DDS Stabilita vykázala ku koncu júna čistý zisk 134 tisíc eur

07.09.2017 (09:00)

V porovnaní s prvým polrokom minulého roka ide o nárast o 74 tisíc eur.
Doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) Stabilita dosiahla za prvý polrok tohto roka čistý zisk 134 tis. eur. V porovnaní s prvým polrokom minulého roka ide o nárast o 74 tisíc eur. Celkové výnosy spoločnosti za január až jún predstavovali 2,22 milióna eur a celkové náklady 2,03 milióna eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení DDS Stabilita za prvý polrok tohto roka, ktorú zverejnila spoločnosť.

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Výnosy spoločnosť dosiahla v prvom polroku prevažne vo forme poplatkov od klientov, ktoré tvorili 2,22 milióna eur. Finančné výnosy penzijná firma zaevidovala v sume 2 tisíc eur. Celkové náklady penzijnej firmy pozostávali najmä personálnych nákladov v hodnote 849 tisíc eur a z ostatných prevádzkových nákladov, ktoré predstavovali 793 tisíc eur.

Aktíva správcu dobrovoľných penzijných úspor vo výške takmer 6,86 milióna eur tvoril ku koncu júna tohto roka najmä obežný majetok v sume 6,22 milióna eur. Dlhodobý majetok spoločnosti bol na úrovni 634 tisíc eur. Vlastné imanie dôchodkovej firmy predstavovalo 5,75 milióna eur, z toho 1,66 milióna eur tvorilo základné imanie. Záväzky spoločnosť vykázala ku koncu júna vo výške 1,1 milióna eur.

DDS Stabilita vznikla v roku 2007 transformáciou z doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita. Súčasní akcionári spoločnosti sú ŽSR s 55,26-percentným podielom, Lorea Investments Limited Cyprus s 30,22 %, U. S. Steel Košice, s. r. o. s 9,3 %, Železiarne Podbrezová držia v spoločnosti 5,17-percentný podiel a fyzická osoba Marek Szabo vlastní 0,05-percentný podiel na základnom imaní firmy.
 


Zdroj: SITA, Foto: redakcia