Mimoriadna februárová ponuka

UniCredit banka pripravila limitovanú špeciálnu ponuku na všetky svoje produkty.

valentin

Táto ponuka je len indikatívna, nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy a nie je možné z nej odvodzovať povinnost banky uskotočniť akékoľvek transakcie. Prípadné uzatvorenie zmluvy alebo uskutočnenie transakcie je viazané na získanie potrebných interných schválení v rámci banky a na podpísanie príslušnej zmluvnej dokumentácie. Banka si vyhradzuje právo ponuku kedykoľvek odvolať. O aktuálnej ponuke je možné informovať sa v ktorejkoľvek pobočke UniCredit Bank.

Trvanie akcie

Uvedené zvýhodnenie platí pre dojednanie produktu v období od 8. 2. 2016 do 29. 2. 2016.

UCB

Viac sa o tejto ponuke dočítate tu.