Hypotéky pre mladých

POROVNANIE HYPOTÉK PRE MLADÝCH

Porovnajte si jednotlivé hypotekárne úvery so štátnou bonifikáciou spolu informáciami o úrokových sadzbách a poplatkoch. Hypotéky si môžte zoradiť podľa názvu banky alebo výšky úrokovej sadzby pre fixáciu na 5 rokov. Porovnávať je možné max. tri produkty naraz.

Banky.sk_sponzorovany_odkaz_728x90  Banka Produkt
Prima banka Slovensko, a.s. Hypotéka pre mladých 0,00
Slovenská sporiteľňa, a.s. Hypotekárny úver pre mladých 1,49
Tatra banka, a.s. HypotékaTB so štátnym príspevkom pre mladých 0,05
UniCredit Bank U-Hypotéka pre mladých 1,29
VÚB, a.s. Hypotéka pre mladých 0,00
FIX 5 rokov v % p.a. (od)
porovnať označené


Pozrite si tiež:
Porovnanie - klasické hypotéky
Porovnanie - bezúčelové hypotéky
Porovnanie - spotrebné úvery
Porovnanie - kreditné karty

Hypotekárny úver so štátnym príspevkom je určený pre mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov s príjmom neprevyšujúcim stanovený strop. Tento priemerný mesačný príjem žiadateľov o hypotekárny úver so štátnym príspevkom vypočítaný z príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver, je najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver.

Mladí ľudia do 35 rokov môžu dnes získať štátom dotovanú hypotéku zníženú o 3%.  Príjem žiadateľa musí byť nižší, ako maximálna výška príjmovej hranice, ktorá sa mení každý štvrťrok a predstavuje 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Ak o úver žiadajú manželia alebo partneri, hranica je dvojnásobná a posudzuje sa voči ich spoločnému príjmu.
 
Od 1.10.2017 do 31.12.2017 sa príjmová hranica žiadateľa o zvýhodnenú hypotéku mení na 1.227,20 €.  V prípade dvoch žiadateľov (manželia) je hranica 2-násobná, t.j. 2.454,40 €.

Štátny príspevok pre mladých je percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby určenú v zmluve o hypotekárnom úvere. Určuje sa každoročne zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Úrokové zvýhodnenie platí počas 5 rokov od poskytnutia hypotéky. Počas tohto obdobia má poberateľ hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom možnosť odkladu splátky istiny hypotekárneho úveru ako aj možnosť mimoriadnej splátky hypotekárneho úveru bez poplatku.

Dotáciu k úrokovej sadzbe je možné získať najviac na sumu 50 tis. eur a zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Časť úveru prekračujúca niektorú z týchto hraníc sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou.

Zdroj: banky, FINinfo, Aktualizované: 8.1.2018

Uvedené informácie sú pravidelne aktualizované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za ich správnosť portál BANKY.sk neručí.