Refinancovanie so zvýhodnenou sadzbou o 50% od OTP

OTP Banka ponúka zvýhodnenie úrokovej sadzby až o 50% oproti úrokovej sadzbe aktuálne splácaných úverov v inej banke alebo nebankovej spoločnosti.

Minimálna výsledná úroková sadzba na otp REFINANC expres úvere je 5,50% p.a. pri splnení podmienok stanovených bankou.

Podmienky pre získanie zvýhodnenia - 50%

  • aktívne využívanie bežného účtu (poukazovanie mzdy alebo iného príjmu v min. výške 300 € na bežný účet vedený v OTP Banke, min. 3 platby kartou, min. 1 trvalý príkaz alebo 1 výzva na inkaso z bežného účtu v OTP)
    pozn.: pri nesplnení tejto podmienky sa k úrokovej sadzbe pripočítajú 2% p.a.
  • poistenie úveru (zabezpečuje OTP Banka)
    pozn.: pri nesplnení tejto podmienky sa k úrokovej sadzbe pripočíta 0,5% p.a.

Zdroj:
OTP bank