Hypotéka od Tatra banky s výhodami


Tatra banka pripravila pre všetkých akciovú ponuku na hypotéky.

Výhody:

  • 100% zľava z poplatku za poskytnutie (ušetríte 0,80% z výšky poskytnutého úveru, min. 250 €, max. 950 €)
  • druhú výhodu si môžete vybrať sami. Buď odpustenie prvej mesačnej splátky alebo zľavu z úrokovej sadzby vo výške 0,2 %*

Odpustenie prvej splátky

Vzťahuje sa len na HypotékuTB a Americkú hypotékuTB s jednorazovým poskytnutím úveru (pri postupnom poskytnutí úveru má nárok výlučne na zľavu z úrokovej sadzby). Dlžník stráca nárok na benefit a je povinný vrátiť odpustenú prvú splátku ak predčasne splatí úver alebo jeho časť do troch rokov od jeho poskytnutia, alebo ak sa zmení pôvodne dohodnutá splatnosť úveru na žiadosť klienta.   


Zľava z úrokovej sadzby

Vzťahuje sa na prvé obdobie fixácie úrokovej sadzby pre HypotékuTB a Americkú hypotékuTB. Dlžník stráca nárok na zľavu z úrokovej sadzby ak  predčasne splatí úver alebo jeho časť do troch rokov od jeho poskytnutia alebo ak sa zmení pôvodne dohodnutá splatnosť úveru na žiadosť klienta.

POZOR! Odpustenie prvej splátky a zľava z úrokovej sadzby sa nevzťahuje na HypotékuTB so štátnym príspevkom pre mladých.

Trvanie

Akciová ponuka Tatra banky platí do 16.11.2016.

Zdroj:
Tatra banka