s čím on súhlasi hoci ma už hypotéku a je živnostník? Akú inú možnost by ste nám poradili? 
Odpoveď:
12.11.2014 - V uvedenom prípade môže klient požiadať o doplnenie spoludlžníka, sused by sa tak stal oficiálnym spoludlžníkom na úvere. Ďalšou možnosťou je, že sused prevezme svoj dlh na seba. V takom prípade majiteľ úveru musí uzatvoriť s bankou zmluvu o prevzatí dlhu. 
V oboch prípadoch stačí, ak dotknuté strany spoločne navštívia pobočku svojej banky a podajú žiadosť spolu s uvedením dôvodu prečo o zmenu žiadajú. Banka žiadosť posúdi a následne rozhodne o zmene.  Otázka:
10.11.2014 - Akú najnižšiu sumu si u vás môžem požičiavať a na aké najkratšie obdobie? 
Odpoveď:
11.11.2014 - Najnižšia a najvyššia suma úveru, ako aj dĺžka splácania sú individuálne a každá banka si ich stanovuje zvlášť. V Poštovej banke si môže klient požiadať o spotrebný úver už od 100 €. Najkratšia doba splácania je 5 mesiacov. Otázka:
07.11.2014 - Aký vysoký by ste dali úver mamičke na materskej s príjmom 426 eur? 
Odpoveď:
07.11.2014 - Dobrú pôžičku od Poštovej banky môžu využiť aj mamičky na materskej dovolenke, pokiaľ majú k dispozícii aj iný príjem. Pokiaľ nie, odporúčame požiadať o pôžičku aj so spoludlžníkom (napr. priateľ/manžel). Odporúčame navštíviť priamo pobočku, kde vám naši zamestnanci poskytnú informácie o presných podmienkach poskytnutia pôžičky a zároveň s nimi môžete prebrať aj výšku požadovaného úveru.  Otázka:
06.11.2014 - Ako dlho trvá schválenie spotrebného úveru? 
Odpoveď:
07.11.2014 - V súčasnosti väčšina bánk schvaľuje spotrebné úvery do niekoľkých minúť. Ak chcete mať istotu, že úver bude schválený čo najrýchlejšie, mali by mať so sebou všetky potrebné doklady. V Poštovej banke získate úver jednoducho už do niekoľkých minút, vo väčšine prípadov iba s občianskym preukazom. Peniaze tak môžete mať na účte už do niekoľkých hodín.  Otázka:
05.11.2014 - Aké doklady potrebujem pri žiadosti o spotrebák?  
Odpoveď:
05.11.2014 - V niektorých bankách pri žiadosti o spotrebný úver musíte predložiť druhý doklad totožnosti, prípadne potvrdenie o príjme. Nájdu sa však aj banky, ktoré nevyžadujú množstvo dokumentov. Dobrú pôžičku od Poštovej banky vybavíte jednoducho, vo väčšine prípadov len na základe občianskeho preukazu.  « 1 2 3 4 »

Ako ušetriť na účtoch a úveroch

Angelika Farkašová
PB

Pýtajte sa Angeliky Farkašovej, riaditeľka odboru produktov Poštovej banky. Vaše otázky prijímame od 1.do 30. septembra 2014.  

Ako používať karty na dovolenke

Dana Škublová
CSOB
Pýtajte sa Dany Škublovej, riaditeľky Odboru depozít a platieb pre retail a SME ČSOB. Vaše otázky prijímame od 15. júna do 31. júla 2014.  

Ako investovať a sporiť v banke

Katarína Sasiková
J&T Banka

Pýtajte sa Kataríny Sásikovej, riaditeľky privátneho bankovníctva J&T banky. Vaše otázky prijímame od 1. mája do 15. júna  2014.  
Otázka:
09.05.2014 - Aký je rozdiel medzi sporivým účtom a termínovaným? 
Odpoveď:
12.05.2014 - Termínovaný vklad je viazaný na určité obdobie a sumu. Sporivý účet je, naopak, variabilnejší a je možné si prostriedky prikladať, resp. po častiach aj vyberať. Navyše, k termínovanému vkladu získajú u nás klienti okrem základnej úrokovej sadzby aj mimoriadny úrok v podobe členstva v klube Magnus. Vďaka nemu môžu využívať pobyty v tatranských grandhoteloch, ako aj ďalšie atraktívne benefity, a to prakticky okamžite po otvorení vkladu. Otázka:
08.05.2014 - Aké formy sporenia sú v banke? 
Odpoveď:
09.05.2014 - V J&T Banke si klienti môžu sporiť od výšky 10 tis. EUR, a to na vklade s 3- mesačnou výpovednou lehotou pri úrokovej sadzbe 1,8 % p. a. Pre existujúcich klientov je výška vkladu stanovená na 3 000 EUR. Svoje financie môžu mať v prípade potreby k dispozícii už po troch mesiacoch od zadania výpovede vkladu. Po vložení vstupnej čiastky je možné sporiť si ľubovoľnú sumu peňazí, a to pravidelne ako aj nepravidelne, v závislosti od individuálnych potrieb klienta. Tento vkladový účet, rovnako ako aj bežný účet, je u nás bez poplatku.  Otázka:
06.05.2014 - Aké produkty by ste poradili klientovi, ktorý má sklon k riziku 
Odpoveď:
07.05.2014 - Chuť podstupovať riziko je len jedným z parametrov, ktoré treba zohľadniť pri voľbe vhodnej investičnej stratégie. Dôležité je brať ohľad aj na časový horizont investície, likviditu a výnosové očakávania klienta. V rámci rizikovej časti portfólia je možné investovať do akcií, ETF fondov, prípadne hedgeové fondov alebo private equity s malým podielom hotovosti či dlhopisov. Trh prináša rôzne možnosti rizikových investícií, napríklad aktuálne dianie na Ukrajine vytvára pre investorov priestor na nákup menových párov, komodít a pod. Otázka:
05.05.2014 - Podľa čoho by som si mal vyberať investičný produkt? 
Odpoveď:
05.05.2014 - Úlohou privátneho bankára je zvoliť také riešenie, ktoré bude zodpovedať jeho očakávaniam a prinesie maximalizáciu výnosu pri minimalizácii rizika. Pri výbere investičných produktov treba brať do úvahy niekoľko aspektov. Okrem samotnej výšky investície je dôležité poznať averziu klienta voči riziku, jeho výnosové očakávania, nároky na likviditu a dĺžku investičného horizontu.  Otázka:
02.05.2014 - Aké formy investovania cez banku existujú? 
Odpoveď:
05.05.2014 - To, aký typ investície zvolíme závisí najmä od klienta a jeho preferencií. Každý je totiž iný- jedinečný, nachádza sa v inej fáze života a tým pádom má iné ciele aj očakávania. Preto je dôležité ku každému klientovi pristupovať skutočne individuálne. Zároveň sa riadime zásadou, že klienti sú našimi partnermi, pretože investujú tam, kam investujeme aj my sami. Spoločne sme takpovediac na jednej lodi a delíme sa o výnosy.
Formy a možnosti ako investovať, najmä pokiaľ ide o privátnu a investičnú banku, akou je J&T Banka sú takmer neohraničené. Od klasického sprostredkovania nákupu cenných papierov na domácej, alebo ktorejkoľvek zahraničnej burze, cez konzultácie a poradenstvo, nákup alternatívnych aktív ako umelecké diela a numizmatika až po správu investičných portfólií. Klientom poskytujeme komplexné služby spojené s investovaním.
 « 1 2 3

Ako si vybrať spotrebný úver

Lukáš Fúčela
Zuno
Pýtajte sa Lukáša Fúčelu, produktového špecialistu online banky Zuno. Vaše otázky prijímame od 1. do 30. apríla  2014.  

Ako si vybrať správnu hypotéku

Ján Ondráš
 SLSP_nove
Pýtajte sa Jána Ondráša, vedúceho oddelenia retailových úverov  Slovenskej sporiteľne. Vaše otázky prijímame od 17. februára do 31. marca 2014
Otázka:
25.02.2014 - Kedy banka nežiada doklad o príjme pri žiadosti o úver na bývanie? 
Odpoveď:
26.02.2014 - Ak žiadate o úver na bývanie, a pracujete ako “zamestnanec”, nemusíte nám nosiť špeciálne potvrdenia o vašom príjme. Úplne stačí, ak nám pri žiadosti o úver dáte súhlas, aby sme si váš príjem overili v Sociálnej poisťovni. Doklad tiež nepotrebujeme, ak máte záujem o úver na vyplatenie úveru v inej banke.  Otázka:
24.02.2014 - Aké zľavy z poplatkov na hypotéke ponúkate? 
Odpoveď:
25.02.2014 - V našej banke ponúkame napríklad možnosť urobiť mimoriadnu splátku úveru na bývanie až do výšky 10 % zostatku úveru raz ročne úplne bez poplatku. Je to výhodné, keďže si môžete skrátiť dobu splácania úveru a teda ušetriť. Bez poplatku vám poskytneme aj úver na vyplatenie úveru na bývanie v inej banke. Navyše, tento úver poskytujeme aj bez nového znaleckého posudku. Otázka:
21.02.2014 - Aké kroky mám ešte urobiť po schválení úveru a aké lehoty musím dodržať? 
Odpoveď:
24.02.2014 - Toto záleží najmä od typu úveru. Vo všeobecnosti je prvým krokom podpísanie úverovej zmluvy. Je dôležité, aby ste jej rozumeli, preto sa nebojte opýtať svojho poradcu a nechajte si všetko vysvetliť.
Ďalej je potrebné podpísať záložnú zmluvu, ktorá je určená katastru, a na základe ktorej je zriadené záložné právo v prospech banky. Podpisuje ju majiteľ nehnuteľnosti. Ak vám poradca povie, že úver môžete čerpať na základe listu vlastníctva s plombou, na čerpanie úveru vám bude stačiť list vlastníctva s pečiatkou, ktorý získate hneď ako na katastri odovzdáte záložnú zmluvu.
Ak úver slúži na kúpu nehnuteľnosti, pripravte si aj kúpnu zmluvu. Pri kúpe nehnuteľnosti môže banka vyžiadať doklad o úhrade časti kúpnej ceny, ktorú uhrádzate z vlastných peňazí.
 Otázka:
21.02.2014 -  Aké lehoty musím dodržať?
Odpoveď:
24.02.2014 - Jednotlivé lehoty sú spravidla uvedené priamo v úverovej zmluve. Podpisom úverovej zmluvy sa banka zaväzuje úver poskytnúť, ak splníte všetky dohodnuté podmienky. Štandardná lehota na čerpanie úveru je 6 mesiacov od podpisu zmluvy, no samozrejme, nemusí to byť pravidlom. Výnimkou sú napríklad úvery na byty v novostavbách, ktoré sa ešte len začali stavať - tu sú lehoty prirodzene dlhšie.
Ak ste zrealizovali váš zámer a bývate v novom, alebo ste úspešne zrekonštruovali bývanie či refinancovali svoj úver, dostanete konečný splátkový kalendár. Je to rozpis splátok na najbližšie obdobie, aby ste presne vedeli, ako a koľko máte splácať.
 Otázka:
20.02.2014 - Ako dlho trvá proces schvaľovania úveru na bývanie a ako ho môžem urýchliť? 
Odpoveď:
21.02.2014 - Dĺžka schvaľovania úveru sa v porovnaní s minulosťou výrazne skrátila. Banka vie v súčasnosti schváliť úver už do niekoľkých dní. Dôležité je, aby žiadateľ predložil všetky potrebné dokumenty. Otázka:
19.02.2014 - Aké parametre sú dôležité pre banku pri poskytovaní úveru? 
Odpoveď:
20.02.2014 - Keďže každý klient je iný, v banke ich posudzujeme individuálne. Okrem príjmov nás zaujímajú aj viaceré socio-demografické údaje. Dôležité je aj to, aby mal žiadateľ o úver dobrú platobnú disciplínu, v prípade že už nejaký úver má. Otázka:
18.02.2014 - Aké doklady budem potrebovať pri žiadosti o úver na bývanie?  
Odpoveď:
19.02.2014 - Na overenie totožnosti nám postačujú dva doklady. Štandardne nás zaujíma aj výška príjmu žiadateľa, no ľudia, ktorí pracujú ako „zamestnanci“, nám potvrdenie nemusia nosiť, keďže si ho vieme overiť aj v sociálnej poisťovni. Ak podnikáte, alebo máte iný typ príjmu, pripravte si daňové priznanie za posledný rok potvrdené daňovým úradom, alebo výmer o dôchodku, ak poberáte dôchodok.
Ak kupujete nehnuteľnosť, doneste do banky si aj kúpnu zmluvu alebo aspoň jej návrh, a znalecký posudok nehnuteľnosti, ktorú chcete založiť. Naša banka spolupracuje so spoľahlivými znalcami a vie klientom ich služby sprostredkovať.
Pokiaľ si prenášate úver z inej banky k nám, stačí vám aj pôvodný znalecký posudok, ak nie je starší ako 3 roky. V prípade, ak bude vaša nová splátka nižšia ako pôvodná, tak vám vieme poskytnúť nový úver na bývanie aj bez dokladu o príjme.
 Otázka:
17.02.2014 - Aké faktory musím zvažovať pri výbere hypotéky?
 
Odpoveď:
17.02.2014 - Ľuďom odporúčam, aby si pri výbere úveru na bývanie zvážili, od koho si peniaze požičajú. Obrátiť by sa mali na stabilnú banku, ktorá im vie ponúknuť výhodné podmienky aj dlhodobo, nie iba v rámci jednorazovej akcie. Pri výbere úveru na bývanie je dôležitý aj osobný kontakt s poradcom v banke, ktorý pomôže na základe rozhovoru s klientom ponúknuť takú možnosť financovania, ktorá mu pomôže vyriešiť financovanie bývania a súčasne bude v súlade s rodinným rozpočtom. Vo všeobecnosti platí, že výška splátky by nemala presiahnuť 30 % príjmu domácnosti, ak sa chce klient zadĺžiť zdravo. Okrem úrokovej sadzby je dôležité porovnať si aj ďalšie parametre, napríklad celkovú mesačná splátka vrátane poplatkov. Keďže sú momentálne úrokové sadzby na historicky najnižších úrovniach odporúčame si úver zafixovať na čo najdlhšiu dobu. Dôležité je tiež mať možnosť urobiť mimoriadnu splátku úveru, čím sa môže doba splácania skrátiť. Napríklad u nás v Slovenskej sporiteľni umožňujeme klientom splatiť raz ročne až 10 % zostatku úveru úplne bez poplatku.  « 1 2 3

Ako zvládnuť nové inkasá

Ľubomíra Chmelová
 Sberbank

Pýtajte sa Ľubomíry Chmelovej, PR manažérky a hovorkyne Sberbank Slovensko. Vaše otázky prijímame od 3. do 15.februára 2014.
Otázka:
15.01.2014 - Môžem si účet otvoriť aj online? 
Odpoveď:
16.01.2014 - Existuje možnosť, ako si otvoriť účet online aj v kamennej banke a to bez toho, aby bolo potrebné navštíviť banku alebo dodatočne niečo posielať poštou a následne podpisovať. Vlani sme predstavili nový balík služieb môjÚČETdomov. Dá sa založiť splnením jednoduchých štyroch krokov na webovej stránke banky:
1. krok: vypíšete svoje základné osobné údaje a kontakt,
2. krok: ďalej údaje o vašom bydlisku
3. krok: naskenujete svoj občiansky preukaz a ďalší doklad totožnosti, napríklad vodičský preukaz
4. krok: systém vygeneruje zmluvu k účtu, ktorú odsúhlasíte. Na aktiváciu účtu je potrebné urobiť prvý prevod peňazí z vášho doterajšieho účtu.
 Otázka:
14.01.2014 - Aké poplatky a výhody ponúkate pri detských účtoch? 
Odpoveď:
15.01.2014 - Detský účet môjÚČETgo14 je možné v Sberbank Slovensko založiť už pre dieťo od 8 rokov. Tento účet rastie spolu s dieťaťom a postupne po dovŕšení určitého veku balík služieb automaticky "odblokuje" ďalšie služby. V najmladšej kategórii (od 8 - 15 rokov) nájdu mladí užívatelia bankových služieb takéto možnosti v rámci balíka môjÚČETgo14 - vedenie účtu, vydanie platobnej karty, elektronický výpis z účtu, vklady v hotovosti, neobmedzené došlé platby, neobmedzené platby kartou na POS termináloch, neobmedzené výbery z bankomatov Sberbank. Mladí majú zároveň k dispozícii elektronické bankovníctvo, avšak iba pasívne operácie - teda je možné si online skontrolovať stav a operácie na účte, no nie zadávať platby. Táto možnosť je vhodná aj pre rodičov, aby mohli jednoducho skontrolovať narábanie s peniazmi ich dieťaťa. Otázka:
13.01.2014 - Máte nejaké zľavy v balíkoch služieb pre študentov? 
Odpoveď:
13.01.2014 - Deti, mladí ľudia a takisto študenti môžu získať účet zadarmo, teda bez poplatkov. V Sberbank Slovensko máme pre nich môjÚČETgo, ktorý rastie spolu s dieťaťom. Dá sa uzavrieť už pre dieťa vo veku 8 rokov. Parametre tohto balíka a podmienky sú odstupňované podľa veku klienta - pre deti do 15. rokov môjÚČETgo14, pre tínedžerov môjÚČETgo18 a pre mladých študentov môjÚČETgo26 Rodič ani mladý človek nemusí kvôli dovŕšeniu určitého veku chodiť do banky a "odblokovať" si ďalšie služby, banka to urobí automaticky. Pre mladých do 18 rokov a takisto študentov vysokých škôl je jeho vedenie absolútne bez poplatku. Pre ostatných mladých ľudí od 19 do 26 rokov za zvýhodnený mesačný poplatok 2,49 EUR/mes. Balík služieb obsahuje vedenie účtu, platobnú kartu, elektronické bankovníctvo, neobmedzený počet vkladov v hotovosti na pobočke, neobmedzené výbery z bankomatov Sberbank, neobmedzený počet platieb na POS terminále pre deti do 14. rokov. 15-ročným už pribúdajú aj ďalšie služby a najviac ich majú mladí od 19. rokov - neobmedzený počet platieb zadaných cez elektronické bankovníctvo, možnosť povoleného prečerpania, neobmedzený počet platieb zadaných trvalým príkazom a inkasom, SMS notifikáciu a navyše sporiaci účet so zvýhodnenou úrokovou sadzbou. Na to, aby študent od 19. rokov získal môjÚČETgo bez poplatku je potrebné, aby predložil potvrdenie o návšteve školy alebo vysokoškolský index. Otázka:
10.01.2014 - Som dôchodca budem mať pri účte či balíku nejakú zľavu? 
Odpoveď:
13.01.2014 - Banky zvyknú zvýhodňovať určité skupiny obyvateľov, napríklad seniorov alebo študentov a deti. Určite odporúčame pýtať sa v banke na výhody, ktoré takýmto skupinám vie poskytnúť. V Sberbank Slovensko môžu dôchodcovia získať zvýhodnený balík služieb - Konto tretieho veku. Tento balík služieb stojí 0,99 eur mesačne. V tejto cene je vedenie účtu a takisto vydanie platobnej karty. Zároveň všetky operácie, ktoré senior urobí počas mesiaca na svojom účte ho nebudú stáť viac ako ďalších 0,99 eura. Aj pri intenzívnom využívaní účtu teda senior mesačne nezaplatí za bankové služby viac, ako 1,98 eura. Ak napríklad senior za mesiac má 1x prijatú platbu na účet, napríklad penziu, 1x si vyberie peniaze z bankomatu vlastnej banky a 1x si vyberie peniaze na pobočke, bežne by zaplatil za tieto služby dohromady 2,57 eura. Avšak vďaka zvýhodnenému Kontu tretieho veku zaplatí maximálne 0,99 eur za všetky tieto služby. Otázka:
09.01.2014 -  Môžem mať bežný účet aj zadarmo?
Odpoveď:
10.01.2014 - Áno, klienti môžu získať aj účet zadarmo. Okrem možností spomenutých vyššie majú banky v ponuke účty pre vybrané skupiny, ktoré sú bez poplatku alebo za veľmi výhodné ceny. Zväčša ide o mladých, prípadne seniorov. Odporúčame zmapovať si ponuku bánk pre vybrané skupiny.  Otázka:
06.01.2014 - Môžem ušetriť na poplatku za vedenie účtu ak využívam účet aktívne alebo platím často kartou? 
Odpoveď:
07.01.2014 - Áno, banky ponúkajú viacero možností, ako si môžu aktívni klienti znížiť poplatky za vedenie účtu či poplatky za iné produkty. Môže ísť napríklad o odpustenie poplatku za balík služieb či služby navyše zadarmo v prípade, že klient si zároveň sporí na sporiacom účte alebo má v banke úver. V prípade Sberbank Slovensko ide konkrétne napríklad o tieto možnosti, ako platiť menej:
- ak je priemerný zostatok na sporiacom účte za predchádzajúci mesiac vyšší ako 10 000 EUR, potom má klient vedenie viacerých programov služieb nasledujúci mesiac zadarmo,
- ak zo svojho účtu v rámci balíka služieb klient platí mesačnú splátku úveru od Sberbank, má zadarmo všetky výbery z bankomatov všetkých bánk,
-ak je priemerný mesačný zostatok všetkých vkladov klienta v Sberbank za predchádzajúci mesiac vyšší ako 25 000 EUR, potom má klient: vedenie Programu služieb Active, Active Prémium, Slušný účet, Slušný účet Prémium a zúčtovanie neobmedzeného počtu hotovostných výberov v EUR z bankomatov iných bánk v SR a v menovej únii nasledujúci mesiac zadarmo.
 Otázka:
03.01.2014 - Čo by som mal zvažovať pred otvorením účtu v banke?  
Odpoveď:
03.01.2014 - Výber bežného účtu a banky ako takej je dôležitý krok. Správa našich vlastných financií je totiž celoživotnou záležitosťou a ak si zvolíme dobre, môžeme ušetriť množstvo starostí aj peňazí. Mali by sme zvážiť, na čo účet chceme používať a aké služby k nemu potrebujeme. Dôležitá je úroveň elektronického a mobilného bankovníctva, dostupnosť bankomatov a pobočiek, profesionalita a ústretový prístup pracovníkov na pobočkách či na Call centre. Transparentná komunikácia banky o jej produktoch a cenách, vernostné programy či zvýhodnenia pre klientov. Do úvahy je treba vziať aj dostupnosť a podmienky úverov pre klientov. Hoci totiž napríklad pri zakladaní účtu klient nepotrebuje úver, postupom času možno bude žiadať povolené prečerpanie, kreditnú kartu či úver na bývanie. Otázka:
03.01.2014 - Oplatí sa mi účet s balíkom služieb alebo len bežný účet, ak peniaze len vyberám z bankomatu a neplatím kartou? 
Odpoveď:
06.01.2014 - Jednoznačne sa klientovi oplatí balík služieb aj v prípade, ak nevyužíva účet veľmi aktívne. Štandardne väčšina bánk ako aj Sberbank ponúka pre klientov, ktorí nevyužívajú účet aktívne, balíky v ktorých je zahrnuté vydanie platobnej karty a výbery z bankomatov banky , t.j. klient neplatí za vydanie karty ani každú transkaciu ňou realizovanú samostatne. Napríklad, ak by klient iba s bežným účtom urobil za mesiac štyri výbery z vlastného bankomatu a zaplatil by kartou v obchode štyri krát, mesačne by ho to spolu s poplatkom za vedenie účtu vyšlo na 5,09 EUR. Avšak napríklad s balíkom služieb Active za 4,99 EUR/mes. má neobmedzený počet výberov z vlastnej banky a takisto neobmedzený počet platieb na POS termináloch spolu s vydaním karty. Spravidla platí, že čím je cena za balík služieb vyššia, obsahuje viac služieb a produktov k bežnému účtu. Klient, tak má možnosť výberu balíka služieb, ktorý bude preňho výhodnejší ako bežný účet bez balíka služieb. « 1 2 3
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »