Rast retailových vkladov sa ku koncu júna spomalil

06.10.2017 (13:00)

Retailové vklady sa ku koncu júna medziročne zvýšili o vyše 6 %.
Po zrýchlenom raste retailových vkladov v roku 2016 prišlo v prvom polroku 2017 spomalenie ich nárastu. Ku koncu júna 2017 ich pribudlo medziročne takmer 2 mld. eur, čo predstavovalo 6,2-percentné medziročné tempo rastu. Uvádza sa to v správe o stave a vývoji slovenského finančného trhu za prvý polrok tohto roka, ktorú vypracovala Národná banka Slovenska (NBS).

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Tradične bol vývoj v termínovaných a netermínovaných vkladoch podľa centrálnej banky odlišný. Netermínované vklady svoj rast dlhodobo a takmer rovnomerne zrýchľujú už od roku 2012 a v prvom polroku 2017 rástli priemerným medziročným tempom 18,5 %. Ich úrokové sadzby už od decembra 2016 neprekročili 0,5 % a ich podiel na vkladoch celkom dosiahol 56 %.

Naopak, termínované vklady počas prvého polroka takmer dvojnásobne prehĺbili tempo svojho úbytku. Medziročný pokles ku koncu júna presiahol 1,1 mld. eur, čo predstavovalo 8,7 %. Ich celkový objem tak poklesol pod 12 mld. eur. Podiel termínovaných vkladov na retailových vkladoch spolu poklesol pod 35 %. Priemerné úrokové sadzby poklesli od marca 2017 pod jedno percento.

Na vzostupe sú naďalej aj vklady s výpovednou lehotou. Ich 13-percentný medziročný rast priviedol túto kategóriu vkladov k viac ako 9-percentnému podielu na trhu. Priemerné úrokové sadzby ku koncu júna mierne prekračovali 0,3 %.

Koncentrácia retailových vkladov naďalej mierne rástla. Ku koncu júna pokrývali tri veľké banky 57 % trhu. Na netermínovaných vkladoch im zodpovedalo až 69 % trhu s rastúcim trendom, na termínovaných naopak postupný pokles vyústil do podielu pod 30 %. Stavebné sporiteľne si už dva roky udržujú podiel mierne pod 10 % trhu.


Zdroj: SITA, Foto: redakcia