Ktorý účet je pre mňa ten pravý?

Marta Cesnaková
Na vaše otázky až do 24.9.2017 odpovedá Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

SLSP
 • 10.09.2017 - Mám stále strach, keď zadávam prevodný príkaz, že pri zadávaní účtu urobím preklep. Upozorní ma na to internet banking, že som zadala neexistujúce číslo účtu? Vďaka.
  13.09.2017 - Po prechode na číslo účtu vo formáte IBAN je už v praxi veľmi nízka pravdepodobnosť, že pri preklepe jedného čísla v čísle účtu alebo výmene dvoch čísiel medzi sebou, by daný IBAN bol správny. Číslo IBAN totiž musí spĺňať isté pravidlá a nie akékoľvek číslo môže byť použité ako číslo účtu. Čiže preklepnutím jedného čísla bude IBAN s najväčšou pravdepodobnosťou chybný a internet banking to okamžite rozozná, upozorní zadávateľa platby na nesprávny formát IBAN čísla a nedovolí odoslať platbu na takéto číslo.

  Ak klient pošle peniaze na nesprávne číslo účtu, ktoré existuje, mal by o vrátenie chybne smerovanej platby požiadať svoju banku, ktorá zabezpečí odoslanie tejto žiadosti banke príjemcu. Tá príjemcu následne kontaktuje a požiada o vrátenie platby. V prípade, že príjemca peniaze nevráti, jeho banka poskytne banke odosielateľa platby identifikačné údaje príjemcu a následne môže klient komunikovať priamo s príjemcom.
 • 07.09.2017 - Dobrý deň, mohli by ste mi poradiť, čo je pre mna výhodnejšie a na aký účet si nechať zasielať starobný dôchodok. Žijem v USA a mám schválený dôchodok, ale neviem, čo je pre mňa výhodnejšie. Nechať si posielať na nejaký výhodný účet na Slovensku alebo posielať do USA. Vyhovoval by mi účet, ktorý veľmi nebudem užívať. Ďakujem.
  13.09.2017 - Pri rozhodovaní o výbere účtu by ste mali zvážiť viacero aspektov:
  - či je Sociálna poisťovňa, prípadne iná inštitúcia, ktorá vám zasiela dôchodok, schopná ho posielať aj do zahraničia a ak áno, za akých podmienok (poplatky, termíny),
  - aké sú podmienky vedenia účtu v tej-ktorej banke v USA,
  - v akej mene chcete dostávať dôchodok,
  - či tieto peniaze budete využívať na život v USA, alebo máte iný príjem a dôchodok chcete držať na účte ako rezervu,
  - možné kurzové riziká,
  - spôsob využívania peňazí (platby kartou, výber z bankomatu, prevodom zo slovenského účtu na účet v USA) a súvisiace poplatky.

  Z našej ponuky by sme vám odporučili zvýhodnený účet Sporožíro Senior, ktorý je určený poberateľom dôchodkových dávok. Poplatok za vedenie je 1 eur mesačne a k účtu dostanete neembosovanú medzinárodnú platobnú kartu VISA Electron.
 • 05.09.2017 - Platí sa niečo za zrušenie účtu? Musím prísť na pobočku? Ďakujem.
  13.09.2017 - Pre všetky naše bežné účty platí, že zrušenie účtu a súvisiacich produktov (debetná karta, povolené prečerpanie, trvalé príkazy a inkasá) je bez poplatku, klient zaplatí len poplatok za vedenie účtu v alikvótnej čiastku do dňa jeho zrušenia. Žiadosť o zrušenie účtu môže klient podať osobne v pobočke banky, môže ju tiež poslať poštou, kde podpis klienta musí byť úradne overený alebo žiadosť o zrušenie účtu môže predložiť iná osoba, pričom podpis majiteľa účtu na žiadosti musí byť úradne overený. Účet je možné zrušiť až potom, ako sú zrušené všetky služby a produkty poskytnuté k účtu a vysporiadané všetky záväzky klienta – uhradené poplatky, splatené povolené prečerpanie. V prípade, že k účtu je vydaná aj platobná karta, účet je možné zrušiť až po zrušení karty samotnej a uplynutí stanovej lehoty, t.j. v prípade neembosovanej karty (hladký povrch) je to po uplynutí 8 dní po jej zrušení, pri embosovanej karte (vystúpený text na karte) po uplynutí 30 dní. Lehota súvisí s možnosťou neskoršieho zaúčtovania kartových transakcií, obzvlášť po použití karty v zahraničí.
 • 02.09.2017 - Niektorí moji známi majú viacero bežných účtov v bankách? Zamýšľam sa nad tým prečo. Aké to môže mať výhody?
  06.09.2017 - Dôvodov, prečo to tak majú nastavené, môže byť viacero:
  • historický vývoj, napr. zmeny zamestnávateľa
  • kombinujú výhody viacerých bánk (napr. lepšie úroky na vkladoch a úveroch, neobmedzené výbery z bankomatov)
  • majú v jednotlivých bankách ďalšie produkty, ku ktorým majú vďaka účtu nárok na nejaké zvýhodnenie (napr. lacnejšia hypotéka)
  • majú viacero zdrojov príjmov a chcú ich mať oddelené na samostatných účtoch
  • realizujú veľa platieb do rôznych bánk a chcú vedieť posielať peniaze v reálnom čase (keďže prevody v rámci jednej banky sú spravidla okamžité)
 • 01.09.2017 - Hľadám účet, ktorý sa bude dať v maximálnej miere obsluhovať cez appku. Nechcem však platiť za úkony ako je napríklad zrušenie trvalého príkazu - považujem za zlodejstvo, keď si banka charguje za niečo, s čím nemá absolútne žiadne extra náklady. Ponúkate taký účet?
  06.09.2017 - Súčasťou všetkých balíkov služieb Slovenskej sporiteľne (Osobný účet, Osobný účet Exclusive, Space účet Študent, Space účet Mladý) je neobmedzená realizácia trvalých príkazov aj inkás vrátane ich založenia, zmien aj zrušenia. Rovnako sú súčasťou účtov všetky domáce a SEPA prevody zadané elektronicky, všetky platby kartou, všetky výbery z bankomatov SLSP a skupiny Erste (v prípade účtu Exclusive aj všetky výbery z bankomatov iných bánk na Slovensku a v rámci krajín EHP pri výbere v mene EUR). Účty je možné spravovať jednoducho a komfortne prostredníctvom mobilu či počítača.
 • 31.08.2017 - Dobrý deň, prosím Vás, starká so starkým chcú založiť vkladnú knižku pre vnúčatá. Ale nechcú, aby v budúcnosti táto vkladná knižka bola predmetom dedičského konania po ich smrti. Už som čítala aj situácie, keď to nakoniec banka nahlásila a aj napriek tomu, že majiteľ knižky prízvukoval pri jej zakladaní, aby nebola predmetom dedičského konania. Ako tomuto predísť? Ďakujem za odpoveď
  06.09.2017 - Riešenie je jednoduché, stačí dieťaťu založiť detskú vkladnú knižku a sporiť na ňu. Knižka je vedená na meno dieťaťa a v prípade úmrtia starých rodičov nie je predmetom dedičského konania. Štandardne môže pre dieťa založiť vkladnú knižku zákonný zástupca (potrebuje k tomu rodný list dieťaťa alebo výpis z knihy narodení), môže však aj splnomocniť starého rodiča, aby knižku založil on. Peniaze zaslané na vkladnú knižku pre dieťa sa automaticky stávajú majetkom dieťaťa.
 • 30.08.2017 - Aký je rozdiel medzi bežným účtom v mbank, fio, unicredit a najnovšej banke 365.sk za 0€ a účtom v Slovenskej Sporiteľni, neviem za 5 či 6€?
  06.09.2017 - Ponuka banky 365 zatiaľ nie je detailne známa, no vo viacerých z ďalších uvedených bánk platí, že účet, či karta k nemu nie sú zdarma automaticky a na ich získanie je potrebné splniť nejaké podmienky, ako napríklad príjem zasielaný na účet alebo vykonanie stanoveného objemu platieb kartou či vlastníctvo nejakého úverového produktu banky, prípadne sú na účte limitované bezplatné výbery z bankomatu počtom alebo výškou výberu. V prípade jednej z bánk tiež platí, že ak klient nesplní podmienky na účet zdarma, v danom mesiaci mu banka okrem poplatku za účet zaúčtuje aj poplatky za jednotlivé odoslané prevody, trvalé príkazy a inkasá, výbery z bankomatu a platby kartou.

  Samozrejme, aj v Slovenskej sporiteľni je možné získať balíky služieb (Osobný účet, Osobný účet Exclusive a Space účet Mladý) zdarma. Napríklad najvyužívanejší Osobný účet stojí 5,90 eur mesačne, ak však klient v priebehu mesiaca zaplatí kartou nákupy v hodnote aspoň 200 eur (počítajú sa aj platby kreditnou kartou klienta, nielen debetnou kartou vydanou k účtu), zrealizuje aspoň 3 pravidelné platby na základe trvalých príkazov či inkás (napr. nájomné, plyn, elektrina, telefón, káblovka, internet a pod.) a pošle si peniaze na bezplatný sporiaci účet, za účet neplatí. Osobný účet zdarma má aj každý, kto má v Slovenskej sporiteľni uložených aspoň 15 000 eur (vrátane podielových fondov a životného poistenia) alebo aj v prípadoch, ak má fyzická osoba podnikateľ zriadený Business účet a prostredníctvom karty vydanej k tomuto podnikateľskému účtu urobí mesačne aspoň 5 transakcií (platba/výber z bankomatu). Zároveň platí, že každý klient, ktorý splní podmienky účtu zadarmo, má nárok aj na výhodnejšie úročenie vkladov a úverov. V prípade, že objem platieb kartou dosiahne aspoň 100 eur, klient vykoná aspoň 1 pravidelnú platbu a pošle si peniaze na sporiaci účet, získava zľavu 50 % z ceny Osobného účtu.

  Rozdiely sú v dostupnosti a rozsahu ďalších služieb – Slovenská sporiteľňa má napríklad najširšiu pobočkovú a bankomatovú sieť na Slovensku. Na rozdiel od uvedených bánk je našim klientom k dispozícii telefonické Klientske centrum nonstop a klienti tak môžu svoje požiadavky riešiť v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu. Ako najväčšia banka na Slovensku ponúkame komplexný rozsah bankových služieb, čo najmä v prípade menších internetových bánk nie je štandardom (napr. zmenárenské služby, investičné služby, vinkulácie na účtoch a pod.).
 • 27.08.2017 - Pre koho je určený účet Sporožíro? A v akom prípade sa mi oplatí váš Osobný účet?
  28.08.2017 - Sporožíro je účet, ktorý neobsahuje žiadne doplnkové služby, ako sú prevody, platobná karta či elektronické bankovníctvo. Pokiaľ o ne má klient záujem, môže ich využívať za poplatok. Sporožíro účet je určený pre nenáročných klientov, ktorí s účtom pracujú len minimálne, prípadne pre klientov, ktorý už majú svoj Osobný účet a z nejakého dôvodu potrebujú ďalší účet, napr. aby mali časť svojich príjmov vedenú samostatne na osobitnom účte. Sporožíro účet je určený aj pre klientov, ktorí prostredníctvom SLSP obchodujú s cennými papiermi. V prípade, že ho klient používa len na takéto transakcie, za účet ani za súvisiace prevody nič neplatí.

  Pre bežného klienta, ktorý s účtom aktívne pracuje (t.j. bežne platí kartou, má nastavené trvalé príkazy a inkasá), je vhodný Osobný účet. Jeho súčasťou je elektronické bankovníctvo, platobná karta, všetky platby kartou a výbery z bankomatov SLSP a skupiny Erste, všetky trvalé príkazy a inkasá a aj všetky jednorazové platby v eurách v rámci Slovenska a krajín Európskeho hospodárskeho priestoru zadané elektronicky. Štandardná cena účtu je 5,90 eur mesačne, no pokiaľ klient mesačne zaplatí aspoň 100 eur kartou, zrealizuje aspoň jeden trvalý príkaz alebo inkaso a na sporiaci účet si pošle aspoň 10 eur, automaticky získa 50 %-nú zľavu z ceny účtu. Ak kartou zaplatí aspoň 200 eur, urobí aspoň 3 trvalé príkazy alebo inkasá a na sporiaci účet si pošle aspoň 10 eur, účet má zdarma. Rovnako má účet zdarma každý, kto má v SLSP uložených aspoň 15 000 eur. 100%-nú zľavu poskytneme aj klientom, ktorí majú v banke vedený súčasne aj Business účet a realizujú na tomto účte platobnou kartou min. 5 hotovostných alebo bezhotovostných transakcií.
 • 26.08.2017 - Som na materskej dovolenke a nemáme veľa peňazí navyše, takže by som počas tohto obdobia rada znížila poplatok za môj účet na minimum, prípadne na nulu. Aké možnosti ponúka vaša banka?
  28.08.2017 - Zabezpečiť si nižší alebo nulový poplatok na Osobnom účte, ktorého štandardná cena je 5,90 eur mesačne, je možné jeho aktívnym využívaním. Pokiaľ mesačne zaplatíte aspoň 100 eur kartou, zrealizujete aspoň jeden trvalý príkaz alebo inkaso a na sporiaci účet si pošlete aspoň 10 eur, automaticky získavate 50 %-nú zľavu z ceny účtu. Ak kartou zaplatíte aspoň 200 eur, urobíte aspoň 3 trvalé príkazy alebo inkasá a na sporiaci účet si pošlete aspoň 10 eur, účet máte zdarma.

  Pokiaľ máte do 28 rokov, využívať môžete aj zvýhodnený Space účet Mladý, ktorého cena je len 2 eur mesačne a ktorý ponúka rovnaký rozsah služieb ako Osobný účet. Aj pri ňom je možné získať 50 a 100 %-nú zľavu z ceny účtu jeho aktívnym využívaním za rovnakých podmienok, ako opri Osobnom účte.
 • 24.08.2017 - Dobrý deň, ponúkate seniorské účty? Od akého veku a za akých podmienok?
  28.08.2017 - Pre tých, ktorí poberajú starobný, invalidný, výsluhový, vdovský alebo sirotský dôchodok, máme v ponuke účet SPOROžíro senior len za 1 euro mesačne. Vek klienta pri ňom nie je podstatný, je potrebné predložiť žiadosť o poukazovaní dávok na účet v Slovenskej sporiteľni alebo potvrdenie o priznaní dôchodku. V cene účtu je medzinárodná elektronická platobná karta VISA Electron. Je vhodný najmä pre tých seniorov, ktorí účet využívajú pasívne.

  V prípade, že senior účet využíva aktívne – platí kartou, má nastavené trvalé príkazy či inkasá a pracuje s elektronickým bankovníctvom, môže byť preňho výhodnejší Osobný účet, v cene ktorého je neobmedzený počet platieb kartou, trvalých prevodov a inkás, výberov z bankomatov SLSP a Erste Group v zahraničí, jednorazových prevodov či SMS správ o pohyboch na účte. Jeho štandardná cena je 5,90 eur mesačne, no ak klient mesačne zaplatí kartou aspoň 100 eur, zrealizuje aspoň jeden trvalý príkaz alebo inkaso a pošle si aspoň 10 eur na sporiaci účet, získava automaticky 50 %-nú zľavu, a ak kartou zaplatí aspoň 200 eur, zrealizuje aspoň 3 trvalé príkazy alebo inkasá a pošle si aspoň 10 eur na sporiaci účet, získava 100 %-nú zľavu, teda účet má zadarmo. Rovnako zdarma ho má, ak má v SLSP úspory vo výške aspoň 15 000 eur.
Ďalšie témy v poradenstve