Preveďte si úver do UniCredit Bank a získate Bonus 110 €

UniCredit Bank pripravila pre nových klientov akciovú ponuku na refinančné pôžičky s názvom PRESTO Úver.  Ponuka nie je určená súčasným klientom UniCredit Bank so scvháleným úverom.

Úroky pri zlúčení úverov sú teraz jedny z najvýhodnejších a začínajú na 3,9 % p.a. Pri prevedení jedného úveru môžu byť ešte nižšie a to už od 2,9 % p.a. A navyše klienti po vybavení úveru v UniCredit Bank a po splnení podmienok v rámci aktuálnej ponuky navyše získajú odmenu vo výške až 110 eur.

Výhody

V prípade prevedenia úveru do UniCredit Bank získate:unicredit presto 110

 • zníženie splátky o 30 %
 • bez predĺženia splatnosti
 • teraz s bonusom 110 €*
V prípade zlúčenia viacerých úverov do jedného získate:
 • splácanie 1 úveru
 • získate peniaze navyše
 • bez zbytočného papierovania
 • garanacia úrokovej sadzby po celú dobu splácania

Podmienky

*Bonus vo výške 110 € bude poskytnutý v prípade:
 • dohodnutého PRESTO Úveru pri prevedení úveru, resp. pri zlúčení viacerých úverov do jedného prostredníctvom PRESTO úveru od UniCredit Bank,
 • s lehotou splatnosti min. 60 mesiacov,
 • s poistením schopnosti splácať úver,
 • s aktívnym využívaním účtu v UniCredit Bank.
 • min. výška prevedeného úveru alebo zlúčených úverov (bez poplatku za predčasné splatenie pôvodného úveru a bez ceny poistného) je stanovená na 3600 eur.
 • V prípade, ak by klient úver splatil predčasne kedykoľvek do 3 rokov od poskytnutia úveru, tak je povinný 110 eur vrátiť UniCredit Bank.

Trvanie

Ponuka je platná do odvolania.

UCB
 
Odporucame
 Viac o tejto ponuke sa dočítate tu
 Aké poskytujú banky úvery?
 Sporiace produkty s lákavými úrokmi