Lepšia splátka so zníženou splátkou Mínus 2,22% a bez poplatku za spracovanie

Poštová banka pripravila pre klientov ponuku na refinančný úver Lepšia splátka.

Výhody

Ak požiadate v Poštovej banke o úver Lepšia splátka, získate tiež benefit „Mínus 2,22%“, vďaka ktorému vám banka zníži vašu vašu mesačnú splátku o sumu, ktorá zodpovedá zľave 2,22% z úrokovej sadzby vašej novej pôžičky. Okrem toho vám banka nebude účtovať poplatok za spracovanie úveru.
Ak si k tomu úver ešte aj poistíte, ste automaticky v hre o splátkové prázdniny na celý rok.

PB minus 2,22%
Podmienky

Pôžičku musíte splácať riadne a včas zo svojho osobného účtu v Poštovej banke.
Musíte zaplatiť riadne a včas aspoň 24 po sebe nasledujúcich splátok. V prípade, že sa so splácaním omeškáte o viac ako 90 dní (jednorazovo, alebo opakovane – dni omeškania sa vám spočítajú), budete povinný doplatiť banke celú sumu, o ktorú ste mali splátky ponížené.

Trvanie

Ponuka trvá od 26.1. do 29.3.2015.

PB

Odporucame