Odborné poradenstvo

Aktívne témy


Mgr. Jaroslav Pilát

Ako efektívne sporiť a investovať, odpovedal: Mgr. Jaroslav Pilát

Na Vaše otázky do 11.6. 2017 odpovedá Jaroslav Pilát, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY.


Mali sme v poradenstve


Finančná poradňa

CPM Associates
Na Vaše otázky odpovedajú manažéri poradenskej spoločnosti CPM Associates Mgr. Radovan Valovič, Mgr. Dávid Bezák a Pavel Rožňai.
poradna@cpm.sk, www.cpm.sk
Ďalšie témy v poradenstve

Spotrebné úvery

Angelika Farkašová
 PB

Pýtajte sa Angeliky Farkašovej, riaditeľka odboru produktov Poštovej banky. Vaše otázky prijímame od 1. novembra do 31. decembra 2014. 
Otázka:
20.11.2014 - Je negatívny záznam v úverovom registri automaticky prekážka na úver? 
Odpoveď:
21.11.2014 - Pri žiadosti o úver sa posudzuje viacero kritérií a úverová história klienta je jedným z nich. Neplatí však vždy, že pre záznam v úverovom registri vám banka žiadosť automaticky zamietne. Banky každú žiadosť o úver vyhodnocujú individuálne a komplexne. Otázka:
19.11.2014 - Aké sú najčastejšie dôvody na odmietnutie spotrebného úveru v banke? 
Odpoveď:
20.11.2014 - Banky každú žiadosť o úver vyhodnocujú individuálne a komplexne a klientovi poskytnú úver, keď splní podmienky na jeho získanie. Posudzuje sa viacero kritérií ako úverová história, príjem, ale aj úvery, ktoré práve spláca. Je preto dôležité uviesť do žiadosti pravdivé údaje a starostlivo zvážiť schopnosť splácať požadovanú sumu. Otázka:
18.11.2014 - Ako rýchlo môžem mať peniaze na účte po žiadosti o úver?   
Odpoveď:
18.11.2014 - Schválenie úveru pre väčšinu klientov Poštovej banke je otázkou pár minút. Klienti, ktorí majú účet v Poštovej banke, majú načerpané peniaze na svojom účte už v deň schválenia úveru. Väčšine klientov postačí ku žiadosti o úver len občiansky preukaz.  Otázka:
14.11.2014 - Môžem si spotrebák vybaviť aj bez návštevy banky online? 
Odpoveď:
17.11.2014 - Pokiaľ má klient záujem o spotrebný úver v Poštovej banke je potrebné, aby osobne navštívil priamo obchodné miesto. K dispozícii má najširšiu obchodnú sieť na Slovensku a vybrať si môže jedno z viac ako 1 500. Výhodou je, že pri osobnej návšteve vám zamestnanci banky pomôžu nastaviť optimálny úver – či už výšku úveru, mesačnú splátku, dĺžku splácania a pod. Môžete sa opýtať na rôzne veci spojené s poskytnutím a splácaním úveru a tým minimalizovať prípadné nedorozumenia v budúcnosti. Otázka:
13.11.2014 - Účtujete si nejaké poplatky za poskytnutie spotrebného úveru? 
Odpoveď:
14.11.2014 - Poštová banka si poplatok za poskytnutie Dobrej pôžičky ani Lepšej splátky neúčtuje. Taktiež v súlade s plantou legislatívou naša banka neúčtuje ani poplatky za vedenie či predčasné splatenie úveru.  Otázka:
11.11.2014 - Zobral som uver 7000 eur ako kamarátsku pomoc susedovi. Dohoda bola, že to splatí do po roka no nestalo sa tak, hoci spláca pravidelne už druhý rok. Bolo by možné úver preniesť na suseda, s čím on súhlasi hoci ma už hypotéku a je živnostník? Akú inú možnost by ste nám poradili? 
Odpoveď:
12.11.2014 - V uvedenom prípade môže klient požiadať o doplnenie spoludlžníka, sused by sa tak stal oficiálnym spoludlžníkom na úvere. Ďalšou možnosťou je, že sused prevezme svoj dlh na seba. V takom prípade majiteľ úveru musí uzatvoriť s bankou zmluvu o prevzatí dlhu. 
V oboch prípadoch stačí, ak dotknuté strany spoločne navštívia pobočku svojej banky a podajú žiadosť spolu s uvedením dôvodu prečo o zmenu žiadajú. Banka žiadosť posúdi a následne rozhodne o zmene.  Otázka:
10.11.2014 - Akú najnižšiu sumu si u vás môžem požičiavať a na aké najkratšie obdobie? 
Odpoveď:
11.11.2014 - Najnižšia a najvyššia suma úveru, ako aj dĺžka splácania sú individuálne a každá banka si ich stanovuje zvlášť. V Poštovej banke si môže klient požiadať o spotrebný úver už od 100 €. Najkratšia doba splácania je 5 mesiacov. Otázka:
07.11.2014 - Aký vysoký by ste dali úver mamičke na materskej s príjmom 426 eur? 
Odpoveď:
07.11.2014 - Dobrú pôžičku od Poštovej banky môžu využiť aj mamičky na materskej dovolenke, pokiaľ majú k dispozícii aj iný príjem. Pokiaľ nie, odporúčame požiadať o pôžičku aj so spoludlžníkom (napr. priateľ/manžel). Odporúčame navštíviť priamo pobočku, kde vám naši zamestnanci poskytnú informácie o presných podmienkach poskytnutia pôžičky a zároveň s nimi môžete prebrať aj výšku požadovaného úveru.  Otázka:
06.11.2014 - Ako dlho trvá schválenie spotrebného úveru? 
Odpoveď:
07.11.2014 - V súčasnosti väčšina bánk schvaľuje spotrebné úvery do niekoľkých minúť. Ak chcete mať istotu, že úver bude schválený čo najrýchlejšie, mali by mať so sebou všetky potrebné doklady. V Poštovej banke získate úver jednoducho už do niekoľkých minút, vo väčšine prípadov iba s občianskym preukazom. Peniaze tak môžete mať na účte už do niekoľkých hodín.  Otázka:
05.11.2014 - Aké doklady potrebujem pri žiadosti o spotrebák?  
Odpoveď:
05.11.2014 - V niektorých bankách pri žiadosti o spotrebný úver musíte predložiť druhý doklad totožnosti, prípadne potvrdenie o príjme. Nájdu sa však aj banky, ktoré nevyžadujú množstvo dokumentov. Dobrú pôžičku od Poštovej banky vybavíte jednoducho, vo väčšine prípadov len na základe občianskeho preukazu.  « 1 2 3 4 »
Ďalšie témy v poradenstve

Ako ušetriť na účtoch a úveroch

Angelika Farkašová
PB

Pýtajte sa Angeliky Farkašovej, riaditeľka odboru produktov Poštovej banky. Vaše otázky prijímame od 1.do 30. septembra 2014.  
Ďalšie témy v poradenstve

Ako používať karty na dovolenke

Dana Škublová
CSOB
Pýtajte sa Dany Škublovej, riaditeľky Odboru depozít a platieb pre retail a SME ČSOB. Vaše otázky prijímame od 15. júna do 31. júla 2014.  
Ďalšie témy v poradenstve

Ako investovať a sporiť v banke

Katarína Sasiková
J&T Banka

Pýtajte sa Kataríny Sásikovej, riaditeľky privátneho bankovníctva J&T banky. Vaše otázky prijímame od 1. mája do 15. júna  2014.  
Otázka:
09.05.2014 - Aký je rozdiel medzi sporivým účtom a termínovaným? 
Odpoveď:
12.05.2014 - Termínovaný vklad je viazaný na určité obdobie a sumu. Sporivý účet je, naopak, variabilnejší a je možné si prostriedky prikladať, resp. po častiach aj vyberať. Navyše, k termínovanému vkladu získajú u nás klienti okrem základnej úrokovej sadzby aj mimoriadny úrok v podobe členstva v klube Magnus. Vďaka nemu môžu využívať pobyty v tatranských grandhoteloch, ako aj ďalšie atraktívne benefity, a to prakticky okamžite po otvorení vkladu. Otázka:
08.05.2014 - Aké formy sporenia sú v banke? 
Odpoveď:
09.05.2014 - V J&T Banke si klienti môžu sporiť od výšky 10 tis. EUR, a to na vklade s 3- mesačnou výpovednou lehotou pri úrokovej sadzbe 1,8 % p. a. Pre existujúcich klientov je výška vkladu stanovená na 3 000 EUR. Svoje financie môžu mať v prípade potreby k dispozícii už po troch mesiacoch od zadania výpovede vkladu. Po vložení vstupnej čiastky je možné sporiť si ľubovoľnú sumu peňazí, a to pravidelne ako aj nepravidelne, v závislosti od individuálnych potrieb klienta. Tento vkladový účet, rovnako ako aj bežný účet, je u nás bez poplatku.  Otázka:
06.05.2014 - Aké produkty by ste poradili klientovi, ktorý má sklon k riziku 
Odpoveď:
07.05.2014 - Chuť podstupovať riziko je len jedným z parametrov, ktoré treba zohľadniť pri voľbe vhodnej investičnej stratégie. Dôležité je brať ohľad aj na časový horizont investície, likviditu a výnosové očakávania klienta. V rámci rizikovej časti portfólia je možné investovať do akcií, ETF fondov, prípadne hedgeové fondov alebo private equity s malým podielom hotovosti či dlhopisov. Trh prináša rôzne možnosti rizikových investícií, napríklad aktuálne dianie na Ukrajine vytvára pre investorov priestor na nákup menových párov, komodít a pod. Otázka:
05.05.2014 - Podľa čoho by som si mal vyberať investičný produkt? 
Odpoveď:
05.05.2014 - Úlohou privátneho bankára je zvoliť také riešenie, ktoré bude zodpovedať jeho očakávaniam a prinesie maximalizáciu výnosu pri minimalizácii rizika. Pri výbere investičných produktov treba brať do úvahy niekoľko aspektov. Okrem samotnej výšky investície je dôležité poznať averziu klienta voči riziku, jeho výnosové očakávania, nároky na likviditu a dĺžku investičného horizontu.  Otázka:
02.05.2014 - Aké formy investovania cez banku existujú? 
Odpoveď:
05.05.2014 - To, aký typ investície zvolíme závisí najmä od klienta a jeho preferencií. Každý je totiž iný- jedinečný, nachádza sa v inej fáze života a tým pádom má iné ciele aj očakávania. Preto je dôležité ku každému klientovi pristupovať skutočne individuálne. Zároveň sa riadime zásadou, že klienti sú našimi partnermi, pretože investujú tam, kam investujeme aj my sami. Spoločne sme takpovediac na jednej lodi a delíme sa o výnosy.
Formy a možnosti ako investovať, najmä pokiaľ ide o privátnu a investičnú banku, akou je J&T Banka sú takmer neohraničené. Od klasického sprostredkovania nákupu cenných papierov na domácej, alebo ktorejkoľvek zahraničnej burze, cez konzultácie a poradenstvo, nákup alternatívnych aktív ako umelecké diela a numizmatika až po správu investičných portfólií. Klientom poskytujeme komplexné služby spojené s investovaním.
 « 1 2 3
Ďalšie témy v poradenstve

Ako si vybrať spotrebný úver

Lukáš Fúčela
Zuno
Pýtajte sa Lukáša Fúčelu, produktového špecialistu online banky Zuno. Vaše otázky prijímame od 1. do 30. apríla  2014.  
Ďalšie témy v poradenstve

Ako si vybrať správnu hypotéku

Ján Ondráš
 SLSP_nove
Pýtajte sa Jána Ondráša, vedúceho oddelenia retailových úverov  Slovenskej sporiteľne. Vaše otázky prijímame od 17. februára do 31. marca 2014
Otázka:
25.02.2014 - Kedy banka nežiada doklad o príjme pri žiadosti o úver na bývanie? 
Odpoveď:
26.02.2014 - Ak žiadate o úver na bývanie, a pracujete ako “zamestnanec”, nemusíte nám nosiť špeciálne potvrdenia o vašom príjme. Úplne stačí, ak nám pri žiadosti o úver dáte súhlas, aby sme si váš príjem overili v Sociálnej poisťovni. Doklad tiež nepotrebujeme, ak máte záujem o úver na vyplatenie úveru v inej banke.  Otázka:
24.02.2014 - Aké zľavy z poplatkov na hypotéke ponúkate? 
Odpoveď:
25.02.2014 - V našej banke ponúkame napríklad možnosť urobiť mimoriadnu splátku úveru na bývanie až do výšky 10 % zostatku úveru raz ročne úplne bez poplatku. Je to výhodné, keďže si môžete skrátiť dobu splácania úveru a teda ušetriť. Bez poplatku vám poskytneme aj úver na vyplatenie úveru na bývanie v inej banke. Navyše, tento úver poskytujeme aj bez nového znaleckého posudku. Otázka:
21.02.2014 - Aké kroky mám ešte urobiť po schválení úveru a aké lehoty musím dodržať? 
Odpoveď:
24.02.2014 - Toto záleží najmä od typu úveru. Vo všeobecnosti je prvým krokom podpísanie úverovej zmluvy. Je dôležité, aby ste jej rozumeli, preto sa nebojte opýtať svojho poradcu a nechajte si všetko vysvetliť.
Ďalej je potrebné podpísať záložnú zmluvu, ktorá je určená katastru, a na základe ktorej je zriadené záložné právo v prospech banky. Podpisuje ju majiteľ nehnuteľnosti. Ak vám poradca povie, že úver môžete čerpať na základe listu vlastníctva s plombou, na čerpanie úveru vám bude stačiť list vlastníctva s pečiatkou, ktorý získate hneď ako na katastri odovzdáte záložnú zmluvu.
Ak úver slúži na kúpu nehnuteľnosti, pripravte si aj kúpnu zmluvu. Pri kúpe nehnuteľnosti môže banka vyžiadať doklad o úhrade časti kúpnej ceny, ktorú uhrádzate z vlastných peňazí.
 Otázka:
21.02.2014 -  Aké lehoty musím dodržať?
Odpoveď:
24.02.2014 - Jednotlivé lehoty sú spravidla uvedené priamo v úverovej zmluve. Podpisom úverovej zmluvy sa banka zaväzuje úver poskytnúť, ak splníte všetky dohodnuté podmienky. Štandardná lehota na čerpanie úveru je 6 mesiacov od podpisu zmluvy, no samozrejme, nemusí to byť pravidlom. Výnimkou sú napríklad úvery na byty v novostavbách, ktoré sa ešte len začali stavať - tu sú lehoty prirodzene dlhšie.
Ak ste zrealizovali váš zámer a bývate v novom, alebo ste úspešne zrekonštruovali bývanie či refinancovali svoj úver, dostanete konečný splátkový kalendár. Je to rozpis splátok na najbližšie obdobie, aby ste presne vedeli, ako a koľko máte splácať.
 Otázka:
20.02.2014 - Ako dlho trvá proces schvaľovania úveru na bývanie a ako ho môžem urýchliť? 
Odpoveď:
21.02.2014 - Dĺžka schvaľovania úveru sa v porovnaní s minulosťou výrazne skrátila. Banka vie v súčasnosti schváliť úver už do niekoľkých dní. Dôležité je, aby žiadateľ predložil všetky potrebné dokumenty. Otázka:
19.02.2014 - Aké parametre sú dôležité pre banku pri poskytovaní úveru? 
Odpoveď:
20.02.2014 - Keďže každý klient je iný, v banke ich posudzujeme individuálne. Okrem príjmov nás zaujímajú aj viaceré socio-demografické údaje. Dôležité je aj to, aby mal žiadateľ o úver dobrú platobnú disciplínu, v prípade že už nejaký úver má. Otázka:
18.02.2014 - Aké doklady budem potrebovať pri žiadosti o úver na bývanie?  
Odpoveď:
19.02.2014 - Na overenie totožnosti nám postačujú dva doklady. Štandardne nás zaujíma aj výška príjmu žiadateľa, no ľudia, ktorí pracujú ako „zamestnanci“, nám potvrdenie nemusia nosiť, keďže si ho vieme overiť aj v sociálnej poisťovni. Ak podnikáte, alebo máte iný typ príjmu, pripravte si daňové priznanie za posledný rok potvrdené daňovým úradom, alebo výmer o dôchodku, ak poberáte dôchodok.
Ak kupujete nehnuteľnosť, doneste do banky si aj kúpnu zmluvu alebo aspoň jej návrh, a znalecký posudok nehnuteľnosti, ktorú chcete založiť. Naša banka spolupracuje so spoľahlivými znalcami a vie klientom ich služby sprostredkovať.
Pokiaľ si prenášate úver z inej banky k nám, stačí vám aj pôvodný znalecký posudok, ak nie je starší ako 3 roky. V prípade, ak bude vaša nová splátka nižšia ako pôvodná, tak vám vieme poskytnúť nový úver na bývanie aj bez dokladu o príjme.
 Otázka:
17.02.2014 - Aké faktory musím zvažovať pri výbere hypotéky?
 
Odpoveď:
17.02.2014 - Ľuďom odporúčam, aby si pri výbere úveru na bývanie zvážili, od koho si peniaze požičajú. Obrátiť by sa mali na stabilnú banku, ktorá im vie ponúknuť výhodné podmienky aj dlhodobo, nie iba v rámci jednorazovej akcie. Pri výbere úveru na bývanie je dôležitý aj osobný kontakt s poradcom v banke, ktorý pomôže na základe rozhovoru s klientom ponúknuť takú možnosť financovania, ktorá mu pomôže vyriešiť financovanie bývania a súčasne bude v súlade s rodinným rozpočtom. Vo všeobecnosti platí, že výška splátky by nemala presiahnuť 30 % príjmu domácnosti, ak sa chce klient zadĺžiť zdravo. Okrem úrokovej sadzby je dôležité porovnať si aj ďalšie parametre, napríklad celkovú mesačná splátka vrátane poplatkov. Keďže sú momentálne úrokové sadzby na historicky najnižších úrovniach odporúčame si úver zafixovať na čo najdlhšiu dobu. Dôležité je tiež mať možnosť urobiť mimoriadnu splátku úveru, čím sa môže doba splácania skrátiť. Napríklad u nás v Slovenskej sporiteľni umožňujeme klientom splatiť raz ročne až 10 % zostatku úveru úplne bez poplatku.  « 1 2 3
Ďalšie témy v poradenstve

Ako zvládnuť nové inkasá

Ľubomíra Chmelová
 Sberbank

Pýtajte sa Ľubomíry Chmelovej, PR manažérky a hovorkyne Sberbank Slovensko. Vaše otázky prijímame od 3. do 15.februára 2014.
Otázka:
15.01.2014 - Môžem si účet otvoriť aj online? 
Odpoveď:
16.01.2014 - Existuje možnosť, ako si otvoriť účet online aj v kamennej banke a to bez toho, aby bolo potrebné navštíviť banku alebo dodatočne niečo posielať poštou a následne podpisovať. Vlani sme predstavili nový balík služieb môjÚČETdomov. Dá sa založiť splnením jednoduchých štyroch krokov na webovej stránke banky:
1. krok: vypíšete svoje základné osobné údaje a kontakt,
2. krok: ďalej údaje o vašom bydlisku
3. krok: naskenujete svoj občiansky preukaz a ďalší doklad totožnosti, napríklad vodičský preukaz
4. krok: systém vygeneruje zmluvu k účtu, ktorú odsúhlasíte. Na aktiváciu účtu je potrebné urobiť prvý prevod peňazí z vášho doterajšieho účtu.
 Otázka:
14.01.2014 - Aké poplatky a výhody ponúkate pri detských účtoch? 
Odpoveď:
15.01.2014 - Detský účet môjÚČETgo14 je možné v Sberbank Slovensko založiť už pre dieťo od 8 rokov. Tento účet rastie spolu s dieťaťom a postupne po dovŕšení určitého veku balík služieb automaticky "odblokuje" ďalšie služby. V najmladšej kategórii (od 8 - 15 rokov) nájdu mladí užívatelia bankových služieb takéto možnosti v rámci balíka môjÚČETgo14 - vedenie účtu, vydanie platobnej karty, elektronický výpis z účtu, vklady v hotovosti, neobmedzené došlé platby, neobmedzené platby kartou na POS termináloch, neobmedzené výbery z bankomatov Sberbank. Mladí majú zároveň k dispozícii elektronické bankovníctvo, avšak iba pasívne operácie - teda je možné si online skontrolovať stav a operácie na účte, no nie zadávať platby. Táto možnosť je vhodná aj pre rodičov, aby mohli jednoducho skontrolovať narábanie s peniazmi ich dieťaťa. Otázka:
13.01.2014 - Máte nejaké zľavy v balíkoch služieb pre študentov? 
Odpoveď:
13.01.2014 - Deti, mladí ľudia a takisto študenti môžu získať účet zadarmo, teda bez poplatkov. V Sberbank Slovensko máme pre nich môjÚČETgo, ktorý rastie spolu s dieťaťom. Dá sa uzavrieť už pre dieťa vo veku 8 rokov. Parametre tohto balíka a podmienky sú odstupňované podľa veku klienta - pre deti do 15. rokov môjÚČETgo14, pre tínedžerov môjÚČETgo18 a pre mladých študentov môjÚČETgo26 Rodič ani mladý človek nemusí kvôli dovŕšeniu určitého veku chodiť do banky a "odblokovať" si ďalšie služby, banka to urobí automaticky. Pre mladých do 18 rokov a takisto študentov vysokých škôl je jeho vedenie absolútne bez poplatku. Pre ostatných mladých ľudí od 19 do 26 rokov za zvýhodnený mesačný poplatok 2,49 EUR/mes. Balík služieb obsahuje vedenie účtu, platobnú kartu, elektronické bankovníctvo, neobmedzený počet vkladov v hotovosti na pobočke, neobmedzené výbery z bankomatov Sberbank, neobmedzený počet platieb na POS terminále pre deti do 14. rokov. 15-ročným už pribúdajú aj ďalšie služby a najviac ich majú mladí od 19. rokov - neobmedzený počet platieb zadaných cez elektronické bankovníctvo, možnosť povoleného prečerpania, neobmedzený počet platieb zadaných trvalým príkazom a inkasom, SMS notifikáciu a navyše sporiaci účet so zvýhodnenou úrokovou sadzbou. Na to, aby študent od 19. rokov získal môjÚČETgo bez poplatku je potrebné, aby predložil potvrdenie o návšteve školy alebo vysokoškolský index. Otázka:
10.01.2014 - Som dôchodca budem mať pri účte či balíku nejakú zľavu? 
Odpoveď:
13.01.2014 - Banky zvyknú zvýhodňovať určité skupiny obyvateľov, napríklad seniorov alebo študentov a deti. Určite odporúčame pýtať sa v banke na výhody, ktoré takýmto skupinám vie poskytnúť. V Sberbank Slovensko môžu dôchodcovia získať zvýhodnený balík služieb - Konto tretieho veku. Tento balík služieb stojí 0,99 eur mesačne. V tejto cene je vedenie účtu a takisto vydanie platobnej karty. Zároveň všetky operácie, ktoré senior urobí počas mesiaca na svojom účte ho nebudú stáť viac ako ďalších 0,99 eura. Aj pri intenzívnom využívaní účtu teda senior mesačne nezaplatí za bankové služby viac, ako 1,98 eura. Ak napríklad senior za mesiac má 1x prijatú platbu na účet, napríklad penziu, 1x si vyberie peniaze z bankomatu vlastnej banky a 1x si vyberie peniaze na pobočke, bežne by zaplatil za tieto služby dohromady 2,57 eura. Avšak vďaka zvýhodnenému Kontu tretieho veku zaplatí maximálne 0,99 eur za všetky tieto služby. Otázka:
09.01.2014 -  Môžem mať bežný účet aj zadarmo?
Odpoveď:
10.01.2014 - Áno, klienti môžu získať aj účet zadarmo. Okrem možností spomenutých vyššie majú banky v ponuke účty pre vybrané skupiny, ktoré sú bez poplatku alebo za veľmi výhodné ceny. Zväčša ide o mladých, prípadne seniorov. Odporúčame zmapovať si ponuku bánk pre vybrané skupiny.  Otázka:
06.01.2014 - Môžem ušetriť na poplatku za vedenie účtu ak využívam účet aktívne alebo platím často kartou? 
Odpoveď:
07.01.2014 - Áno, banky ponúkajú viacero možností, ako si môžu aktívni klienti znížiť poplatky za vedenie účtu či poplatky za iné produkty. Môže ísť napríklad o odpustenie poplatku za balík služieb či služby navyše zadarmo v prípade, že klient si zároveň sporí na sporiacom účte alebo má v banke úver. V prípade Sberbank Slovensko ide konkrétne napríklad o tieto možnosti, ako platiť menej:
- ak je priemerný zostatok na sporiacom účte za predchádzajúci mesiac vyšší ako 10 000 EUR, potom má klient vedenie viacerých programov služieb nasledujúci mesiac zadarmo,
- ak zo svojho účtu v rámci balíka služieb klient platí mesačnú splátku úveru od Sberbank, má zadarmo všetky výbery z bankomatov všetkých bánk,
-ak je priemerný mesačný zostatok všetkých vkladov klienta v Sberbank za predchádzajúci mesiac vyšší ako 25 000 EUR, potom má klient: vedenie Programu služieb Active, Active Prémium, Slušný účet, Slušný účet Prémium a zúčtovanie neobmedzeného počtu hotovostných výberov v EUR z bankomatov iných bánk v SR a v menovej únii nasledujúci mesiac zadarmo.
 Otázka:
03.01.2014 - Čo by som mal zvažovať pred otvorením účtu v banke?  
Odpoveď:
03.01.2014 - Výber bežného účtu a banky ako takej je dôležitý krok. Správa našich vlastných financií je totiž celoživotnou záležitosťou a ak si zvolíme dobre, môžeme ušetriť množstvo starostí aj peňazí. Mali by sme zvážiť, na čo účet chceme používať a aké služby k nemu potrebujeme. Dôležitá je úroveň elektronického a mobilného bankovníctva, dostupnosť bankomatov a pobočiek, profesionalita a ústretový prístup pracovníkov na pobočkách či na Call centre. Transparentná komunikácia banky o jej produktoch a cenách, vernostné programy či zvýhodnenia pre klientov. Do úvahy je treba vziať aj dostupnosť a podmienky úverov pre klientov. Hoci totiž napríklad pri zakladaní účtu klient nepotrebuje úver, postupom času možno bude žiadať povolené prečerpanie, kreditnú kartu či úver na bývanie. Otázka:
03.01.2014 - Oplatí sa mi účet s balíkom služieb alebo len bežný účet, ak peniaze len vyberám z bankomatu a neplatím kartou? 
Odpoveď:
06.01.2014 - Jednoznačne sa klientovi oplatí balík služieb aj v prípade, ak nevyužíva účet veľmi aktívne. Štandardne väčšina bánk ako aj Sberbank ponúka pre klientov, ktorí nevyužívajú účet aktívne, balíky v ktorých je zahrnuté vydanie platobnej karty a výbery z bankomatov banky , t.j. klient neplatí za vydanie karty ani každú transkaciu ňou realizovanú samostatne. Napríklad, ak by klient iba s bežným účtom urobil za mesiac štyri výbery z vlastného bankomatu a zaplatil by kartou v obchode štyri krát, mesačne by ho to spolu s poplatkom za vedenie účtu vyšlo na 5,09 EUR. Avšak napríklad s balíkom služieb Active za 4,99 EUR/mes. má neobmedzený počet výberov z vlastnej banky a takisto neobmedzený počet platieb na POS termináloch spolu s vydaním karty. Spravidla platí, že čím je cena za balík služieb vyššia, obsahuje viac služieb a produktov k bežnému účtu. Klient, tak má možnosť výberu balíka služieb, ktorý bude preňho výhodnejší ako bežný účet bez balíka služieb. « 1 2 3
Ďalšie témy v poradenstve

Nástrahy pri výbere spotrebného úveru

Jozef Dudáš
 Zuno
Pýtajte sa Jozefa Dudáša, produktového špecialistu úverových produktov direct banky ZUNO. Vaše otázky prijímame od 15. novembra do 31. decembra 2013.  
Otázka:
26.11.2013 - Čo je výhodnejšie - spotrebák alebo úver z kreditky?

Odpoveď:
26.11.2013 - Je potrebné vedieť, na aký účel klient potrebuje finančné prostriedky použiť, v akej výške a na ako dlho. V prípade vyššej sumy na dlhšie obdobie a na vopred známy konkrétny účel bude pre klienta výhodnejší spotrebný úver. Na preklenutie kratšieho obdobia potreby dodatočných finančných prostriedkov je vhodné použiť kreditnú kartu. Úver na kreditnej karte klient využije len vtedy, keď to potrebuje a môže využiť tzv. bezúročné obdobie (v ZUNO je až 55 dní), kedy za úver na kreditnej karte nezaplatí žiadny úrok.
Otázka:
25.11.2013 - Aký úver je výhodnejší pri kúpe auta - účelový alebo bezúčelový?

Odpoveď:
25.11.2013 - Opäť to závisí od konkrétnej ponuky inštitúcie. Pri účelovom úvere na kúpu auta je možné využiť finančné prostriedky na kúpu nového alebo ojazdeného motorového vozidla. V tomto prípade banky spravidla vyžadujú vydokladovať použitie peňazí, poprípade čerpanie úveru prebehne priamo na účet predávajúceho. Niektoré banky vyžadujú ako zabezpečenie zriadenie záložného práva na motorové vozidlo. Je potrebné si dôkladne preštudovať úverovú zmluvu, do akej miery môže klient s autom disponovať, napríklad ho požičať či predať. Naopak pri bezúčelovom úvere klient nie je povinný dokladovať účel a použitie finančných prostriedkov. V neposlednom rade je pri oboch typoch úverov dôležitá úroková sadzba poskytnutá klientovi. Tú by mal klient pri rozhodovaní tiež zvážiť.
Otázka:
22.11.2013 - Kde je výhodnejšie si požičať na televízor - v banke či nebankovke?

Odpoveď:
22.11.2013 - Samozrejme, všetko závisí od konkrétnych potrieb klienta. Nebankové inštitúcie sa prezentujú hlavne rýchlosťou, za ktorú vám vedia úver poskytnúť v porovnaní s bankami. Táto situácia sa však v poslednom období výrazne zmenila. Úver si viete vybaviť rýchlo a jednoducho napríklad v online bankách.
Otázka:
21.11.2013 - Aké poplatky ma pri spotrebnom úvere čakajú? 
Odpoveď:
22.11.2013 - Pri spotrebných úveroch sa klient môže stretnúť s poplatkom za poskytnutie úveru a samozrejme počas jeho životnosti, napríklad za predčasné splatenie alebo zmenu zmluvných podmienok. Ak sa však rozhodne napríklad pre spotrebný úver v ZUNO, neplatí žiadne povinné poplatky, t.j. ani poplatok za poskytnutie. Takisto klient neplatí poplatky za vedenie bežného účtu. Otázka:
20.11.2013 - Máte nejaké limity na výšku a dĺžku úveru?  
Odpoveď:
21.11.2013 - Pôžičky sa poskytujú od sumy 300 eur až do výšky 20 000 eur. Lehota splatnosti úveru je od 6 mesiacov do 72 mesiacov.  Otázka:
18.11.2013 - Ako dlho trvá schválenie spotrebného úveru?  
Odpoveď:
19.11.2013 - Náš rekord je 17 minút od podania žiadosti až po pripísanie finančných prostriedkov na účet. Schválenie úveru sa ráta väčšinou v hodinách, v prípade, že sú potrebné dodatočné dokumenty, záleží ako rýchlo nám klient dokumenty doručí. V takom prípade proces trvá 1-2 dni.  Otázka:
15.11.2013 - Na čo okrem úroku mám hľadieť pri výbere spotrebného úveru?  
Odpoveď:
15.11.2013 - Pri výbere spotrebného úveru by si klient okrem úroku mal všímať aj podmienky, za akých môže úver získať. Častokrát sa za výhodnou úrokovou sadzbou skrývajú tzv. "povinné" podmienky, ktoré musia by splnené na to, aby klient výhodnú úrokovú sadzbu získal. Je to napríklad povinnosť aktívne využívať bežný účet, nemožnosť vykonať predčasnú splátku či nemožnosť si skrátiť splatnosť úveru. Samozrejme, je potrebné si všímať aj ďalšie poplatky, napríklad tie za poskytnutie alebo tie, s ktorými sa klient môže stretnúť počas splatnosti úveru, čiže poplatky za zmenu zmluvných podmienok. Povinné poplatky súvisiace so správou úveru sa kalkulujú do výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN), preto je veľmi dôležité si všímať nielen úrokovú sadzbu, ale práve aj RPMN, ktorá ukazuje celkovú a skutočnú nákladovosť daného úveru.  Otázka:
15.11.2013 - Aké doklady potrebujem pri žiadosti o spotrebák?  
Odpoveď:
18.11.2013 - To, či budeme potrebovať od klienta nejaké dodatočné dokumenty, záleží od individuálneho posúdenia žiadosti. V prípade, že od klienta nejaký doklad potrebujeme, ozveme sa mu telefonicky a vysvetlíme mu aký typ dokumentu potrebujeme na ďalšie posúdenie jeho žiadosti. Môže to byť potvrdenie o príjme, bankový výpis či výplatné pásky.  « 1 2 3
Ďalšie témy v poradenstve

Tipy na správny výber hypotéky

Monika Kohútová
UCB
Pýtajte sa Moniky Kohútovej, riaditeľky Divízie retailového bankovníctva UniCredit Bank Slovakia . Vaše otázky prijímame od 1. októbra do 15. novembra 2013.  
Otázka:
09.10.2013 - Koľko percent z môjho čistého príjmu by mali tvoriť splátky hypotéky? 
Odpoveď:
10.10.2013 - Približne 1/3 čistého príjmu. Otázka:
08.10.2013 -  Aké zľavy z poplatkov na hypotéke ponúkate?
Odpoveď:
09.10.2013 - V súčasnosti ponúkame náš hypoúver Invest, ktorý je možné aktuálne získať s historicky najnižšou úrokovou sadzbou jednotnou pre všetkých žiadateľov bez ohľadu na bonitu. V ponuke máme Hypoúver Invest spolu s poistením splátok úveru s úrokovou sadzbou vo výške 2,99 % p.a. pre obdobie fixácie na 3 roky a pre obdobie fixácie na 5 rokov vo výške 3,69 % p. a. Klient, ktorý sa rozhodne pre poistenie schopnosti splácať úver, platí mesačne menej v porovnaní s úverom bez poistenia. Za úrokovú sadzbu 2,99% p.a. klient získa nielen úver, ale súčasne aj jeho poistenie. Znamená to, že už nemá žiadne ďalšie náklady či už na poistenie, poplatky za vedenie účtu alebo za poskytnutie úveru. Spolu s úverom nad 50 tisíc EUR klient automaticky získava aj balík služieb Champion s nulovým mesačným poplatkom.  Otázka:
08.10.2013 - Aké výhody máte pre klienta, ktorý by si k vám chcel preniesť hypotéku?
Odpoveď:
09.10.2013 - Podmienky pri refinancovaní a prenesení hypotéky sme klientom zjednodušili. Klient s dobrou platobnou históriou nepredkladá doklady o príjme a banka akceptuje pôvodný znalecký posudok k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zabezpečenia úveru. Takýto klient okrem úveru na refinancovanie môže získať aj dodatočné prostriedky na čerpanie bez preukazovania účelu. Otázka:
07.10.2013 - Aké faktory mám zvažovať pri výbere fixácie úroku? 
Odpoveď:
07.10.2013 - Je potrebné, aby si klient dopredu zvážil viacero faktorov. Fixáciou úrokovej sadzby na určité obdobie získava klient istotu, že sa jeho výška splátky počas obdobia, na ktoré je sadzba fixovaná, meniť nebude. Okrem toho, v prípade termínu obnovy fixovanej úrokovej sadzby je možné urobiť mimoriadnu splátku bez akýchkoľvek poplatkov. Klient by si mal preto dopredu premyslieť, či bude realizovať mimoriadne splátky úveru a približne v akom období. Otázka:
03.10.2013 -  Ako dlho trvá proces schvaľovania úveru na bývanie?
Odpoveď:
04.10.2013 - Od momentu predloženia všetkých podkladov od klienta je úver schválený do 48 hodín. Otázka:
02.10.2013 - Aké doklady žiada banka pri žiadosti o úver na bývanie? 
Odpoveď:
03.10.2013 - Nakoľko úver na bývanie je účelovým úverom, vždy je potrebné predložiť dokumenty k nehnuteľnosti, ktorá bude predstavovať zabezpečenie úveru - t.j. znalecký posudok a zmluvu, na základe ktorej bola nehnuteľnosť nadobudnutá .
K účelu úveru je potrebné predložiť ak sa jedná o kúpu nehnuteľnosti - návrh kúpnej zmluvy, ak má byť účelom úveru výstavba nehnuteľnosti - tak právoplatné stavebné povolenie, pri rekonštrukcii nehnuteľnosti - buď stavebné povolenie, alebo súhlas stavebného úradu s ohlásenou rekonštrukciou. No a samozrejme doklady, ktoré preukazujú príjem klienta. Ak žiadateľ o úver je u súčasného zamestnávateľa zamestnaný kratšie ako 13 mesiacov, tak UniCredit Bank predkladá len potvrdenie o príjme a výpisy z účtu, kde mu je zasielaný príjem za posledné 3 mesiace. Zvýhodnení sú tí klienti, ktorí sa rozhodnú preniesť svoju hypotéku z inej bank. Klient s dobrou platobnou históriou nepredkladá ani doklady o príjme a navyše, banka akceptuje aj pôvodný znalecký posudok k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zabezpečenia úveru. Takíto klienti okrem úveru na refinancovanie môže získať aj dodatočné prostriedky na čerpanie bez preukazovania účelu.
 Otázka:
01.10.2013 - Aký je rozdiel medzi hypotékou a spotrebným úverom na bývanie? 
Odpoveď:
- Hypotekárny úver je poskytovaný podľa Zákona o bankách č. 483/2001 Z.z.. Tým najpodstatnejším pravidlom je, že hypotekárny úver môže byť poskytnutý len do 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Okrem toho, zákon stanovuje aj účely, na ktoré môže byť úver poskytnutý t.j. kúpa, výstavba, rekonštrukcia nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky ale aj za účelom refinancovania. Pod hypotekárnym úverom sa rozumie aj úver, ktorý banka financuje zo zdrojov, ktoré získa emisiou hypotekárnych záložných listov. Spotrebný úver na bývanie je možné poskytnúť aj bez preukazovania účelu, môže byť poskytnutý aj do 100% hodnoty založenej nehnuteľnosti.Otázka:
01.10.2013 - Aké faktory musím zvažovať pri výbere hypotéky? 
Odpoveď:
02.10.2013 - Okrem výšky úrokovej sadzby je potrebné sledovať aj podmienky jej udržania v dohodnutom období fixácie. Dnes platí, že banka stanoví pre klienta napríklad na obdobie fixácie 3 roky konkrétnu úrokovú sadzbu avšak podmieni ju napríklad zasielaním určitej výsky mesačného príjmu klienta, poistením nehnuteľnosti v konkrétnej poisťovni a pod. Za vedenie bežného účtu kam sa klient zaväzuje zasielať príjem je účtovaný poplatok. Žiadateľ by teda mal brať do úvahy nielen úrokovú sadzbu úveru ale pravidelné mesačné splátky a iné poplatky platené banke, ktorá mu poskytne hypotéku.  « 1 2 3
Ďalšie témy v poradenstve
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »