Prémiový vklad s úrokom až 2%

Poštová banka prichádza s limitovanou ponukou prémiového vkladu.PB 31.8.

Čo je to prémiový vklad?

Prémiový vklad je termínovaný vklad s viazanosťou 6 mesiacov a s dvoma následnými automatickými obnovami rovnakej viazanosti. To znamená, že prémiový vklad má 3 po sebe nasledujúce 6-mesačné obdobia viazanosti v celkovej dĺžke trvania 18 mesiacov.

PB 31.8.viazanost
Pre priznanie uvedených úrokových sadzieb je potrebné okrem vkladu na prémiový vklad zrealizovať aj investíciu do fondu  Náš prvý realitný o.p.fspoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY a to minimálne v rovnakej sume ako je výška vkladu na prémiový vklad.

Princíp sporenia:

  • suma, ktorú chcete investovať, rozdelíte na 2 časti v pomere 1:1, to znamená, že polovica bude vložená na termínovaný vklad a polovica do podielového fondu NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
  • investovať môžete už od 1 000 € (500€ + 500€)
  • bez vstupného poplatku pri dodržaní stanovenej viazanosti

    PB 31.8. 50%

Trvanie akcie

Ponuka je limitovaná od 1.6.2016 do 30.9.2016.

PB

Viac sa o tejto ponuke dočítate tu.