Produkty

Hypotekárne úvery


BankaSBERBANK Slovensko, a.s.
Názov produktumojaHYPOTÉKA pre mladých
Druh produktuhypotekárny úver so štátnym príspevkom
Minimálna výška úveru3500 €
Minimálna doba splácania4 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveru- vek 18 až 35 rokov v čase podania žiadosti
- príjem žiadateľa max 1.3 násobok priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve, tj. v období od 1.4.2017 do 30.6.2017 max. 1 287 €
Doklady potrebné k vybaveniuŽiadosť o HÚ; Doklady preukazujúce totožnosť žiadateľa a schopnosť splácať úver; Znalecký posudok nie starší ako 3 mesiace od podania žiadosti o úver;
Zabezpečenie úveruTuzemská nehnuteľnosť (aj rozostavaná) vo vlastníctve žiadateľa o HÚ alebo vo vlastníctve tretej osoby, zapísaná v katastri nehnuteľností, v prípade kúpy môže slúžiť aj kupovaná nehnuteľnosť.
Poznámka- možnosť využiť úver na nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba nehnuteľnosti, zmenu alebo údržbu nehnuteľnosti; možnosť kombinácie účelov
- bez poplatku za poskytnutie úveru
- možnosť vybaviť si poistenie nehnuteľnosti priamo v banke
- bezplatné mimoriadne splátky kedykoľvek a v ľubovoľnej výške počas prvých 5 rokov
- čerpanie je možné ihneď po podaní návrhu na vklad záložného práva
Fixácia 1 rok0 %
Fixácia 3 roky0 %
Fixácia 5 rokovod 0,01 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov -
Výška bonifikácie hypoték pre mladých 3,00%
Poplatok za poskytnutie úveru 0,80% z výšky úveru, min. 165 €
Zľava AKCIA: 
podmienky získania úrokovej sadzby 0,01%: 
1. zafixovanie úrokovej sadzby na obdobie 5 rokov
2. pravidelné posielanie si na môjÚČETactive príjem najmenej vo výške 1,5-násobku vašej mesačnej splátky (min. 400 EUR)
Tip pre vás: pri aktívnom využívaní môjÚČETactive získajte navyše bezplatné vedenie svojho účtu a výhodné úroky na termínovanom vklade


Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 140,00 €
Poplatok za zmenu založenej nehnuteľnosti 140,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady banky spojené s predčasným splatením úveru, 1% z predčasne splatenej istiny
skutočné náklady banky spojené s predčasným splatením úveru na bývanie presahujú 1% z predčasne splatenej sumy úveru na bývanie
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0€
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady banky spojené s predčasným splatením úveru, 1% z predčasne splatenej istiny
skutočné náklady banky spojené s predčasným splatením úveru na bývanie presahujú 1% z predčasne splatenej sumy úveru na bývanie
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0,00 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok k dátumu obnovy fixácie úrokovej sadzby alebo pri zmene úrokovej sadzby z podnetu banky
Upomienka / Výzva 25,00 € / 10€
Sankčná úrok. sadzba v % p.a. - 5,00% platí pre zmluvy uzatvorené po 8.5.2013
- pre zmluvy uzatvorené pred 1.2.2013 platí úrok vo výške 8,00% p.a.
Sadzobník platný od1.6.2017
Úrokové sadzby platné od1.4.2017