Bankový sektor ku koncu novembra so ziskom takmer 635 mil. eur

09.01.2017 (11:00)

V medziročnom porovnaní to znamená nárast o 6,5 %.
Bankový sektor na Slovensku dosiahol ku koncu novembra 2016 čistý zisk 634,6 mil. eur. V medziročnom porovnaní to podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) znamená nárast o 6,5 %. Významne pozitívny vplyv na ziskovosť mal predaj podielov Visa Europe spoločnosti Visa Inc. Čistý úrokový výnos sa najmä v dôsledku nízkych úrokových sadzieb znížil o 4,4 % na 1,631 mld. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií nepatrne stúpli o 0,5 % na 477,9 mil. eur.
Počas roka 2016 hospodárske výsledky skreslil jednorazový výnos súvisiaci s predajom akcií spoločnosti Visa Europe spoločnosti Visa Inc. Transakcia podľa Slovenskej bankovej asociácie nepredstavuje pre bankový sektor trvalo udržateľný príjem. Ziskovosť bánk bola v roku 2016 podľa NBS vystavená viacerým negatívnym trendom, hoci výsledná ziskovosť vzrástla. Ku koncu septembra zisk bánk síce stúpol o 6 %, avšak po odrátaní jednorazových vplyvov zisk klesol o 8 %.
V budúcnosti ziskovosť bankového sektora na Slovensku bude podľa centrálnej banky pravdepodobne klesať. Dôvodom je najmä výrazný pokles úrokových príjmov z retailových úverov na bývanie, ktorý je dôsledkom legislatívnej zmeny v oblasti stanovenia maximálneho poplatku za predčasné splatenie týchto úverov. Simulácia naznačuje možné výraznejšie zníženie ziskovosti v roku 2017, s ďalším miernym poklesom v rokoch 2018 a 2019, celkovo o 40 % až 50 %.
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák