Produkty

Hypotekárne úvery


BankaOberbank AG
Názov produktuÚver na bývanie (zabezpečený nehnuteľnosťou)
Druh produktuhypotekárny úver
Minimálna výška úveru1500 €
Minimálna doba splácania3 r.
Maximálna doba splácania25 r.
Podmienky pre získania úverupravidelný príjem, založenie vhodnej nehnuteľnosti a vinkulácia poistenia nehnuteľnosti v prospech banky
Doklady potrebné k vybaveniudoklady totožnosti, doklad o príjme, znalecký posudok, výpis z účtu za posledné 3 mesiace
Zabezpečenie úverunehnuteľnosť v SR alebo v Rakúsku
Poznámka- max. výška úveru do 80% hodnoty založenej nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku.
- prípade zabezpečenia úveru nehnuteľnosťou v Rakúsku banka účtuje ďalšie poplatky.
- možnosť voľby medzi fixnou (FIX 1 až 10 rokov) alebo variabilnou úrokovou sadzbou
Fixácia 1 rok0 %
Fixácia 3 roky1.35 %
Fixácia 5 rokovod 1,49 %
Fixácia 7 rokov od 1,95% p.a.
Fixácia 10 rokov -
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru v prípade zabezpečenia nehnuteľnosťou v SR - jednorazové čerpanie: 0,7% zo sumy úveru, min. 330 €, čerpanie vo viacerých tranžiach: 0,9% zo sumy poskytnutého úveru, min. 350 €; v prípade zabezpečenia nehnuteľnosťou v AT - jednorazové čerpanie: 0,7% zo sumy poskytnutého úveru plus 100 €, min. 430 €, čerpanie vo viacerých tranžiach: 0,9% zo sumy poskytnutého úveru plus 100 €, min. 450 €
Zľava AKCIA: od 3.3. - 31.5.20017
- banka ponúka zvýhodnené úrokové sadzby, pričom podmienkou ich  získania je 
otvorenie bežného účtu a presmerovanie príjmov dlžníkov na účet v Oberbank:
FIX 2 roky od 1,29% p.a.
FIX 3 roky od 1,35% p.a.
FIX 4 roky od 1,39
% p.a.
FIX 5 rokov od 1,49% p.a.
FIX 6 rokov od 1,69% p.a.
FIX 7 rokov od 1,95% p.a.
FIX 9 rokov od 2,25% p.a.
FIX 10 rokov od 2,35% p.a.
- bežný účet na 12 mesiacov zdarma
- 100% zľava z poplatku za spracovanie úveru pre fixácie úrokovej sadzby na 2,3,4,5,6,7,9 a 10 rokov
- pri fixáciach na 1 alebo 8 rokov je poplatok za spracovanie úveru pri jednorázovom čerpaní vo výške 0,7% z objemu, min, 330 € alebo 0,9% z objemu, min. 350 € pri postupnom čerpaní úveru


Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 150 € - zmeny vyžadujúce schválenie bankou
50 € - zmeny nevyžadujúce schválenie bankou
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 150 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby max. 1 % z objemu predčasne splatenej istiny
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace s predčasným splatením úveru do výšky max. 1 % z objemu predčasne splatenej istiny
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok do 20% zostatku istiny
Upomienka / Výzva 18 €/ 38 €/ 48 €
Sankčná úroková sadzba v % p.a. základná úroková sadzba ECB platná v prvý deň omeškania + 5 % p.a.
Sadzobník platný od1.1.2017
Úrokové sadzby platné od3.3.2017