Banky sú stále v pluse, no iba vďaka extra príjmom

Autor: Mário Skyba
23.11.2016 (09:00)

Väčšina bánk na Slovensku stále zarába, i keď ich ziskovosť rastie pomalšie. Viac požičiavajú a k plusu im pomohli aj príjmy z predaja Visa Europe.
Banky zverejnili svoje hospodárenie za tri štvrťroky a väčšina z nich bola úspešná. Profitujú hlavne na tom, že obyvatelia Slovenska si viac požičiavajú. To im vybalansuje menšie príjmy z úrokov, keďže tie sú rekordne nízke. Príjmy z poplatkov finančným domom tiež mierne klesli.
 
Podľa údajov Národnej banky Slovenska celému bankovému sektoru stúpol zisk  medziročne o 6,4 % na 560,6 miliónov eur. Za nárastom zisku je najmä jednorazový predaj podielov Visa Europe. „Bez tejto jednorazovej transakcie by ziskovosť sektora klesla v sledovanom období o cca 10 %,“ tvrdí Marcel Laznia, analytik Slovenskej bankovej asociácie. Okrem jednorazových príjmov sa pozitívne na ziskovosti sektora prejavil aj pokles tvorby opravných položiek k zlyhaným úverom (- 26 %). Finančné domy menej zarábali na úrokoch - čistý úrokový výnos sa im znížil o 4,3 %, primárne v dôsledku nízkych úrokových sadzieb. Popri úrokových výnosoch klesli aj čisté výnosy z poplatkov a provízií, a to o 1,1 %.

Ako získať výhodný spotrebný úver - odborná poradňa
 
Prima banka a OTP s najväčším nárastom oproti minulému roku
Prima banka dosiahla od začiatku januára do konca septembra čistý zisk 8,4 miliónov eur, teda ho v medziročnom porovnaní viac ako zdvojnásobila. Prispel k tomu aj výrazný rast objem úverov obyvateľstvu, ktorý sa zvýšil o 25%. Najrýchlejšie tempo rastu mali v tejto banke hypotéky, ktoré stúpli o 27 %. Aj objem poskytnutých spotrebných úverov v banke ovládanej finančnou skupinou Penta vzrástol v 3. štvrťroku medziročne o 14 %.
 
OTP Banka Slovensko dosiahla za deväť mesiacov čistý zisk 3,60 milióna eur, čo je viac ako 45 % nárast. Príjem si táto dcéra maďarskej banky zvýšila najmä vďaka predaju akcií Visa Europe, avšak zvýšil sa aj čistý úrokový príjem o 1,9%. Na druhej strane banke spadli čisté výnosy z poplatkov a provízií o 12%.

Veľké banky väčšinou s dvojciferným rastom
Aj bankovým gigantom sa darilo rásť, i keď ich tempo bolo miernejšie.
 
Slovenská sporiteľňa hlásila ku koncu septembra nárast čistého zisku o 12,5 % na 172,1 miliónov eur, a to napriek tomu, že v treťom štvrťroku na trhu pomaly odznieval silný rast hypoték. Najväčšej banke na Slovensku sa darilo rásť v objeme úverov, ktoré vzrástli o 8,5 %. Naopak, banke mierne klesol čistý úrokový výnos aj výnosy z poplatkov.
 
VÚB banka zvýšila svoj zisk za tri štvrťroky len o 1,0 % na 125,5 miliónov eur. Tento nárast bol spôsobený mimoriadnym príjmom z transakcie VISA.Dcére talianskej banky Intesa Sanpaolo sa darilo aj v poskytovaní úverov, ktoré narástli výrazne až o19 %.
 
Trojka na bankovom trhu - Tatra banka - dosiahla od začiatku januára do konca septembra čistý zisk 109,6 miliónov eur, čo je nárast o 10,4 %. Tatra banke sa darilo nižšie príjmy z úrokov zmierniť nižšou tvorbou opravných položiek.Jej výnosy z úrokov mierne klesali a spadli jej aj čisté výnosy z poplatkov - a to až o 7,8 %.
 
ČSOB poskočil čistý zisk v treťom štvrťroku o 12 % na 69,2 miliónov. V raste jej pomoholvýnos z predaja akcií VISA. Darilo sa jej však aj vo financovaní bývania, leasingu a poistenia. Objem úverov na bývanie sa medziročne zvýšil o 26 %. Podobne úspešné tempo rastu zaznamenali spotrebné úvery.
 
Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala za tri kvartály čistý zisk 4,94 miliardy korún, čo je nárast skoro o deväť percent. Objem úverov jej stúpol o 9,5 percent, ale čisté výnosy z poplatkov aj z úrokov klesli.

Mierny pokles zisku oproti minulému roku
Poštovej banke sa ku koncu septembra scvrkol zisk po zdanení na 51,8 miliónov eur. Ziskovosť banky, ktorá je v rukách finančnej skupiny J&T,klesla – keďže jej hlavný zdroj príjmu, čisté úrokové výnosy, sa znížili až o 14,8 %. Prepad zaznamenali tiež čisté výnosy z poplatkov a provízií, keď klesli o 5,7 %.
 
Prepad zisku v Sberbank
Sberbank Slovensko, ktorú kúpila Prima banka (k zlúčeniu príde v priebehu budúceho roka), sa za tri štvrťroky dostala do ešte výraznejších červených čísel. Ku koncu septembra vykázala stratu až 12,6 miliónov eur, čo je výrazne vyššie oproti minuloročnej strate 584 tisíc eur. Banku poslali do väčšieho mínusu padajúce čisté úrokové výnosy, ktoré klesli medziročne o 23,2 %. Bankavšak vykázala zníženie hodnoty pohľadávok voči klientom a rozpúšťala rezervy, čo ju v konečnom dôsledku dostalo do straty.


Hospodárenie bánk za tri štvrťroky 2016
Banka Čistý zisk (mil. €) Nárast (+)/ Pokles (-) zisku Strata (mil.€)
SLSP 172,1 12,50%  
VUB** 125,5 1,00%  
Tatra banka 109,6 10,40%  
CSOB 69,2 12,00%  
UCB** 4,94 miliárd CZK 9,00%  
PABK 51,8 -5,6%  
Prima banka 8,4 210%  
OTP bank 3,6 45%  
Sberbank     -12,6
** výsledky za celú bankovú skupinu


Foto: Ivan Sedlák