Mzdová kalkulačka

Bez príjmu v predchádzajúcom roku
Počet vyživovaných nezaopatrených detí
Zníženie základu dane o doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie, životné poistenie, ... Maximálne 33,20 EUR na mesiac.
 ZamestnanecZamestnávateľ
Nemocenské poistenie1.4% / 1.4%
Starobné poistenie4% / 14%
Invalidné poistenie3% / 3%
Poistenie v nezamestnanosti1% / 1%
Garančný fond0% / 0.25%
Rezervný fond0% / 4.75%
Úrazové poistenie0% / 0.8%
Sociálne poistenie spolu9.4% / 25.2%
Zdravotné poistenie4% / 10%
Odvody spolu
Základ dane 
Daň z príjmu 
Čistá mzda 
Superhrubá mzda